Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού

Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού
Για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές από 20.000 έως 50.000
06 Ιουλ 2017 - 09:23
Picture 0 for Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού
Αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη διαγραφή των τόκων υπερημερίας προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προβλέπει η τυποποιημένη μέθοδος που θα εφαρμοστεί για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ και κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με την αυτόματη υπαγωγή των χρεών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις επιδιώκεται η ταχεία ρύθμιση των οφειλών που έχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης βιωσιμότητας.

Μοναδικό κριτήριο θα είναι, ουσιαστικά, το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την έντααξη στο νόμο, δηλαδή:

Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή

Το θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα.

Αρκετές είναι πάντως οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν την τελευταία οικονομική χρήση για να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να ικανοποιήσουν το κριτήριο της επιλεξιμότητας που είναι και η βασικότερη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη διαδικασία.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet. Μόλις καταχωρίσει τους κωδικούς του, το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτομάτως αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θα μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Δηλαδή αν ο ΑΦΜ ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία για εκείνους που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, αυτή θα είναι επίσης αυτοματοποιημένη, δηλαδή δεν θα προβλέπεται οριζόντια διαγραφή των τόκων υπερημερίας και των προσαυξήσεων και εξόφληση σε 120 δόσεις.

Έτσι οι επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ και τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένους αριθμοδείκτες που θα πιστοποιούν την βιωσιμότητα της επιχείρησης και βάσει αυτών θα υπολογίζονται οι δόσεις που θα μπορεί να δίνει προς τους πιστωτές της και φυσικά το τυχόν «κούρεμα» οφειλής.


Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού

Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού

Αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη διαγραφή των τόκων υπερημερίας προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προβλέπει η τυποποιημένη μέθοδος που θα εφαρμοστεί για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ και κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Με την αυτόματη υπαγωγή των χρεών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις επιδιώκεται η ταχεία ρύθμιση των οφειλών που έχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης βιωσιμότητας. Μοναδικό κριτήριο θα είναι, ουσιαστικά, το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την ένταξη στον νόμο, δηλαδή:
• To θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
• Το θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα. Αρκετές πάντως είναι οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν την τελευταία οικονομική χρήση, δηλαδή αυτή του 2016, για να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να ικανοποιήσουν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, που είναι και η βασικότερη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη διαδικασία.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis. Μόλις καταχωρίσει τους κωδικούς του, το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτομάτως αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Δηλαδή, αν ο ΑΦΜ ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα. Να σημειωθεί ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλει την αίτησή του, εκεί θα βρει καταχωρισμένα όλα του τα χρέη που έχουν δηλωθεί από τις τράπεζες, την εφορία, τα τελωνεία, τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο ίδιος θα μπορεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα χρέη του, δηλαδή αυτά προς προμηθευτές, εργαζομένους κ.λπ. Στη συνέχεια πρέπει να καταχωριστούν όλα τα δικαιολογητικά και η αξία της ακίνητης και της κινητής περιουσίας που διαθέτει. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συμπλήρωση ενός περιουσιολογίου τόσο από το ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όσο και από τα συνδεδεμένα μέλη με την επιχείρηση, όπως οι υπόλοιποι μέτοχοι.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για εκείνους που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, αυτή θα είναι επίσης αυτοματοποιημένη, αλλά η λύση δεν θα είναι τυποποιημένη, δηλαδή δεν θα προβλέπεται οριζόντια διαγραφή των τόκων υπερημερίας και των προσαυξήσεων και εξόφληση σε 120 δόσεις.

Ετσι, οι επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ και τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένους αριθμοδείκτες που θα πιστοποιούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και βάσει αυτών θα υπολογίζονται οι δόσεις που θα μπορεί να δίνει προς τους πιστωτές της και φυσικά το τυχόν «κούρεμα» οφειλής.

Με βάση την αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά με δυνατότητα υποβολής μελέτης βιωσιμότητας, θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ, αλλά τζίρο άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναγκαία θα είναι η υποβολή μελέτης αναδιάρθρωσης για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές άνω των 2 εκατ. ευρώ και τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να ολοκληρώσει έως τα μέσα Ιουλίου τις έξι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο νόμος και οι οποίες θα εξειδικεύουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Τα νέα χρέη που έχει δημιουργήσει ο οφειλέτης μετά την 31/12/2016 δεν θα εμποδίζουν τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

Αν και τα χρέη αυτά δεν θα «κουρεύονται», εντούτοις θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, μειώνοντας δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα. Στόχος, η πλατφόρμα να ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου.
Πηγή: Καθημερινή

Εως 120 δόσεις η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία.

507
Δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το υπόλοιπο του διαθέσιμου εισοδήματός τους κάθε μήνα, προβλέπει η νέα ρύθμιση που εμπεριέχεται στον νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού. O εξωδικαστικός συμβιβασμός ξεκινάει από τις Αυγούστου και περιλαμβάνει χρέη προς την Εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και τους δήμους.
Το μέρος των χρεών το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί ούτε με δόσεις, αλλά ούτε και με δήμευση περιουσίας, θα διαγράφεται.
Ολες οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να προσφέρουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για οφειλές έως 50.000 ευρώ
Το κλειδί για την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι διασυνδεδεμένη με όλους τους μεγάλους πιστωτές όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ στην οποία θα περιλαμβάνονται οι οφειλές για τις οποίες θα ζητείται ρύθμιση. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 3 Αυγούστου για τις πρώτες αιτήσεις. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό βασίζονται οι ελπίδες για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για όσους χρωστούν σε εφορία και ταμεία. Πάνω από τους μισούς Ελληνες χρωστούν στην εφορία (1,6 εκατ. έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα) και 315.000 πολίτες οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ.
Ολες οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να προσφέρουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για οφειλές έως 50.000 ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρει το capital, είναι καταρχήν η συνεκτίμηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη ο οποίος επιθυμεί να εξοφλήσει οριστικά τα χρέη του γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα Ταμεία κατά την 31η/12/2016 ένας επαγγελματίας θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωση του έξοδα.
Παράδειγμα
Έστω ότι ένας επαγγελματίας έχει, κατά τις 31/12/2016, ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ ύψους 10.000 ευρώ. Ο ίδιος έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα ύψους 3.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία για τη διαβίωσή του έξοδα ανέρχονται σε 2.820 ευρώ, ενώ δεν έχει καθόλου κινητή (π.χ., καταθέσεις, χρηματοπιστωτικούς τίτλους) ή ακίνητη περιουσία (π.χ., διαμερίσματα, αγροτεμάχια).
Η διαφορά των 180 ευρώ/μήνα που φαίνεται να μένει στην τσέπη τού εν λόγω επαγγελματία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μηνιαία δόση για την εξόφληση των οφειλών του. Σε αυτή την περίπτωση, το πλήθος των δόσεων θα ανέλθει σε 100 ή, αλλιώς, ο εν λόγω επαγγελματίας θα έπρεπε να πληρώνει δόσεις για πάνω από 8 χρόνια. Άρα, ο εν λόγω επαγγελματίας θα μπορούσε να εξοφλήσει τα χρέη του ύψους 19.000 ευρώ μέχρι το ποσό των 18.000 ευρώ (ή 100 δόσεις). Το υπόλοιπο των 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαγραφεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να κατασχεθεί.
2) Διαφορετική θα είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία για τους επαγγελματίες που, εκτός από εισόδημα, έχουν παράλληλα κινητή ή ακίνητη περιουσία. Αν ο επαγγελματίας ο οποίος θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση δεν έχει αρκετό ή καθόλου υπόλοιπο από το διαθέσιμο εισόδημά του έτσι ώστε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη, αλλά, παρ’ όλα αυτά, διαθέτει περιουσία, τότε θα κατασχεθεί η περιουσία του μέχρι του σημείου που θα εξοφληθούν τα χρέη του προς τα Ταμεία.
Παράδειγμα
Έστω ότι επαγγελματίας έχει ληξιπρόθεσμα χρέη (κατά τις 31/12/2016) προς τον τέως ΕΤΑΑ ύψους 12.000 ευρώ. Παράλληλα, τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία έξοδα διαβίωσής του ανέρχονται επίσης σε 4.000 ευρώ. Συνεπώς, δεν διαθέτει κανένα υπόλοιπο με το οποίο θα μπορούσε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη του προς το τ. ΕΤΑΑ. Ωστόσο, ο ίδιος επαγγελματίας διαθέτει 13.000 ευρώ σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΔΙΧ ή ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να του κατάσχει τα 12.000 ευρώ από τα 13.000 ευρώ, τα οποία έχει ο εν λόγω επαγγελματίας κατατεθειμένα στην τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα μείνουν στη θέση τους.
Ποιες οφειλές εξαιρούνται
Από την διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για η Λειτουργία της ΕΕ και οι μικροί πιστωτές της επιχείρησης.
Πηγή:kerdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: