Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?
Συντάχτηκε από τον   στις 00:00
Κατ’ αρχήν, ισχύει ο νόμος 4075/12, ο οποίος προβλέπει
άδεια ανατροφής για κάθε γονέα, με διάρκεια τουλάχιστον 4 μήνες και χωρίς αποδοχές. Επομένως, εφόσον ο νόμος δεν προβαίνει σε καμία διαφοροποίηση, η άδεια αυτή ισχύει είτε για τον πατέρα είτε για τη μητέρα. Επιπλέον, εάν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση στον κανονισμό εργασίας ή σε συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας, αυτή υπερισχύει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: