Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αγρότες μετά τη νέα παράταση υποβολής των δηλώσεων

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αγρότες μετά τη νέα παράταση υποβολής των δηλώσεων
Σύνταξη - επιμέλεια:
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, μετά το κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στις 14.7.2017 και με το οποίο δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και τις 21.7.2017 (ήδη και με τη δημοσίευση της ΠΟΛ.1106/2017), αλλά και οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, συντάξαμε τους παρακάτω πίνακες που αποτυπώνονται όλες οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι εν λόγω φορολογούμενοι:

Περιπτωσιολογία
Ενέργειες αγροτών
Τι θα κάνει το Υπ.Α.Α.Τ.Τι θα κάνει η Δ.ΗΛΕ.Δ.Τελικές ενέργειες των αγροτώνΠρόστιμα τροποποιητικών/νέα εκκαθάριση
Τι πρέπει να κάνουν με τη δήλωση εισοδήματοςΟι ενέργειες μετά την υποβολή της δήλωσης
Φορολογούμενοι που δεν είχαν υποβάλλει δήλωση μέχρι 14.7.2017 διότι θεωρούσαν ότι εσφαλμένα δεν απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότεςΝα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωσηΔιόρθωση της εικόνας τους στο Υπ.Α.Α.Τ.Μετά τη διόρθωση των στοιχείων θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη (Δ.ΗΛΕ.Δ.)θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικάΥποβολή τροποποιητικής δήλωσης (ηλεκτρονικά), χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ.Οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για το λόγο αυτό από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα
Φορολογούμενοι που θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν έχουν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις τους οι κωδ. αριθμοί 037 – 038Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση με επιφύλαξηΕντός 90 ημερών από την υποβολή της, να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία


ΠεριπτωσιολογίαΤι θα κάνει η Δ.ΗΛΕ.Δ.
Ενέργειες αγροτών
Πρόστιμα τροποποιητικών
Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29/06/2017(ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4474/2017) και ο κωδ. αριθμός 037 – 038 ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτήςΘα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες με οδηγίες για να ελέγξουν την επικαιροποιημένη εικόνα τους στο Taxisnet και τυχόν μεταβολή της φορολογικής τους υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτήΤι πρέπει να κάνουν σε καταφατική περίπτωσηΤι πρέπει να κάνουν σε αρνητική περίπτωση
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (ηλεκτρονικά)ΤίποταΟι τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για τον παραπάνω λόγο από 1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα

► Δείτε επίσης πως διαμορφώνεται το τοπίο μετά τη νέα παράταση που δόθηκε, στο άρθρο του κόμβου «Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την νέα απόφαση για παράταση έως 21.7.2017- Τι ισχύει για τις δόσεις

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: