Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Πώς θα γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Πώς θα γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Έτοιμη η πλατφόρμα - Στην... ουρά οι "υποψήφιοι" για ρυθμίσεις χρεών

Πώς θα γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
Έτοιμη είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στις 3 Αυγούστου βγαίνει online για όσες επιχειρήσεις θέλουν να ενταχθούν προκειμένου να διευθετήσουν τα χρέη προς τις τράπεζες.
Η πλατφόρμα, έχει ήδη διασυνδεθεί με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και απομένει η διασύνδεση με τις τράπεζες.
Τα πιστωτικά ιδρύματα ευελπιστούν σε ταχεία ρύθμιση δανειακών φακέλων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών. Στις ευνοϊκές διατάξεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε μορφής που είχαν δημιουργήσει οφειλές τουλάχιστον 20.000 ευρώ έως και τις 31.12.2016.
Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί να μπει στην πλατφόρμα, με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρμα θα μπορεί να υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ενώ θα μπορεί να δει τις οφειλές στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Δημόσιο, και προς τις τράπεζες όταν αυτές συνδεθούν.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών
- υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή
- αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή
- σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
- πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
- σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών
- έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων
- υπολογιστικές εφαρμογές.
Οι προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
-Πλήρης αποτίμηση της αξίας του ακινήτου που θα πρέπει να αποτυπώνεται έκθεση εκτιμητή ακινήτου εάν δεν μπορείτε θα ληφθέν υπόψη η αντικειμενική άξια που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
-Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση ειναι να υπάρχει μια κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία.
-Ακόμα πρέπει να διασφαλίζεται η μελλοντική αποπληρωμή των δόσεων και να υπάρχει σχέδιο που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Οι οφειλές που εντάσσονται στη διαδικασία αφορούν τα χρέη στο Δημόσιο, τις τράπεζες και τους ΟΤΑ για ποσά πάνω απο 20.000 ευρώ και μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, όπως προαναφέρθηκε, αλλά κάθε μια απο αυτές δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.
Τα νούμερα
Τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 59,9% των δανείων, συνολικού ύψους 39,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 60%, δηλαδή δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε μπορούν να ανταποκριθούν, με τα σημερινά δεδομένα, στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Πρόκειται για ένα ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με αυτό που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώνονται στο 29%, σε σύνολο δανεισμού 51 δισ. ευρώ.
Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αποτελούν το 60,8% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Σχετικά με τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, το 20% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις έχουν δοθεί σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου, με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τον εν λόγω κλάδο να βρίσκεται σε επίπεδο άνω του μέσου όρου του αντίστοιχου δείκτη των επιχειρηματικών ανοιγμάτων (59,7%, έναντι 44,6%).

Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει τις «πύλες» της αρχές Αυγούστου

Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Έχεις επιχείρηση με ληξιπρόθεσμα χρέη; Σε «κυνηγάνε» από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες; Είσαι επιχειρηματίας και έχει χάσει τον… ύπνο σου;

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα τουλάχιστον η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις αιτήσεις προκειμένου να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Οι τράπεζες προετοιμάζονται για την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που τον θεωρούν τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση και το πιο εξυγιαντικό μέτρο των τελευταίων ετών.
Το θετικό του μέτρου είναι ότι συμπεριλαμβάνει σχεδόν κάθε είδους οφειλές – από τις «κλασικές», δηλαδή σε Εφορία, Ταμεία, δήμους, μέχρι χρέη από ακάλυπτες επιταγές και εταιρείες που έχουν κατεβάσει τα ρολά.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) οι οποίες θέλουν να διευθετήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα.
Για να ενταχθούν όμως στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις:
* να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 ευρώ
* να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους: θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity).
* να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
- ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Πώς ρυθμίζονται τα χρέη
*Διαγραφή οφειλής:Προστίμων, προσαυξήσεων, κύριου φόρου, βασικής εισφοράς και αρχικού κεφαλαίου δανείου
*Αποπληρωμή των οφειλών σε έως 120 δόσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία
*Εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ
*Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των δόσεων, για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 60% των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Από αυτά, το 48% έχει καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 26% είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και το υπόλοιπο 26% είναι αβέβαιης είσπραξης ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπερβαίνει το 67%.
H έκδοση έξι υπουργικών αποφάσεων, αναμένεται από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε στις 3 Αυγούστου 2017 να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και άλλους πιστωτές, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Εν αναμονή και έξι αποφάσεων!

Ειδικότερα, αναμένεται να εκδοθούν οι εξής αποφάσεις:

1. Για τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα γίνονται οι αιτήσεις των επιχειρήσεων. (δηλ. πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα)
2. Πως θα συμμετέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή πως θα κάνει τη διαγραφή και πως θα παρέχει τις δόσεις (20, 40,…, 120 δόσεις)
3. Αντίστοιχα πως θα συμμετέχει ο ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ (δηλ. πως θα κάνει διαγραφή, και πως παρέχει τις 20,40,…,120 δόσεις)
4. Ποια θα είναι η διαδικασία του εξωδικαστικού αν το συνολικό χρέος είναι από 20.000-50.000 ευρώ (δηλ. ποια είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία)
5. Τι γίνεται αν δεν τηρήσει ο οφειλέτης τη συμφωνία με το δημόσιο, μετά την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης και πως το δημόσιο θα ειδοποιεί τις τράπεζες
6. Ποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά χρειάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: