Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Μέχρι το τέλος του 2017 οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου για συμβολαιογράφους - Δικηγόρους.

Μέχρι το τέλος του 2017 οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου για συμβολαιογράφους - Δικηγόρους.
Σε έγγραφο που απέστειλε ο Υπουργός Γ.Σταθάκης στην βουλή στο πλαίσιο απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση, αναφέρονται οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΧΑ που θα λειτουργήσουν έως το τέλος του 2017.

Αναλυτικά ο Κος Γ.Σταθάκης αναφέρει:

Αποτελεί βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» (ΕΚΧΑ), η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, επιχειρείται από την ΕΚΧΑ, με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η επιτάχυνση, η διαφάνεια και η απλοποίηση των συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες και τους πολίτες. 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) Την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές) από τα γραφεία τους προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, χωρίς μετάβαση σε αυτά.

β) Την εξ αποστάσεως έρευνα, με ηλεκτρονικό τρόπο, στα κτηματολογικά βιβλία,

γ) Την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών.

δ) Την ηλεκτρονική διαβίβαση στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ των συμβολαίων που συντάσσονται και μεταγράφονται σε Υποθηκοφυλακεία της Χώρας για περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση.

ε) Την ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσουν οι μηχανικοί για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες τίθενται σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία και αναμένεται η πλειοψηφία τους να είναι διαθέσιμη έως το τέλος του 2017. Οι υπηρεσίες αυτές θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το Κτηματολόγιο καθότι θα δώσουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία, σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μειώνουν τον αριθμό των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν μια συμβολαιογραφική πράξη, κατά την κείμενη φορολογική και πολεοδομική νομοθεσία.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: