Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Eurostat: Δομή του δημόσιου χρέους στις χώρες της Ε.Ε. - Το 80% του ελληνικού χρέους αποτελείται από δάνεια

Eurostat: Δομή του δημόσιου χρέους στις χώρες της Ε.Ε. - Το 80% του ελληνικού χρέους αποτελείται από δάνεια
Δομή του δημόσιου χρέους στην Ε.Ε. το 2016

Το δημόσιο χρέος κατέχεται κυρίως από μη κατοίκους στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ


Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσον αφορά τον τομέα στον οποίο κρατείται το δημόσιο χρέος.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό του δημόσιου χρέους που κατείχαν μη κάτοικοι το 2016 ήταν το υψηλότερο στην Κύπρο (79%), ακολουθούσε η Λετονία (72%), η Αυστρία (71%), η Φινλανδία (70% Λιθουανία (69%).

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους που κατείχε ο τομέας των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (κατοίκων) καταγράφηκε στη Δανία (67%), έναντι της Σουηδίας (64%), του Λουξεμβούργου (63%), της Κροατίας, της Ιταλίας και της Μάλτας (62%).

Γενικά, σε ολόκληρη την ΕΕ, λιγότερο από το 10% του χρέους ανήκε στους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς (μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά), με τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις της Μάλτας (28%), της Ουγγαρίας 18%), της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας (και τα δύο 11%).
Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από ένα άρθρο που κυκλοφόρησε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χρέος της γενικής κυβέρνησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατανεμημένο ανά υποτομέα, χρηματοπιστωτικό μέσο, ​​κάτοχο χρέους, διάρκεια, νόμισμα έκδοσης, καθώς και κρατικές εγγυήσεις και άλλα χαρακτηριστικά.

Μόνο μια μικρή επιλογή των διαθέσιμων πληροφοριών δημοσιεύεται σε αυτό το Δελτίο τύπου της eurostat.

Τα υψηλότερα μερίδια βραχυπρόθεσμης αρχικής διάρκειας στη Σουηδία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία

H Σουηδία κατέγραψε το 2016 το υψηλότερο ποσοστό βραχυπρόθεσμων αρχικών ληξιπρόθεσμων χρεών μεταξύ των κρατών μελών, έναντι της Ουγγαρίας (19%) και της Πορτογαλίας (17%).

Η Ιταλία (13%), η Δανία (11%), οι Κάτω Χώρες και η Γαλλία (και οι 10%) κατέγραψαν επίσης ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας άνω του 10%.

Στο αντίθετο άκρο  της κλίμακας, σχεδόν όλο το χρέος αποτελείται από μακροπρόθεσμο δανεισμό στη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Λιθουανία.


Μερίδιο βραχυπρόθεσμης διάρκειας (<1 2016="" br=""> 


Το ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης χρηματοδοτείται κυρίως από χρεωστικούς τίτλους στα περισσότερα κράτη μέλη.

Το 2016, τα χρεόγραφα αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Αυτό ισχύει κυρίως για τη Μάλτα (93% του συνολικού χρέους της γενικής κυβέρνησης), την Τσεχική Δημοκρατία (91%), την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο (και τα δύο 88%), τη Σλοβακία και τη Γαλλία (και το 85%), την Ιταλία και τη Σλοβενία 84%), την Ισπανία και την Αυστρία (83%) καθώς και το Βέλγιο (82%).

Αντίθετα, τα δάνεια επικράτησαν σε μεγάλο βαθμό στην Εσθονία, την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αντιπροσώπευαν το 87%, το 80% και το 67% αντίστοιχα. 


Η χρήση των δανείων ήταν επίσης υψηλή στο Λουξεμβούργο (40%), στην Πορτογαλία (36%) και στην Κροατία (35%).

Το νόμισμα και οι καταθέσεις αποτελούσαν γενικά ένα σχετικά μικρό μερίδιο του χρέους, εκτός από την Ιρλανδία (11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%), την Πορτογαλία (9%) και την Ιταλία (8%).

Μέθοδοι και ορισμοί

Για τον υπολογισμό του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης ακολουθεί ο ορισμός της συνθήκης του Μάαστριχτ που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Δηλαδή το ακαθάριστο χρέος αποτιμάται στην ονομαστική αξία και αποτιμάται ως σχετικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν στο τέλος του έτους και ενοποιούνται μεταξύ και εντός των τομέων της γενικής κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, το χρέος που εκδίδεται από έναν υποτομέα και το οποίο κατέχεται από άλλο, ακυρώνεται. Το μερίδιο του δημόσιου χρέους είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο ακαθάριστο χρέος του δημόσιου τομέα είναι το νόμισμα και οι καταθέσεις, τα χρεόγραφα και τα δάνεια.https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: