Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Άρθρα Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Άρθρα
Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονταιΣύνταξη - επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα
 TAXHEAVEN

 
Με την Κ.Υ.Α. 45231/27.4.2017 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β' 1445) στις 27.4.2017 και εκδόθηκε βάσει της παρ. 3 του άρθ. 65 του ν. 4446/2016 καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), οι προθεσμίες συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες. Με την Υ.Α. 17730/16.02.2017 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β' 453) στις 16.2.2017 και εκδόθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016 ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών από τους υπόχρεους αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. 
Σταχυολογώντας τις ανωτέρω αποφάσεις έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 Υπόχρεοι
Υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κ.Α.Δ. και είναι δικαιούχοι πληρωμής από καταναλωτές φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (σ.σ. δηλαδή ιδιώτες).
Κ.Α.Δ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.12
Επισκευή μηχανημάτων
33.13
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
35.11
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
35.13
Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14
Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.21
Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22
Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23
Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
36.00
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
43.21
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
45.11
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19
Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
47.21
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.23
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.26
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.73
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών   ειδών (φαρμακεία)
47.74
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
55.10
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90
Άλλα καταλύματα
56.10
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.30
Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.10
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
69.10
Νομικές δραστηριότητες
69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
71.11
Δραστηριότητες  αρχιτεκτόνων
71.12
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
75.00
Κτηνιατρικές  δραστηριότητες
77.11
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12
Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79.11
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
85.20
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.53
Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.10
Νοσοκομειακές  δραστηριότητες
86.21
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23
Δραστηριότητες  άσκησης  οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.91
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
92.00
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.13
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.21
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11
Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και περιφερειακού εξοπλισμού
96.02
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

Σημείωση: Κατά την άποψή μας η ύπαρξη και μόνο ενός εκ των ανωτέρω κύριων Κ.Α.Δ. στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει πραγματική συναλλαγή με ιδιώτες (σ.σ. αυτό αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους) δεν συνεπάγεται αυτομάτως και υποχρέωση αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων POS. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά πάρκα που εν τέλει εξαιρέθηκαν από τη χρήση POS, επειδή οι μοναδικοί τους πελάτες είναι η ΛΑΗΓΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σ.σ. εκδίδονται κάθε μήνα τα σχετικά τιμολόγια από τους παραγωγούς και τα ποσά κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών). Δείτε για το εν λόγω θέμα τη σχετική ανάρτηση στον κόμβο (Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών). 
Το ζήτημα αυτό γενικότερα είναι πραγματικό, αλλά συνάμα και ιδιαίτερα σοβαρό, οπότε για να μην υπάρξουν προστριβές μεταξύ φορολογουμένων και ελεγκτικών οργάνων της φορολογικής Διοίκησης πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα από το υπ. Οικονομικών.

 Προθεσμίες συμμόρφωσης από τους υπόχρεους
I. Όσοι φορολογούμενοι από τις 27.4.2017 και μετά, διαθέτουν ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.7.2017 και μετά. 
Σημείωση: Κατά την άποψή μας αν ένας φορολογούμενος διέθετε στις 27.4.2017 ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., αλλά στη συνέχεια μετέβαλε τη δραστηριότητά του βάζοντας κάποια άλλη δραστηριότητα ως κύρια (σ.σ. με κύριο Κ.Α.Δ. κάποιον που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω και τον πρώην κύριο Κ.Α.Δ. τον εντάξει στη δευτερεύουσα δραστηριότητά του ή τον διαγράψει οριστικά), τότε στην περίπτωση αυτή δεν είναι υπόχρεος.
II. Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από τις 27.6.2017 έως τις 27.7.2017 και διαθέτουν ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.8.2017 και μετά.
III. Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 28.7.2017 και μετά (έχοντας ως κύριο Κ.Α.Δ. κάποιον εκ των ανωτέρω) ή έχουν ήδη ενεργή δραστηριότητα (έχοντας ως κύριο Κ.Α.Δ. διαφορετικό από όσους μνημονεύονται πιο πάνω) και προβούν από την ίδια ημερομηνία και μετά σε σχετική μεταβολή (δηλώνοντας ως κύριο κάποιον εκ των ανωτέρω Κ.Α.Δ.) υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.
Προσοχή: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, σε περίπτωση μεταβολής στο αντικείμενο της δραστηριότητας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή. Συνεπώς αν ένας φορολογούμενος (που δεν είχε ως κύριο Κ.Α.Δ. κανέναν από τους ανωτέρω) προσθέσει ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., τότε μέσα σε ένα μήνα από την προσθήκη υποχρεούται, αφενός μεν, να ενημερώσει τη φορολογική Διοίκηση για την εν λόγω αλλαγή (υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ), αφετέρου δε, να προμηθευτεί στο ίδιο χρονικό διάστημα και το μηχάνημα POS.

 Κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης
Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται εντός των οριζόμενων προθεσμιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και αφού ζητηθεί ακρόαση, κοινοποιείται στον παραβάτη.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

 Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών από τους υπόχρεους
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016 και την Υ.Α. 17730/16.02.2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 453/16.2.2017) που εκδόθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016, οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής:
α) αναρτώντας πινακίδα στο ταμείο, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 'Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».
Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και

β) αναγράφοντας στην είσοδο του καταστήματος με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχονται όπως ενδεικτικά, VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, ή με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν σχετικές πινακίδες από εδώ.


► Κυρώσεις επί μη ενημέρωσης καταναλωτών
Στους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και δεν προβαίνουν στην ενημέρωση των καταναλωτών κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και αφού ζητηθεί ακρόαση, κοινοποιείται στον παραβάτη.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: