Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Στοιχεία υποβολών Ε1 τρέχοντος έτους - Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: 18/7/2017 6:58 πμ

Στοιχεία υποβολών Ε1 τρέχοντος έτους

1. Σύγκριση υποβολών αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) 2015 - 2017
1

2. Στοιχεία ωριαίων υποβολών.
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό των υποβληθεισών δηλώσεων, των τελευταίων 7 ημερών, ανά ώρα της ημέρας. 
2
3. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.
3
4. Πίνακας ημερήσιας κίνησης υποβολών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.
Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: 18/7/2017 6:58 πμ
4

Δεν υπάρχουν σχόλια: