Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ?

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ?

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ?
Συντάχτηκε από τον   στις 00:00
Όταν μία επιχείρηση μεταβιβάζεται,
μεταβιβάζονται και οι εργασιακές σχέσεις, όπως ακριβώς ίσχυαν πριν τη μεταβίβαση και για τα δύο μέρη της σύμβασης. Δηλαδή, ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές υφίσταντο, ανάμεσα στον προηγούμενο εργοδότη και τους μισθωτούς. Ως εκ τούτου, ο νέος εργοδότης οφείλει να δεχτεί τη συνέχιση των συμβάσεων εργασίας, ενώ σε περίπτωση που θελήσει να καταγγείλει ορισμένες συμβάσεις, υποχρεούται να υπολογίσει, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, ολόκληρο τον χρόνο εργασίας του μισθωτού στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: