Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Από διπλό έλεγχο οι επιστροφές φόρου – Πότε και πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός

Από διπλό έλεγχο οι επιστροφές φόρου – Πότε και πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός
Επιδιώκεται η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις
20 Ιουλ 2017 - 15:45
Picture 0 for Από διπλό έλεγχο οι επιστροφές φόρου – Πότε και πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός
Διπλή παγίδα στήνει το υπουργείο Οικονομικών στις επιστροφές φόρου, που σύντομα θα αποτελούν παρελθόν για τους πολίτες! Προτού εγκριθούν οι επιστροφές φόρου, ο δικαιούχος θα περνά από διπλό έλεγχο. Αφενός για το αν έχει ανοιχτές οφειλές στην Εφορία (από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, κ.ά.) και αφετέρου για το αν χρωστά ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Όπου βρίσκονται ληξιπρόθεσμα χρέη θα γίνεται συμψηφισμοί με τις επιστροφές φόρου και ποσό απομένει θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Οι συμψηφισμοί είναι πολύ πιθανό να γίνονται και προκαταβολικά, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του στο παρελθόν.

Δηλαδή οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορεί να μην καταβάλλονται εντός του έτους που έχουν προκύψει, προκειμένου να συμψηφιστούν με υποχρεώσεις των δικαιούχων που θα προκύψουν το επόμενο έτος.

Οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων είσπραξης θα προχωρούν σε συνεργασία με τις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε αυτόματους συμψηφισμούς των χρηματικών ποσών που δικαιούνται να εισπράξουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις, πρώτα με τις οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση και στη συνέχεια με τυχόν οφειλές τους προς τα Ταμεία.


Αυτοματοποίηση

Επίσης επιδιώκεται η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Κάθε συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών, η οποία θα προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής.

Μέσω του νέου συστήματος θα αυτοματοποιηθούν όλες οι δικαδικασίες για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεων εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων σε βάρος χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, αλλά και θα βελτιωθούν προς όφελος των οφειλετών οι διαδικασίες ρυθμίσεων φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, ώστε να μπορούν να εξοφλούν τα χρέη τους σε μηνιαίες δόσεις, που θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητές τους.

Επίσης το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης διαφορετικών Ταυτοτήτων Οφειλής σε μια Ενιαία Ταυτότητα Οφειλής, ώστε και πολλές και διαφορετικές υποχρεώσεις να μπορούν να εξοφλούνται ταυτόχρονα με μόνο μία πληρωμή.

Πηγή: Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: