Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Σε «λίστα» αναμονής τα έσοδα από τις «λίστες». Από τα 692 εκ. που έχουν βεβαιωθεί έχουν εισπραχθεί 87 εκ.

Σε «λίστα» αναμονής τα έσοδα από τις «λίστες». Από τα 692 εκ. που έχουν βεβαιωθεί έχουν εισπραχθεί 87 εκ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία προέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα ELENXIS και TAXIS, προκύπτουν τα παρακάτω όσον αφορά τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού:

1. ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ    
       
ΕΤΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
20141533823.476.199,73623.144.724,07
20158396173.959.418,25155.255.503,44
20162696546.691.299,4952129.115,00
1/1 - 30/4/2017141111.928.763,65000,00
ΣΥΝΟΛΟ519210256.055.681,121298.529.342,51
       
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 43.477.499,74 ευρώ.
       
2. ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ    
ΕΤΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
Μέχρι και το 2015000,00000,00
201619333.507.882,622600,00
1/1 - 30/4/20172187.411.106,90231.791.530,90
ΣΥΝΟΛΟ2141110.918.989,522831.791.530,90
       
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 137.188,12 ευρώ.
       
3. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   
ΕΤΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ  ΚΕΟ  ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
Μέχρι και το 20151.478584263.761.067,  7355018023.210.078,15
2016374853.468.080,4 02198048.031.969,72
1/1 - 30/4/201732813.984.965,14145412.781.958,42
ΣΥΝΟΛΟ1.518660331.214.113,5478331484.024.006,29
       
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 44.130.562,52 ευρώ. 


 

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: