Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Σχετικά με την απώλεια έκπτωσης των συνεπών πελατών της ΔΕΗ από πληρωμές μέσω ΕΛΤΑ

Σχετικά με την απώλεια έκπτωσης των συνεπών πελατών της ΔΕΗ από πληρωμές μέσω ΕΛΤΑ


Απάντηση στην βουλή έδωσε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. σχετικά με τα χρέη των ΕΛΤΑ προς την ΔΕΗ και την παρακράτηση των εισπράξεων η οποία έχει σαν συνέπεια την απώλεια της έκπτωσης 15% των συνεπών πελατών της ΔΕΗ.
Αναλυτικά η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές :
Ερώτηση
"Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο τα ΕΛ.ΤΑ. διατηρούν χρέη προς τη Δ.Ε.Η. από την παρακράτηση εισπράξεων λογαριασμών που ανέρχονται σε 21,3 εκατομμύρια ευρώ από τις 10 Μαΐου 2017. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην αποστολή εξωδίκου εκ μέρους της Δ.Ε.Η. προς τα ΕΑ.ΤΑ με το οποίο διεκδικεί το ανωτέρω ποσό. Τα ΕΛ.ΤΑ. αποδίδουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση σε πρόβλημα του ηλεκτρονικού συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών, αλλά και στην έλλειψη ρευστότητας η οποία οφείλεται σε συσσωρευμένες οφειλές του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα ΕΛ.ΤΑ.

Το σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η Δ.Ε.Η. ισχυρίζεται πως το πρόβλημα αυτό  που κατά την άποψη των ΕΛ.ΤΑ. εμφανίζεται ως τεχνικό - θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι είτε θα χάσουν την έκπτωση 15% που προσφέρεται στους συνεπείς καταναλωτές, είτε θα κινδυνεύουν με διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Επειδή, είναι απαράδεκτο να μετατίθενται οι ευθύνες που προκύπτουν από τη συνεργασία δύο μεγάλων ΔΕΚΟ στους καταναλωτές και μάλιστα στους πλέον συνεπείς από αυτούς.
Επειδή, η κατάσταση αυτή ζημιώνει τους συνεπείς καταναλωτές και ταυτοχρόνως πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία δύο ιστορικών ΔΕΚΟ.
Επειδή, από την απαντητική επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ. προς τη Δ.Ε.Η. προκύπτει ότι έχει προταθεί στη Δ.Ε.Η. να δέχεται ως έγκυρο το αρχείο πελατών που τηρούν τα ΕΛ.ΤΑ όπου καταγράφεται ποιοι λογαριασμοί έχουν εξοφληθεί.
Επειδή αυτή η πρακτική είχε αποτελέσει λύση στην οποία είχαν ανατρέξει οι δύο πλευρές κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται οι συνεπείς καταναλωτές δυσμενείς συνέπειες. Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να μην επέλθουν δυσμενείς συνέπειες (απώλεια της έκπτωσης 15% ή διακοπή της ηλεκτροδότησης) εις βάρος των συνεπών καταναλωτών της Δ.Ε.Η., οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους μέσω των ΕΛ.ΤΑ;


Απάντηση : 
Απαντώντας στο από 12-06-2017 ηλεκτρονικό σας μήνυμα, με το οποίο μας διαβιβάσατε αντίγραφο της με αριθμ. 6252/09-06-17 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Κεγκέρογλου, Μανιάτη και Κουτσούκου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η ΔΕΗ είναι σημαντικός πελάτης των Ελληνικών Ταχυδρομείων με μακροχρόνια και υποδειγματική σχέση συνεργασίας. Ως εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν έντονα κοινωνικό ρόλο, ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιχειρησιακή στόχευση και είναι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών. Λόγω της ιδιότητας αυτής και οι δύο εταιρείες παραδοσιακά επιδεικνύουν αυξημένη κοινωνική ευθύνη λόγω του ειδικού χαρακτήρα και της σπουδαιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους ιδίως στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Το θέμα που προέκυψε στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των ΕΛΤΑ έναντι της ΔΕΗ και συγκεκριμένα στην απόδοση ποσών από είσπραξη λογαριασμών ρεύματος ΔΕΗ, οφείλεται σε δυσλειτουργίες που προέκυψαν κατά τη μετάβαση στο σύστημα του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (DIAS Credit Transfer). Μέχρι την επίλυση του τεχνικού προβλήματος προτάθηκε στη ΔΕΗ η αποστολή του αρχείου στο οποίο αποτυπώνονται οι πελάτες που έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους προκειμένου η ΔΕΗ να μην εκτεθεί στους πελάτες της και αυτοί να μην χάσουν τις εκπτώσεις συνέπειας

Επισημαίνεται ότι τα ΕΛΤΑ, ευρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τη ΔΕΗ για την τακτοποίηση του θέματος έχουν ήδη καταβάλει ποσό ύψους 7 εκ. ευρώ και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και ενεργούν με στόχο τη διευθέτηση του θέματος που προέκυψε.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα ΕΛΤΑ αναγνωρίζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ανταποκρίνονται αμέσως και προσηκόντως και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα δυστροπίας ή άρνησης καταβολής οποιασδήποτε οφειλής εκ μέρους τους.

Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δεδομένης της γεωμορφολογικής κατάστασης της χώρας με περιοχές απομακρυσμένες άγονες παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές όπου η μοναδική παρουσία είναι το Ταχυδρομείο, ουσιαστικά χρηματοδοτούν για 4 έως 5 ημέρες τη διαδικασία είσπραξης από τους κατοίκους των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ και απόδοσης τους την αμέσως επόμενη ημέρα (χ+1), αφου οι εισπράξεις λογαριασμών των περιοχών αυτών αποτελούν ρευστά διαθέσιμα για τα ΕΛΤΑ, μετά από τρεις ή και τέσσερις ημέρες

Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι, όλες οι δράσεις και ενέργειες της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποσκοπούν στη σταθεροποίηση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη τους προς μεγιστοποίηση της αξίας τους και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: