Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Το πρόβλημα με τους κωδικούς 037 και 038 του Ε1 φ.ε. 2016

Το πρόβλημα με τους κωδικούς 037 και 038 του Ε1 φ.ε. 2016
To αλαλούμ των φετινών φορολογικών δηλώσεων καλά κρατεί, αν και συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά και <<παίζουμε>> ήδη τις καθυστερήσεις λόγω της ολιγοήμερης παράτασης.

Πρωταγωνιστές στη φετινή ταλαιπωρία των λογιστών οι κωδικοί 037 και 038 με guest star την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
Πριν λίγες μέρες και ενώ εξέπνεε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ανέβασε καινούργια αρχεία στο taxis με σκοπό την διόρθωση των στρεβλώσεων ως αναφορά τους κατ’επάγγελμα αγρότες. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ένα μπάχαλο, καθώς οι κατ’επάγγελμα αγρότες που είχαν πριν κλικαρισμένους τους κωδικούς 037 και 038 τώρα να μην είναι τσεκαρισμένοι οι κωδικοί αυτοί, και να είναι κλικαρισμένοι οι κωδικοί σε κάποιες γιαγιάδες και παππούδες που δεν είχαν δηλώσει αγροτικό εισόδημα, σε αλλοδαπούς που δήλωναν εισόδημα από εργόσημα ΟΓΑ κλπ.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις των κατ’επάγγελμα αγροτών με διάφορες  συνέπειες (όπως πχ. δεν υπεβλήθη το Α21 έως της 30/06/2017 και έτσι δεν θα λάβουν οι φορολογούμενοι το επίδομα τέκνων ή τριτέκνων τον Ιούλιο όπως έχει ήδη ανακοινωθεί κ.λπ).
Επίσημη ανακοίνωση γι’ αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει από τους εμπλεκόμενους φορείς.Τηρούν όλοι σιγήν ιχθύος, λες και δεν υπάρχουν ευθύνες, και δεν τραβάνε το αυτί κανενός, λες και δεν υπάρχουν υπεύθυνοι.
Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα πρέπει σ’ αυτή τη χώρα να  σοβαρευτούμε και να αρχίσουν αποδίδονται οι ευθύνες εκεί και σε όσους πρέπει, και να μην κρύβονται κάποιοι πίσω από τον μανδύα της μονιμότητας του δημοσίου.
Ας βγει κάποιος υπεύθυνος με μια ανακοίνωση, να ζητήσει έστω μια συγνώμη για το χάος που έχει  δημιουργήσει!!! Επειδή καθημερινά συνομιλώ με συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα θα ήθελα προσπαθώντας να βοηθήσω στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους κωδικούς 037 και 038 και μας έχει ταλαιπωρήσει όλους τόσο πολύ με τις εφετινές δηλώσεις, να προτείνω σε όλους τους συναδέλφους (χωρίς αυτό να αποτελεί κατεύθυνση για τους συναδέλφους), να στείλουν λίστα με τα ΑΦΜ και τα ονόματα τα οποία έχουν πρόβλημα, στο Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης στο mail info@minagric.gr, έτσι ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα κατά περίπτωση.

Επίσης ένας άλλος προβληματισμός που έχει δημιουργηθεί σε συναδέλφους σχετικά με την εκκαθάριση σε όσους για πχ έχουν τσεκαρισμένο τον 037 ή 038 και δηλώνουν παράλληλα και εισόδημα από άλλη πηγή (πχ ενοίκια,τόκους κ.λπ).  Στην περίπτωση αυτή το taxis κατά την εκκαθάριση δεν υπολογίζει καθόλου την μείωση του φόρου που έχουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες του αρθρ.16 ν.4172/2013.
Εδώ λοιπόν προκύπτει θέμα καθώς σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/4.3.2011 (η οποία προφανώς και ισχύει ακόμη γιατί είναι κοινή υπουργική απόφαση) ...στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
(α) Εισόδημα από ακίνητα.
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α.
(γ) Τόκοι καταθέσεων.
(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.


Σύμφωνα όμως με την παρ.3 του άρθρου 29 ν.4172/2013,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4474/2017 ΦΕΚ Α80/07.06.2017(και ενώ η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήταν σε εξέλιξη!!!)
…3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από
μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.
Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. 

Άραγε ο νόμος, που φυσικά υπερισχύει οποιασδήποτε εγκυκλίου, λειτουργεί συνδυαστικά με την παραπάνω ΚΥΑ ή ισχύουν μόνο οι  περιπτώσεις του άρθρου 29 ν.4172/2013 για να πάρει κάποιος αγρότης την μείωση φόρου του άρθρου 16 ν.4172/2013; Πώς εκκαθαρίστηκαν οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2016 πριν την ψήφιση του Ν.4474/2017 ΦΕΚ Α80/07.06.2017σε ανάλογες περιπτώσεις;

Αν και τα περισσότερα λογιστικά προγράμματα κάνουν εκκαθάριση, ακόμη και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ, το taxis έχει άλλη άποψη λαμβάνοντας υπόψη μόνο το άρθρο 29 ν.4172/2013

Τέλος να πω ότι δεν διεκδικώ τα αλάθητο και όλα τα παραπάνω έχουν γραφτεί υπό την πίεση του χρόνου λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχουμε οι λογιστές φοροτεχνικοί, αποτελούν προσωπικές απόψεις, τις οποίες δημοσιεύω με σκοπό να αναδείξω προβληματισμούς δικούς μου αλλά και συναδέλφων για την επίλυση ορισμένων από τα πολλά προβλήματα του κλάδου μας.

Αγγελής Ι.Θεόδωρος
Οικονομολόγος-Λογιστής Α' τάξης-
Φοροτεχνικός-Σύμβουλος επιχειρήσεων-
Ασφαλιστικός Σύμβουλος


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: