Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Το φορολογικό νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια

Το φορολογικό νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια
Δείτε το νομοσχέδιο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." μετά την ψήφιση των άρθρων ή κατεβάστε το από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: