Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Αικ. Παπανάτσιου: Εξηγήσεις για όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν

Αικ. Παπανάτσιου: Εξηγήσεις για όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν




Για το το περιεχόμενο του πλήθους των τροπολογιών που κατατέθηκαν μίλησε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου στη Βουλή και ανέφερε αναλυτικά τα εξής:


► Με την  τροπολογία με γενικό αριθμό 1157 και ειδικό αριθμό 188 . Με το άρθρο 6 του ν. 4384/2016 περί αγροτικών συνεταιρισμών προβλέφθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε αγροτικούς συνεταιρισμούς άλλων αγροτικών συνεταιρισμών ή νομικών προσώπων σαν μελών αυτών με μία ψήφο. Δηλαδή, έτσι έχουμε σε έναν συνεταιρισμό, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, να είναι μέλη και άλλοι συνεταιρισμοί με μια ψήφο ή κάποιο νομικό πρόσωπο, αν δεν είναι συνεταιρισμός.
Με την προτεινόμενη διάταξη στον ν. 4308/2014 στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Δείτε εδώ αναλυτικά)  επεκτείνεται το δικαίωμα των αγροτικών συνεταιρισμών για έκδοση ετήσιας εκκαθάρισης από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων και προς τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ή τα νομικά πρόσωπα μέλη τους πλέον των αγροτών φυσικών προσώπων.

► Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1159 και ειδικό αριθμό 190 (Δείτε εδώ αναλυτικά) είναι συνέχεια της προηγούμενης και αφορά τη ρύθμιση του ΦΠΑ και τους παραγγελιοδόχους στο πρώτο άρθρο. Το δεύτερο είναι ΦΠΑ και αντιστροφή απόδοσης.
Στο πρώτο άρθρο, λοιπόν, τροποποιείται η διάταξη που ορίζει τις υποχρεώσεις των παραγγελιοδόχων αγροτικών συνεταιρισμών έναντι του ΦΠΑ για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα νομικά πρόσωπα μέλη τους, πλέον των αγροτών φυσικών προσώπων. Επεκτείνεται, δηλαδή, και στα νομικά πρόσωπα.
Το δεύτερο άρθρο είναι καινούργιο άρθρο του ΦΠΑ. Θεσπίζεται για λόγους καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής και αποτελεί ενσωμάτωση του άρθρο 199Α της Οδηγίας ΦΠΑ. Σκοπό έχει να μεταφέρει το βάρος της απόδοσης του ΦΠΑ στον λιανοπωλητή των συσκευών κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών, φορητών υπολογιστών και κονσόλων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί ένα μεγάλο φαινόμενο απάτης σε βάρος του ΦΠΑ με εξαφανισμένους εμπόρους, εισαγωγείς των πιο πάνω προϊόντων, που καθημερινώς παίρνει και μεγαλύτερες διαστάσεις.


► Με την τροπολογία με γενικό αριθμό 1164 και ειδικό αριθμό 194 (Δείτε εδώ αναλυτικά)  συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή για την Αναθεώρηση των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Αυτή είναι μία δέσμευση που έχουμε μέχρι τέλος του έτους να αναπροσαρμόσουμε τις αντικειμενικές αξίες, να τις αναπροσαρμόσουμε με βάση τις εμπορικές που υπάρχουν και προκειμένου να κάνουμε την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών με αντικειμενικό συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξιών ακινήτου. Και για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών τους, συνιστάται η συγκεκριμένη Επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι Διαρκής Επιτροπή η οποία θα κάνει τις αλλαγές των αντικειμενικών αξιών και σε βάθος χρόνου, δεν είναι μία επιτροπή που έχει ημερομηνία λήξεως.
Επιχειρείται επίσης, η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων», που έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακής Υπηρεσίας Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτήν, να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εκτίμησης ακινήτων. Δημιουργούμε, δηλαδή, μία υποδομή, η οποία δεν θα σταματήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, αλλά σε βάθος χρόνου θα μπορεί να αλλάζει με τις όποιες αλλαγές γίνονται.


Με την τροπολογία 1165 και ειδικό αριθμό 195, (Δείτε εδώ αναλυτικά)  με το πρώτο άρθρο απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς, που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμών με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Με αυτόν τον τρόπο θεσπίζεται ένα πρόσθετο κίνητρο προς το καταναλωτικό κοινό, προκειμένου να παγιωθεί στη συνείδησή του η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σαν το βασικό μέσο πληρωμής στις συναλλαγές. Και επιπλέον, ενισχύεται ο στόχος για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Όλοι θυμόμαστε ότι στον νόμο για το «πλαστικό χρήμα» υπήρχε ένα ποσό 12 εκατομμυρίων κατ’ έτος, το οποίο μοιράζουμε με τη λοταρία, έρχεται σε λίγες μέρες και η υπουργική απόφαση. Και στο επόμενο διάστημα, από το Σεπτέμβριο και μετά, θα ξεκινήσουν και οι κληρώσεις, αφού μας στείλουν και οι τράπεζες τα στοιχεία, για να προχωρήσουμε.

Με το δεύτερο άρθρο, αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «κληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα», προκειμένου να εναρμονιστεί το πεδίο εφαρμογής με τις λοιπές διατάξεις του ν. 4446/2016 και να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της διοίκησης.
Επίσης, στο τρίτο άρθρο διενεργείται άμεσα επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, αναφορικά με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, δηλαδή υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Προβλέπει τη δυνατότητα δείγματος των επιστροφών αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε πάρα πολλά χρήματα που είναι για επιστροφή, ούτως ώστε και οι πολίτες ή οι επιτηδευματίες να μπορούν να πάρουν την επιστροφή που δικαιούνται από το Δημόσιο, όπως επίσης να αποδεσμευθούν οι εργαζόμενοι που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τις συγκεκριμένες επιστροφές φόρου, ούτως ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με μεγαλύτερες υποθέσεις και να απεμπλακούν και μεγαλύτερα ποσά, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές να πάνε στους δικαιούχους τους.

Με το τέταρτο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στους κατ’ επάγγελμα αγρότες να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις από 1/8/2017 μέχρι 31/10/2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπροθέσμου υποβολής. Τυχόν οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί σε μέχρι δύο δόσεις, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης. Κατά την περίοδο αυτή θα αντιμετωπιστούν και οι δυσχέρειες που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων των κατ’ επάγγελμα αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που έκαναν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας εντός του έτους 2016 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037 και 038 της δήλωσης.
Εδώ ερχόμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα που προκλήθηκε, επειδή είναι η πρώτη φορά εφαρμογής του αφορολόγητου στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με δυσκολίες που υπήρχαν από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε το Αρχείο του να μπορέσει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις.

Στο πέμπτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να καταβάλουν τον φόρο του ΕΝΦΙΑ σε πέντε δόσεις από 29/9/2017 έως και 31/1/2018. Εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι και 21/7/2017, καθώς είναι προαπαιτούμενη η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για την παροχή μειώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ σε εκείνους που το δικαιούνται.

Στο έκτο άρθρο εξομοιώνεται η φορολόγηση μεταβίβασης τίτλων σε μη οργανωμένη αγορά με αυτή σε οργανωμένη αγορά. Επομένως, τυχόν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που διαπραγματεύονται σε μη οργανωμένη αγορά και αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τις διατάξεις περί υπεραξίας, καθ’ όσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές σαν επενδυτές και όχι σαν ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα.
Από εκεί και μετά, θα ήθελα να πω για κάποιες άλλες που είναι βουλευτικές τροπολογίες, προς το παρόν.
Βλέπουμε θετικά τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο κ. Θεοχάρης. Δεν ξέρουμε, όμως, αν θα μπορέσουμε σήμερα να τις κάνουμε αποδεκτές, με την έννοια ότι πρέπει να δούμε κάποιες λεπτομέρειες.


► Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1160 και ειδικό αριθμό 191 αφορά την ΕΤΑΔ ΑΕ. Με προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 παραχωρείται από την ΕΤΑΔ στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η διαχείριση και η διοίκηση των κοινόχρηστων χώρων, εκτός συναλλαγής ζωνών αιγιαλού και παραλίας για την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίησή τους, χωρίς να θίγονται τα εμπράγματα δικαιώματα της ΕΤΑΔ ΑΕ. Και με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 ορίζεται ότι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές εισπράττονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση είσπραξη των εσόδων της.

► Στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1163 και ειδικό αριθμό 193 παραχωρούνται, χωρίς αντάλλαγμα, καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα σε φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ για την κάλυψη στεγαστικών και λειτουργικών τους αναγκών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη διαχείριση και συντήρησή τους. Αυτά είναι στον Δήμο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων. Παραχωρείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και υπηρεσιών στον Δήμο Πωγωνίου η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 422. Στον Δήμο Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας παραχωρείται το ακίνητο με ΑΒΚ 2057 για κάλυψη στεγαστικών αναγκών και υπηρεσιών του Δήμου Μακρακώμης. Επίσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρείται η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 2054 για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας Ελάτειας.
Επίσης, παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα προς το Υπουργείο Υγείας το ανήκον στο Δημόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του.
Είναι θεωρούμενο αποκλειστικά για τη στέγαση της δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κέντρο Υγείας αστικού τύπου της A΄ ΥΠΑ Αττικής. Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώρηση της αποδοχής της καταχώρησης του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

 Με την τροπολογία με γενικό αριθμό 1154 και ειδικό 185 παρέχεται μέχρι τις 29-12-2017 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη της κρατικής επιχορήγησης ή άλλων οφειλόμενων από τρίτους ποσό, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων του, αλλά και η εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του Οργανισμού από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.


► Με την τροπολογία με γενικό αριθμό 1156 και ειδικό αριθμό 187 γίνεται η παραχώρηση κτηρίου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς αντάλλαγμα, για τριάντα χρόνια, για να στεγαστεί η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: