Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΜΕ Μ.Ο. ΦΟΡΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.400 ΕΥΡΩ Πάνω από 2,5 εκατ. νοικοκυριά έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά

ΜΕ Μ.Ο. ΦΟΡΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.400 ΕΥΡΩ

Πάνω από 2,5 εκατ. νοικοκυριά έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια είναι τα νοικοκυριά τα οποία έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν φέτος.
Κατά μέσο όρο σε καθένα από τα νοικοκυριά αυτά αντιστοιχεί επιπλέον φόρος άνω των 1.400 ευρώ. Πέρυσι, τα νοικοκυριά των οποίων η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης είχε χρεωστικό αποτέλεσμα ανήλθαν σε 2,3 εκατομμύρια.
Ο αριθμός των χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 αυξήθηκε σημαντικά λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια με την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των εμπρόθεσμων δηλώσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι την Παρασκευή το πρωί, περίπου 16,5 ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο αριθμός των δηλώσεων από τις οποίες προέκυψαν χρεωστικά σημειώματα είχε φθάσει ήδη πολύ κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, ενώ ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων που είχαν εκκαθαριστεί ανερχόταν σε 6.023.452.
Ειδικότερα, από τα 6.023.452 εκκαθαριστικά που είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέχρι το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουλίου:
● 2.493.842 (ποσοστό 41,4% του συνόλου) ήταν χρεωστικά. Πέρυσι, και αφού είχαν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είχαν εκδοθεί 2.318.902 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Οι 2.493.842 φορολογούμενοι που είχαν λάβει μέχρι την Παρασκευή το πρωί χρεωστικά εκκαθαριστικά, καλούνταν να πληρώσουν συνολικά φόρους ύψους 3,51 δισ. ευρώ, δηλαδή 1.407,63 ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας.
● 2.587.925 (ποσοστό 42,96% του συνόλου) είναι μηδενικά, δηλαδή αναγράφουν μηδενικά ποσά φόρων προς πληρωμή. Πέρυσι είχαν εκδοθεί 2.772.457 μηδενικά εκκαθαριστικά (αντιστοιχούσαν στο 45,38% του συνόλου).
● 941.685 (ποσοστό 15,63% του συνόλου) είναι πιστωτικά, δηλαδή αναγράφουν ποσά φόρου προς επιστροφή στους φορολογούμενους.
Οι δικαιούχοι των επιστροφών αυτών θα μοιραστούν συνολικά 354.446.110 ευρώ. Δηλαδή, σε καθέναν αναλογεί κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου 376,39 ευρώ. Πέρυσι είχαν εκδοθεί 1.018.518 πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων.
Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, που έληξε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, είχαν υποβληθεί και εκκαθαριστεί συνολικά πάνω από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις, ο αριθμός των χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είχε υπερβεί τα 2,5 εκατομμύρια και το ποσό του μέσου κατά κεφαλήν φόρου που αναλογεί σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος είχε υπερβεί τα 1.410 ευρώ.

Γιατί, φέτος, είναι περισσότεροι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν στην εφορία

Οι βασικότερες αιτίες για τις οποίες φέτος πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος είναι οι εξής:
1 Η μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς παιδιά και με 1-2 παιδιά από τα 9.545 στα 8.636-9.090 ευρώ.
2 Οι αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές της κλίμακας υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, με το ν. 4387/2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Μάιο του 2016 οι συντελεστές φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις αυξήθηκαν:
● από 22% σε 29% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ.
● από 32% σε 37% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ.
● από 32% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ.
● από 42% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 42.000 ευρώ.
3 Η φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθούς-συντάξεις και των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα αθροιστικά, σε μία ενιαία φορολογική κλίμακα.
4 Οι αυξήσεις στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα. Ειδικότερα, ο συντελεστής φόρου που επιβαρύνει ετήσια εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ αυξήθηκε από 11% σε 15%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ και μέχρι τα 35.000 ευρώ ισχύει πλέον συντελεστής φόρου αυξημένος από 33% σε 35%, ενώ για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ακίνητα πάνω από τις 35.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξήθηκε από 33% σε 45%.
5 Το γεγονός ότι πέρυσι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις υπολογίστηκε κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, δηλαδή στο χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-5-2016, με βάση την προϊσχύσασα ευνοϊκότερη κλίμακα και μόνο τους υπόλοιπους 7 μήνες υπολογίστηκε με το νέο επαχθέστερο σύστημα που προβλέπει ο ν. 4387/2016. Αντιθέτως, η τελική εκκαθάριση του φόρου γίνεται λαμβανομένου υπόψη ολόκληρου του ετήσιου εισοδήματος που αποκτήθηκε πέρυσι, δηλαδή το ποσό του φόρου που αναλογεί υπολογίζεται και για τους 12 μήνες του 2016 με το νέο επαχθέστερο σύστημα.
6 Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι (έμποροι, βιοτέχνες, επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις) από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.
7 Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, με βάση τον ν. 4387/2016:
α) Καθιερώθηκε νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με την κλίμακα αυτή οι συντελεστές επιβάλλονται πλέον κλιμακωτά, ως εξής:
● 0%, στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,
● 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
● 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
● 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
● 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
● 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και
● 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.
β) Το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο ελήφθη υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προσδιορίσθηκε όχι μόνο με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως γινόταν μέχρι πέρυσι, αλλά και με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com
Από το ένθετο Οικονομία της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: