Έφτασε «μετά Βαΐων και κλάδων», η πολυπόθητη & αναμενόμενη παράταση, για να «λυτρώσει» φορολογούμενους και Λογιστές/τριες… Έφτασε λίγο πριν τη λήξη, ενώ φαινόταν ότι ήταν αναπόφευκτη με βάση τα στοιχεία που έδινε το ίδιο το ΥΠ.ΟΙΚ.
Το Υπουργείο Οικονομικών που για ακόμα μια φορά, φρόντισε να ταλαιπωρήσει ειδικά τους επαγγελματίες του Κλάδου, «τιμωρώντας»  έτσι για ακόμα μια μια φορά τους αμίσθους υπαλλήλους του(βλ. Λογιστές) με το γνωστό πια «μαρτύριο της σταγόνας»…
Δεν στεκόμαστε μόνο στη καθυστέρηση της Απόφασης, στο μεταχρονολογημένο Δελτίο Τύπου, αλλά κυρίως στην «υπέροχη»ασάφεια της ίδιας της Απόφασης, που αφήνει αδιευκρίνιστα σημεία, για φορολογικές υποχρεώσεις…
Ίσως το συνηθίσαμε πια, οπότε «όλα καλά» !!!
Τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τους δημοσιευμένους πίνακες κάθε φορά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠ 2017
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016) Μετά τη Παράταση

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Μ.Ο   ΥΠΟΒΟΛΩΝ            (1)% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ  (2)ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
(3)
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (4)Μ.Ο ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (5)
55.345 δηλώσεις/ημέρα
77%
18 ημέρες
80.019 ημερησίως
1.104,75€
  1. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι 30/6/2017 01:16πμ, από τις 06/04/2017
  2. Κατ’ εκτίμηση % επί συνόλου δηλώσεων 6,2 εκατ. που πιθανόν να υποβληθούν
  3. Μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία 17/07/2017
  4. Μέχρι 30/06/2017, με την εκτίμηση της υποβολής 6,2 εκατ. δηλώσεων
  5. Με βάση την εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων μέχρι 30/06/2017

Η ημέρα με τις περισσότερες υποβολές δηλώσεων :
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 με 162.724 δηλώσεις


 Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.
4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π:
30-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  55.345 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 1.104,75€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 23/06-30/06: 107.867 δηλώσεις
23-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  49.295 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 990,32€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 16/06-23/06: 97.920 δηλώσεις
16-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  43.689 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 903,58€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 09/06-16/06: 81.950 δηλώσεις
09-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  37.375 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 834,22€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 02/06-09/06: 62.106 δηλώσεις
02-06-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  33.046 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 788,65€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 26/5-02/06: 55.600 δηλώσεις
26-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  28.643 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 756,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 19/5-26/05: 48.701 δηλώσεις
19-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  24.072 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 710,64€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 12/5-19/05: 45.943 δηλώσεις
12-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  18 .958 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 652,90€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 05/5-12/05: 38.406 δηλώσεις
05-05-2017 : Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών  12.370 δηλώσεις (από 06/04/2017)
Μ.Ο φόρου Χρεωστικών δηλώσεων 620,13€
Ημερήσιος Μ.Ο υποβολών 28/04-05/05: 26.609 δηλώσεις
Συγκριτικά 2016-2017
30/06/2016: Υποβληθείσες δηλώσεις 4.739.182 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 77,41%)

30/06/2017: Υποβληθείσες δηλώσεις 4.759.958 από 06/04/2017(Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 76,77%)