Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Επαγγελματικές αλλαγές και μισθολογικές ανισότητες στην Ε.Ε.: European Jobs Monitor 2017

Επαγγελματικές αλλαγές και μισθολογικές ανισότητες στην Ε.Ε.: European Jobs Monitor 2017

Το 2016, λίγο αργότερα από ό, τι σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, η ευρωπαϊκή ένωση ανακτά όλες τις καθαρές απώλειες θέσεων απασχόλησης που υπέστη από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι όλο και πιο πιθανό να είναι πλήρους απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης.

Το πρώτο μέρος της έκτης ετήσιας έκθεσης European Jobs Monitor 2017 δείχνει με λεπτομέρειες τις αλλαγές στην απασχόληση σε επίπεδο κρατών μελών  από το 2011 Q2  έως 2016 Q2.

Το δεύτερο μέρος εξετάζει το ρόλο που τα επαγγέλματα παίζουν στην ανισότητα των μισθών στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Δείτε την πλήρη έκθεση European Jobs Monitor 2017 ή κατεβάστε την από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: