Όταν οι πλειστηριασμοί ακινήτων ονομάζονται δημοπρασίες, τότε η διαδικασία φαντάζει πιο  «light » και δεν τόσο «κακόηχη»… Έτσι όπως μας πληροφορεί η «Καθημερινή», με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ανοικτή ηλεκτρονική δημοπρασία ιδιόκτητων ακινήτων του ομίλου Πειραιώς μέσω του ιστότοπου properties4sale.gr.
Όπως μας ενημερώνει δε και ο ιστότοπος properties4sale.gr .. «Όλα τα ακίνητα αποτελούν ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς και έχουν ελεγχθεί από τον Τομέα Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας προκειμένου η αγορά σας να ολοκληρωθεί γρήγορα και ομαλά.»
Με βάση λοιπόν το δημοσίευμα της «Καθημερινής» συνολικά υπεβλήθησαν 16 προσφορές άμεσης αγοράς για 9 ακίνητα. Για όλα αυτά τα ακίνητα κατεβλήθησαν οι προκαταβολές και βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της πώλησης. Για τα υπόλοιπα ακίνητα υπεβλήθησαν, μέσω της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, 180 προσφορές για 30 ακίνητα, εκ των οποίων η τράπεζα ενέκρινε τις πλειοδοτούσες προσφορές για 20 ακίνητα.
Το συνολικό αντίτιμο των 29 ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμφωνήθηκαν στην τιμή της «άμεσης αγοράς», ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.
Ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δημοπρασία εκδήλωσαν πάνω από 230 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και επαγγελματίες του χώρου. Από τα 230 αιτήματα συμμετοχής εγκρίθηκαν πάνω από 150. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στους μεσίτες, είχαν την ευκαιρία να αιτηθούν τη συνεργασία τους στην πλατφόρμα και στη συνέχεια μέσω αυτής να εγγράψουν πελάτες τους.
Τη διαδικασία αιτήματος συνεργασίας ολοκλήρωσαν συνολικά 60 μεσίτες, λαμβάνοντας στη συνέχεια έγκριση συμμετοχής. Κατά το διάστημα που προηγήθηκε της δημοπρασίας, οι υποψήφιοι αγοραστές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το ακίνητο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (open days). Συνολικά, τα ακίνητα επισκέφθηκαν περισσότεροι από 170 ενδιαφερόμενοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η επιτυχία της πρώτης δημοπρασίας επιβεβαιώνει την επιλογή της να προχωρήσει στην καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των ιδιόκτητων ακινήτων της.
Τέλος η Τράπεζα μας πληροφορεί -μέσω του παραπάνω ιστότοπου- ότι: Η Τράπεζα Πειραιώς, για την αγορά ακινήτου από φυσικό πρόσωπο, προσφέρει στο properties4sale.gr, τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 70% της τιμής αγοράς ή της τιμής Άμεσης Αγοράς (όποια εκ των δύο τιμών είναι χαμηλότερη). Η έγκριση δανείου υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου της Τράπεζας. Σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω των πληροφοριών που παρέχονται στην «Δυνατότητες χρηματοδότησης» της σελίδας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.Για χρηματοδότηση νομικών προσώπων επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.l
ΥΓ. Προφανώς και δεν θα εμπλακούμε στην εννοιολογική επεξήγηση των όρων «πλειστηριασμός» και «δημοπρασία», όταν η ουσία της πληροφορίας, βρίσκεται κάπου άλλου…