Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Εως 120 δόσεις η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία.

Εως 120 δόσεις η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία.

60
Δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το υπόλοιπο του διαθέσιμου εισοδήματός τους κάθε μήνα, προβλέπει η νέα ρύθμιση που εμπεριέχεται στον νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού. O εξωδικαστικός συμβιβασμός ξεκινάει από τις Αυγούστου και περιλαμβάνει χρέη προς την Εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και τους δήμους.
Το μέρος των χρεών το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί ούτε με δόσεις, αλλά ούτε και με δήμευση περιουσίας, θα διαγράφεται.
Ολες οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να προσφέρουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για οφειλές έως 50.000 ευρώ
Το κλειδί για την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι διασυνδεδεμένη με όλους τους μεγάλους πιστωτές όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ στην οποία θα περιλαμβάνονται οι οφειλές για τις οποίες θα ζητείται ρύθμιση. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 3 Αυγούστου για τις πρώτες αιτήσεις. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό βασίζονται οι ελπίδες για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για όσους χρωστούν σε εφορία και ταμεία. Πάνω από τους μισούς Ελληνες χρωστούν στην εφορία (1,6 εκατ. έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα) και 315.000 πολίτες οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ.
Ολες οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να προσφέρουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για οφειλές έως 50.000 ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρει το capital, είναι καταρχήν η συνεκτίμηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη ο οποίος επιθυμεί να εξοφλήσει οριστικά τα χρέη του γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα Ταμεία κατά την 31η/12/2016 ένας επαγγελματίας θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωση του έξοδα.
Παράδειγμα
Έστω ότι ένας επαγγελματίας έχει, κατά τις 31/12/2016, ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ ύψους 10.000 ευρώ. Ο ίδιος έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα ύψους 3.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία για τη διαβίωσή του έξοδα ανέρχονται σε 2.820 ευρώ, ενώ δεν έχει καθόλου κινητή (π.χ., καταθέσεις, χρηματοπιστωτικούς τίτλους) ή ακίνητη περιουσία (π.χ., διαμερίσματα, αγροτεμάχια).
Η διαφορά των 180 ευρώ/μήνα που φαίνεται να μένει στην τσέπη τού εν λόγω επαγγελματία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μηνιαία δόση για την εξόφληση των οφειλών του. Σε αυτή την περίπτωση, το πλήθος των δόσεων θα ανέλθει σε 100 ή, αλλιώς, ο εν λόγω επαγγελματίας θα έπρεπε να πληρώνει δόσεις για πάνω από 8 χρόνια. Άρα, ο εν λόγω επαγγελματίας θα μπορούσε να εξοφλήσει τα χρέη του ύψους 19.000 ευρώ μέχρι το ποσό των 18.000 ευρώ (ή 100 δόσεις). Το υπόλοιπο των 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαγραφεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να κατασχεθεί.
2) Διαφορετική θα είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία για τους επαγγελματίες που, εκτός από εισόδημα, έχουν παράλληλα κινητή ή ακίνητη περιουσία. Αν ο επαγγελματίας ο οποίος θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση δεν έχει αρκετό ή καθόλου υπόλοιπο από το διαθέσιμο εισόδημά του έτσι ώστε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη, αλλά, παρ’ όλα αυτά, διαθέτει περιουσία, τότε θα κατασχεθεί η περιουσία του μέχρι του σημείου που θα εξοφληθούν τα χρέη του προς τα Ταμεία.
Παράδειγμα
Έστω ότι επαγγελματίας έχει ληξιπρόθεσμα χρέη (κατά τις 31/12/2016) προς τον τέως ΕΤΑΑ ύψους 12.000 ευρώ. Παράλληλα, τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία έξοδα διαβίωσής του ανέρχονται επίσης σε 4.000 ευρώ. Συνεπώς, δεν διαθέτει κανένα υπόλοιπο με το οποίο θα μπορούσε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη του προς το τ. ΕΤΑΑ. Ωστόσο, ο ίδιος επαγγελματίας διαθέτει 13.000 ευρώ σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΔΙΧ ή ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να του κατάσχει τα 12.000 ευρώ από τα 13.000 ευρώ, τα οποία έχει ο εν λόγω επαγγελματίας κατατεθειμένα στην τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα μείνουν στη θέση τους.
Ποιες οφειλές εξαιρούνται
Από την διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για η Λειτουργία της ΕΕ και οι μικροί πιστωτές της επιχείρησης.
Πηγή:kerdos.gr

Όλο το σχέδιο με τις 120 δόσεις για χρέη προς Ταμεία

171
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Όλο το σχέδιο με τις 120 δόσεις για χρέη προς Ταμεία
Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το υπόλοιπο του διαθέσιμου εισοδήματός τους κάθε μήνα, προβλέπει η νέα ρύθμιση που εμπεριέχεται στον νόμο περί εξωδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, αν το εισόδημα ενός επαγγελματία δεν αρκεί για την εξόφληση των χρεών του, θα δημεύεται η περιουσία του.
Παράλληλα, όμως, το μέρος των χρεών το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί ούτε με δόσεις, αλλά ούτε και με δήμευση περιουσίας, θα διαγράφεται.
Αυτή είναι η βασική "φιλοσοφία" της περιβόητης νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία θα ισχύσει από τις 3 Αυγούστου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι στο Capital.gr, η συνεκτίμηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη ο οποίος επιθυμεί να εξοφλήσει οριστικά τα χρέη του γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα Ταμεία κατά την 31η/12/2016 ένας επαγγελματίας θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωση του έξοδα.
Παράδειγμα
Έστω ότι ένας επαγγελματίας έχει, κατά τις 31/12/2016, ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ ύψους 10.000 ευρώ. Ο ίδιος έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα ύψους 3.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία για τη διαβίωσή του έξοδα ανέρχονται σε 2.820 ευρώ, ενώ δεν έχει καθόλου κινητή (π.χ., καταθέσεις, χρηματοπιστωτικούς τίτλους) ή ακίνητη περιουσία (π.χ., διαμερίσματα, αγροτεμάχια).
Η διαφορά των 180 ευρώ/μήνα που φαίνεται να μένει στην τσέπη τού εν λόγω επαγγελματία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μηνιαία δόση για την εξόφληση των οφειλών του. Σε αυτή την περίπτωση, το πλήθος των δόσεων θα ανέλθει σε 100 ή, αλλιώς, ο εν λόγω επαγγελματίας θα έπρεπε να πληρώνει δόσεις για πάνω από 8 χρόνια. Άρα, ο εν λόγω επαγγελματίας θα μπορούσε να εξοφλήσει τα χρέη του ύψους 19.000 ευρώ μέχρι το ποσό των 18.000 ευρώ (ή 100 δόσεις). Το υπόλοιπο των 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαγραφεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να κατασχεθεί.
2) Διαφορετική θα είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία για τους επαγγελματίες που, εκτός από εισόδημα, έχουν παράλληλα κινητή ή ακίνητη περιουσία. Αν ο επαγγελματίας ο οποίος θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση δεν έχει αρκετό ή καθόλου υπόλοιπο από το διαθέσιμο εισόδημά του έτσι ώστε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη, αλλά, παρ' όλα αυτά, διαθέτει περιουσία, τότε θα κατασχεθεί η περιουσία του μέχρι του σημείου που θα εξοφληθούν τα χρέη του προς τα Ταμεία.
Παράδειγμα
Έστω ότι επαγγελματίας έχει ληξιπρόθεσμα χρέη (κατά τις 31/12/2016) προς τον τέως ΕΤΑΑ ύψους 12.000 ευρώ. Παράλληλα, τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, ενώ τα αναγκαία έξοδα διαβίωσής του ανέρχονται επίσης σε 4.000 ευρώ. Συνεπώς, δεν διαθέτει κανένα υπόλοιπο με το οποίο θα μπορούσε να εξοφλήσει τμηματικά τα χρέη του προς το τ. ΕΤΑΑ. Ωστόσο, ο ίδιος επαγγελματίας διαθέτει 13.000 ευρώ σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΔΙΧ ή ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να του κατάσχει τα 12.000 ευρώ από τα 13.000 ευρώ, τα οποία έχει ο εν λόγω επαγγελματίας κατατεθειμένα στην τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα μείνουν στη θέση τους.
*Διαβάστε ακόμα:

Αποκλειστικό: Με εισοδηματικά κριτήρια οι δόσεις για τις οφειλές στα ταμεία

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, 8:43πμ
Κριτήρια – φωτιά που ξεκινούν από το εισόδημα και φτάνουν σε καταθετικούς λογαριασμούς και σε ακίνητα θεσπίζονται για τις ρυθμίσεις χρεών στα Ταμεία, μέσα από τα σχέδια των υπουργικών αποφάσεων που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας για να εφαρμοστεί ο νόμος 4469/2017 του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Ανάλογα με το εισόδημα

Οι δόσεις της ρύθμισης δεν θα αποφασίζονται από τους οφειλέτες, αλλά θα βγαίνουν με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που πληροί ο καθένας.
tameia1 Αποκλειστικό: Με εισοδηματικά κριτήρια οι δόσεις για τις οφειλές στα ταμείαΟ αριθμός των δόσεων για χρέη ως 20.000 ευρώ σε έναν φορέα, όπως για παράδειγμα στα Ταμεία, θα καθορίζεται από το εισόδημα.
Για χρέη όμως άνω των 20.000 ευρώ στα Ταμεία, η διαδικασία θα είναι διαφορετική και θα εξετάζεται όχι μόνον το εισόδημα, αλλά και η αξία της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ένας οφειλέτης και υποχρεωτικά θα την κοινοποιεί μέσω του Ε9 καταθέτοντας την αίτηση για ένταξη σε ρύθμιση βάσει του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού χρεών. Μαζί με το Ε9, θα συνυποβάλλει και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, και ενδεχομένως ακόμη και αυτούς όπου είναι συνδικαιούχος. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται είτε έχει χρέη και σε τράπεζες ή στην εφορία είτε χρωστά μόνον στα Ταμεία, εφόσον η οφειλή του υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Κανένας από όλους όσοι χρωστούν στα Ταμεία δεν θα έχει δικαίωμα να διαλέγει μόνος του αν θα κάνει ρύθμιση σε 50 ή 120 δόσεις, αλλά το τελικό «δοσολόγιο» θα βγαίνει μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη πόσα χρωστά, σε ποιους και ποιο είναι το ύψος του εισοδήματος αλλά και της ακίνητης περιουσίας του, σε περίπτωση που χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ.
Ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο, και σε αυτή τη φάση ετοιμάζονται πυρετωδώς οι υπουργικές αποφάσεις που θα προσδιορίζουν τα κριτήρια και κυρίως τη διαδικασία ένταξης για όσους έχουν χρέη και στις τράπεζες εκτός από τα Ταμεία και το Δημόσιο.

Στο τραπέζι

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τα σχέδια που είναι στο τραπέζι και εξετάζονται εν όψει των αποφάσεων που αναμένεται να εκδοθούν, για τα χρέη στα Ταμεία, προβλέπουν:
 • Ρύθμιση οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ως τις 31/12/2016.
 • Για χρέη ως 3.000 ευρώ οι δόσεις καθορίζονται ως τις 36. Από το ποσό αυτό δεν αφαιρούνται τόκοι και προσαυξήσεις, δηλαδή πληρώνεται ολόκληρο το κεφάλαιο μαζί με τις προσαυξήσεις χωρίς καμία έκπτωση.
 • Για χρέη από 3.000 ευρώ ως και 20.000 ευρώ οι δόσεις θα διαμορφώνονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος. Το ποσοστό εισοδήματος που θα πηγαίνει για τις δόσεις της ρύθμισης θα βγαίνει με κλίμακες εισοδήματος και οφειλής. Δηλαδή ένας επαγγελματίας που χρωστούσε το 2016 12.000 ευρώ και έχει εισόδημα 5.000 ευρώ μπορεί να πληρώνει το 25% του ετήσιου εισοδήματος, που βγάζει ετήσια δόση 1.250 ευρώ και εξόφληση ως 115 μήνες. Αν όμως το εισόδημα αυξηθεί, τότε οι δόσεις θα μειωθούν. Για 10.000 ευρώ εισόδημα, εξετάζεται να ζητείται το 30% για δόσεις παλιού χρέους, που σημαίνει 3.000 ευρώ ετήσια δόση και 250 ευρώ μηνιαία. Για χρέος 12.000 ευρώ, οι δόσεις περιορίζονται στις 48, αν το εισόδημα είναι 10.000 ευρώ.
 • Για χρέη άνω των 20.000 ευρώ οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και, αν χρωστούν μόνον σε ασφαλιστικά ταμεία, θα παραπεμφθούν για τη διευθέτηση της οφειλής τους στον ΕΦΚΑ. Εκεί θα υποβάλουν το Ε1, το Ε3 αλλά και το Ε9 ώστε να καταγραφεί πλήρως η περιουσιακή τους κατάσταση. Απαραίτητη θα είναι και η υποβολή των τραπεζικών λογαριασμών. Αν εγκρίνεται η αίτηση θα βγαίνει ατομική ρύθμιση και ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνουν, αλλά και με βάση την αξία της περιουσίας που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια θα είναι πιο αυστηρά και κυρίως οι οφειλέτες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ θα αναγκαστούν να βάλουν συνδιαχειριστή στην τσέπη τους τον ΕΦΚΑ ή την εφορία, αλλιώς δεν θα έχουν καμία προοπτική ρύθμισης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή θα μετατραπούν σε επιχειρήσεις-«ζόμπι». Αν δεν ανταποκριθούν στη ρύθμιση, τότε θα εφαρμόζονται κατασχέσεις με γρήγορες διαδικασίες, αφού ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και την πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών με το Ε9. Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης κηρύξει πτώχευση, τότε η οφειλή στα Ταμεία θα αποπληρωθεί μέσα από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του μέσω της αναγκαστικής πτώχευσης.
 • Στη νέα ρύθμιση δεν θα επιβάλλεται τόκος 5% στις δόσεις αποπληρωμής, όπως ισχύει σήμερα.

Στον… αέρα

Μένει ανοιχτό αν τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια θα λειτουργήσουν και ως κόφτες για μη ένταξη σε ρύθμιση.
Από τις συσκέψεις που έχουν γίνει ως τώρα και γίνονται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως στο υπουργείο Εργασίας δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα κριτήρια θα λειτουργήσουν και αντίστροφα, δηλαδή αν όσοι χρωστούν ως 20.000 ευρώ και το εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο της οφειλής τους θα έχουν το περιθώριο για ρύθμιση χρεών σε περισσότερες από 12 δόσεις που ισχύουν σήμερα.
Ζητούμενο είναι και το ποσοστό των προστίμων που θα γλιτώνουν οι οφειλέτες, ανάλογα με τις δόσεις που θα βγάζει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης χρεών.
Το βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι ότι όσο λιγότερες είναι οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η έκπτωση. Εξετάζεται όμως τα πρόστιμα να μην κουρεύονται σε ποσοστό πάνω από 50% ανάλογα με το ύψος της οφειλής, με εξαίρεση τα χρέη ως 3.000 ευρώ που έχουν «ταρίφα» τις 36 δόσεις χωρίς κούρεμα προστίμων. Για μεγαλύτερες οφειλές οι ίδιες δόσεις θα έχουν κούρεμα προστίμων από 25% ως 50% στην καλύτερη περίπτωση.

Στο 38,10% οι εισφορές για έμμισθους δικηγόρους

Εισφορές 38,10% καθιερώνει ο ΕΦΚΑ για τους δικηγόρους που εργάζονται ως μισθωτοί. Το 16,7% θα το πληρώνουν οι ίδιοι για τη μισθωτή εργασία που παρέχουν σε εταιρίες, τράπεζες, Δημόσιο, και άλλους φορείς και το 21,4% βαρύνει τους εργοδότες που τους απασχολούν.
Ως έμμισθοι δικηγόροι είναι όσοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες, ως νομικοί σύμβουλοι ή δικηγόροι σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενοι αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή.
Οι ίδιοι δικηγόροι μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενοι ανά υπόθεση.
Οι δικηγόροι που εργάζονται σε εταιρίες, τράπεζες ή ασκούν τη δικηγορία αναλαμβάνοντας υποθέσεις κατ’ εντολή πελατών τους πληρώνουν από 1/1/2017 εισφορά για τον κλάδο σύνταξης 20%, επιμεριζόμενη κατά 6,67% στους ίδιους και κατά 13,33% στον εκάστοτε εργοδότη-εντολέα.
Στις εισφορές αυτές προστίθεται το 4% για τον κλάδο πρόνοιας, που καταβάλλεται από τους δικηγόρους, το 7% για την επικουρική ασφάλιση με επιμερισμό σε 3,5% και 3,5% σε δικηγόρο και εργοδότη και 7,10% για περίθαλψη που επιμερίζεται σε 2,55% για το δικηγόρο και 4,55% στον εργοδότη.
Καταβάλλεται όμως και εισφορά 20% επί της ελάχιστης αμοιβής (117 ευρώ) ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση. Το ποσό αυτό χρεώνεται μεν στους δικηγόρους, αλλά το πληρώνει ο πελάτης.
Το σύνολο των εισφορών για τους έμμισθους δικηγόρους, καθώς και για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, φτάνει στο 38,10%.
Για παράδειγμα, απασχολούμενος δικηγόρος με έμμισθη εντολή και μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, θα έχει εισφορά 167,20 ευρώ το μήνα, ενώ ο εργοδότης του θα πληρώνει 213,80 ευρώ. Σύνολο εισφορών 381 ευρώ ή 38,10% στο μισθό των 1.000 ευρώ, με επιμερισμό σε εργοδότη και ασφαλισμένο.
Κώστας Κατίκος
kkatikos@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

To σχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία

To σχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία

Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου και της Αργυρώς Μαυρούλη
Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε οφειλέτη με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία θα είναι η ρύθμιση οφειλών, που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι – το αργότερο τον Αύγουστο. 

Ασφαλείς πληροφορίες των «Ειδήσεων» αναφέρουν ότι η ρύθμιση που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του κουρέματος των προσαυξήσεων και των προστίμων ακόμη και στην εφάπαξ εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή στο 100%).
Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών ήτοι 493.577 οφειλέτες έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης.
Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων αλλά και το ποσοστό κουρέματος των προσαυξήσεων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής:
 • το ύψος των οφειλής,
 • η οικονομική δυνατότητα που έχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα,
 • η περιουσιακή του κατάσταση
 • η ανάπτυξη της εταιρείας, μετρούμενη με βάση τις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, κερδοφορία, μετρούμενη ως αναλογία του EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων) και
 • ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης.
Το σχέδιο
Τα βασικά σημεία της ρύθμισης ,που αυτή την περίοδο αποτελεί αντικείμενο συνεχών συσκέψεων, θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση που επεξεργάζονται από τα συναρμόδια υπουργεία είναι τα ακόλουθα :
1.Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση. Το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα ν΄ανοίξει την ίδια χρονική περίοδο που θα «τρέξει» η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό, αρχές Αυγούστου. Εάν δεν συνδεθούν οι ρυθμίσεις, μπορεί η λειτουργία της να εκκινήσει και εντός Ιουλίου.
2.Δεν θα υπάρχει αναλυτικό πλάνο οφειλής, αλλά θα προβλέπεται μετά τη «διμερή συμφωνία» η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα περιγράφει η υπουργική απόφαση .
3.Θα ακολουθείται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που ζητούνται ο οφειλέτης θα εντάσσεται σ΄ένα συγκεκριμένο μοντέλο ρύθμισης, από το οποίο θα προκύπτει το ύψος των δόσεων που θα καλείται να καταβάλει και η διαγραφή ποσοστού προσαυξήσεων και προστίμων.
4.Η ρύθμιση θα προβλέπει από εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και κλιμακωτές δόσεις αρχής γενομένης από τις 12 έως και τις 120.
5.Τη δυνατότητα χρήσης των 120 δόσεων, δεν θα την έχουν όλοι ,αλλά εκείνες οι περιπτώσεις που από το αυτοματοποιημένο σύστημα θα φαίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν .Εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλή αυτού του ύψους μέσα σε διάστημα δεκαετίας.
6.Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται στο 80% ενώ στις 120 δόσεις θα περιορίζεται στο 20% επί του ποσού των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής που έχουν διαμορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις.
7. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ο οφειλέτης να μην ενταχθεί σε καμία ρύθμιση και η αίτηση του ν΄απορριφθεί καθώς δεν θα συγκεντρώνει τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος.
8.Μπαίνοντας στη ρύθμιση οι οφειλέτες θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, εναντίον τους. Επίσης, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συγκεκριμένες οφειλές.
9. Ανάμεσα στα επαγγέλματα , που θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αυτόν τον τρόπο ,και έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες.

Παραμένουν στις 36 οι δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο θα παρέχεται η δυνατότητα και μικροοφειλέτες του δημοσίου οι οποίοι οφείλουν εως 3.000 ευρώ να εξοφλούν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 36 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ.Όσον αφορά στα χρέη άνω των των 20.000 ευρώ εντάσσονται στο νόμο για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. . Όταν ενεργοποιηθεί η ιστοθέση της γραμματείας ιδιωτικού χρέους (keyd.gov.gr] ο επιχειρηματίας θα μπορεί να βρει τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα εισέρχεται με τους κωδικούς του taxis, θα βρίσκει έτοιμα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και θα καταχωρεί τα υπόλοιπα.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ειδήσεις»

Δεν υπάρχουν σχόλια: