Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων

Την Τετάρτη, 12 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων που αφορά στην απασχόληση 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ∆ιοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆) έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 12694/28.6.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Πηγή: eisodima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: