Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Θ. Φωτίου: Κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία

Θ. Φωτίου: Κοινωνικό δίκτυ προστασίας για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία
Σε επίκαιρη ερώτηση απάντησε η αναπληρώτρια Υπουργός κα Θεανώ Φωτίου σχετικά με τα θέματα ατόμων με αναπηρία 
Αναλυτικά το έγγραφο που έστειλε η κα Φωτίου αναφέρει τα εξής:

Το Υπουργείο μας με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής για ΑμεΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών εξαιτίας της αναπηρίας τους, αλλά και στην κοινωνική τους ένταξη μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης.
Στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, εφαρμόζονται 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. και από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν έχει γίνει καμία περικοπή στα ποσά που χορηγούνται στα ΑμεΑ, μέσω της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, βασιζόμενο στις γενικές αρχές της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Στο πλαίσιο αυτό επιτυγχάνεται ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη καθώς και ο ανακαθορισμός των συντάξεων, κατ' επιταγή των αρχών της συμμετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4387/2016, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστάθηκε και λειτουργεί ειδική επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, καθώς και για τη χορήγηση των επιδομάτων αναπηρίας (επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας, επίδομα απολύτου αναπηρίας),.

Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής θα προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, ο βαθμός αναπηρίας που καθορίζει το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης (πλήρους ή μερικής) και γενικά όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν στην παροχή σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη για τη μείωση της εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του αρ. 7 του ν.4387/2016, για χρόνο διαμονής στην Ελλάδα που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όσον αφορά το εξωϊδρυματικό επίδομα χορηγείται στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: