Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 248 εκατ. στο πρώτο πεντάμηνο του έτους

Ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου

Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 248 εκατ. στο πρώτο πεντάμηνο του έτους
Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 13:13
FOSPHOTOS/Konstantinos Tsakalidis
Από την έντυπη έκδοση
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr
Με βραδείς ρυθμούς αποπληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα αφήνει απλήρωτες ολοένα και περισσότερες νέες οφειλές του προς ιδιώτες. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου να έχουν αυξηθεί στο επίπεδο των 5,052 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους, από 4,804 δισ. ευρώ που είχαν ανέλθει στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 (αύξηση 248 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους).
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπουργεία και λοιποί φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) είχαν στο τέλος του 2016 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ύψους 3,579 δισ. ευρώ προς ιδιώτες. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 επιχορηγήθηκαν μόλις με 173,4 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ενώ από επιχορηγήσεις που είχαν λάβει έως το τέλος του 2016 διέθεσαν για τον ίδιο σκοπό (την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους) άλλα 117,4 εκατ. ευρώ.
Συνολικά δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 οι παραπάνω φορείς εξόφλησαν παλαιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς ιδιώτες συνολικού ύψους μόλις 291 εκατ. ευρώ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, όμως, οι φορείς αυτοί δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα νέες οφειλές τους προς ιδιώτες συνολικού ποσού 554,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου να αυξηθεί τελικά στα 3,842 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017, από 3,579 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2016. Δηλαδή, μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομείων, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυξήθηκαν κατά 263,1 εκατ. ευρώ.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι ανεξόφλητες επιστροφές φόρων μειώθηκαν ελάχιστα, από το 1,225 στο 1,21 δισ. ευρώ.
Από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει, ειδικότερα, ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2017:
1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν κατά 69,5 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 232,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 έναντι 163,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 μόνο 1 από τα 18 υπουργεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, έλαβε ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και εξόφλησε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους μόλις 100.000 ευρώ!
2. Οι απλήρωτες οφειλές των δήμων και των λοιπών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν κατά 44,1 εκατ. ευρώ, από 297,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 341,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017, αν και στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν από τους ΟΤΑ οφειλές ύψους 47 εκατ. ευρώ.
3. Τα ανεξόφλητα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 93,5 εκατ. ευρώ, από 449,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 543,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017, παρά το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν χρέη ύψους 93 εκατ. ευρώ.
4. Τα «φέσια» των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 2,246 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 από 2,255 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Κατά το ενδιάμεσο πεντάμηνο διάστημα τα ασφαλιστικά ταμεία έλαβαν ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 106 εκατ. ευρώ και εξόφλησαν ληξιπρόθεσμα χρέη τους ύψους 150,7 εκατ. ευρώ.
5. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σημείωσαν αύξηση κατά 65,1 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκαν στα 478,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 έναντι 413,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι φορείς αυτοί εξόφλησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ύψους μόλις 300.000 ευρώ.
Από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει εξάλλου ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2017:
α) Χρησιμοποιήθηκαν 15,3 εκατ. ευρώ από αδιάθετες χρηματοδοτήσεις του 2016 και εκταμιεύτηκαν επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση υποχρεώσεων που αφορούν σε επιστροφές φόρων προηγούμενων ετών. Με τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν 85,3 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους επιστροφών. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των επιστροφών φόρου ανήλθε σε 1,21 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 από 1,225 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, μειώθηκε δηλαδή μόλις κατά 15 εκατ. ευρώ.
β) Εκταμιεύθηκαν εκτάκτως προς τα ασφαλιστικά ταμεία επιπλέον χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ για την έναρξη πληρωμής νέων συντάξεων και τελικά διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό 121,6 εκατ. ευρώ.
Τα χρέη του Δημοσίου στο τέλος Μαΐου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - 232,9 εκατ.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν κατά 69,5 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 232,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 έναντι 163,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 μόνο 1 από τα 18 υπουργεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, έλαβε ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και εξόφλησε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους μόλις 100.000 ευρώ!
ΟΤΑ - 341,7 εκατ.
Οι απλήρωτες οφειλές των δήμων και των λοιπών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν κατά 44,1 εκατ. ευρώ, από 297,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 341,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017, αν και στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν από τους ΟΤΑ οφειλές ύψους 47 εκατ. ευρώ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - 543,1 εκατ.
Τα ανεξόφλητα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 93,5 εκατ. ευρώ, από 449,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 543,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017, παρά το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν χρέη ύψους 93 εκατ. ευρώ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - 2,246 δισ.
Τα «φέσια» των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 2,246 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 από 2,255 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Κατά το ενδιάμεσο πεντάμηνο διάστημα τα ασφαλιστικά ταμεία έλαβαν ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 106 εκατ. ευρώ και εξόφλησαν ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 150,7 εκατ. ευρώ.
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 478,9 εκατ.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σημείωσαν αύξηση κατά 65,1 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκαν στα 478,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2017 έναντι 413,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι φορείς αυτοί εξόφλησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους μόλις 300.000 ευρώ.

Σε 3,842 δισ. μειώθηκαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 19:24
 
UPD:19:29
REUTERS/THIERRY ROGE
Σε 3,842 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης, έναντι 3,913 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τον Μάιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1,210 δισ. ευρώ, έναντι 1,050 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης περιορίστηκαν στα 30 από 70 εκατ. ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν.
Από την αρχή του έτους έως και τον Μάιο είχαν διατεθεί προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, χρηματοδοτήσεις ύψους 173,4 εκατ. ευρώ.
Το ίδιο διάστημα οι πληρωμές που καταβλήθηκαν από φορείς για την εξόφλησή των υποχρεώσεων αυτών διαμορφώθηκαν σε 291 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των ταμειακών διαθεσίμων που υπήρχαν από το προηγούμενο έτος για τον ίδιο λόγο.
Για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό, από την αρχή του έτους έως και τον Μάιο, ανέρχονταν σε 70 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν καταβληθεί 85,3 εκατ. ευρώ.
Για τη χρηματοδότηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης έως και τον Μάιο, είχαν διατεθεί 170 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό και είχαν καταβληθεί 121,6 εκατ. ευρώ.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: