Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 626 ΕΞ 6.4.2017 Έκδοση τιμολογίων από excel

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 626 ΕΞ 6.4.2017
Έκδοση τιμολογίων από excel

Αθήνα, 06.04.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 626 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 626/2017

ΘΕΜΑ : Έκδοση τιμολογίων από excel


ΕΡΩΤΗΜΑ


Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς να τηρεί χειρόγραφο μπλοκάκι.

Ρωτάει εάν κάτι τέτοιο είναι νόμιμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε έγγραφο, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης (βάσει των άρθρων 9 και 12 του ν.4308/2014), θεωρείται νόμιμο παραστατικό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο εκδίδεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: