Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Διαδικασία αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.

Διαδικασία αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.
Τι ισχύει
12 Ιουλ 2017 - 12:01
Picture 0 for Διαδικασία αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.
Η δήλωση αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. υποβάλλεται μέσω TAXISnet στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.:

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αντιστοίχισης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του TAXISnet (τηλ. 213 1621000) όπου θα σας δοθούν περαιτέρω οδηγίες για την παραλαβή κωδικών και την εγκατάσταση των νέων Κ.Α.Δ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται από το σύστημα «Αποδεικτικό Υποβολής». Μπορείτε να κρατήσετε επίσης εκτυπωμένο και το αντίγραφο της δήλωσης
που υποβάλατε.

Τη συγκεκριμένη διαδικασία «Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ.» μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο μια φορά.

Σε περίπτωση που καταχωρήσατε λανθασμένους Κ.Α.Δ., η διόρθωση τους θα γίνεται μόνο μέσω της Δ.Ο.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: