Με επιβράδυνση του ρυθμού υποβολής, συνοδεύτηκε τελικά η παράταση των φορολογικών δηλώσεων, τη προηγούμενη βδομάδα.
Οι δηλώσεις που απομένουν κατ’ εκτίμηση είναι περίπου 1 εκατομμύριο που θα πρέπει να υποβληθούν στο επόμενο ημερολογιακό δεκαήμερο. Σημειώνουμε ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την εξέλιξη της υποβολής των δηλώσεων Νομικών προσώπων και οντοτήτων.
Τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τους δημοσιευμένους πίνακες κάθε φορά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠ 2017
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016) Με τη Παράταση

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο   ΥΠΟΒΟΛΩΝ            (1)% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ  (2)ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
(3)
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (4)Μ.Ο ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (5)
55.812    δηλώσεις/ημέρα
84%
10 ημέρες
100.945 ημερησίως
1.169,61€
  1. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι 07/07/2017 02:08πμ, από τις 06/04/2017
  2. Κατ’ εκτίμηση % επί συνόλου δηλώσεων 6,2 εκατ. που πιθανόν να υποβληθούν
  3. Μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία 17/07/2017
  4. Μέχρι 17/07/2017, με την εκτίμηση της υποβολής 6,2 εκατ. δηλώσεων
  5. Με βάση την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων μέχρι 07/07/2017

Η ημέρα με τις περισσότερες υποβολές δηλώσεων :
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 με 162.724 δηλώσεις


 Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.
4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π (Από Ιούνιο 2017)
07-07-2017: Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  55.182 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 1.169,61€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 30/06-07/07: 48.996 δηλώσεις
30-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  55.345 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 1.104,75€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 23/06-30/06: 107.867 δηλώσεις
23-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  49.295 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 990,32€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 16/06-23/06: 97.920 δηλώσεις
16-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  43.689 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 903,58€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 09/06-16/06: 81.950 δηλώσεις
09-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  37.375 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 834,22€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 02/06-09/06: 62.106 δηλώσεις
02-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  33.046 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 788,65€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 26/5-02/06: 55.600 δηλώσεις
Συγκριτικά 2016-2017
07/07/2016: Υποβληθείσες δηλώσεις 5.172.785 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 84,49%)

07/07/2017: Υποβληθείσες δηλώσεις 5.190.561 από 06/04/2017(Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 83,74%)