Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Με...κλήρωση στο μητρώο συντονιστών του εξωδικαστικού μηχανισμού

Με...κλήρωση στο μητρώο συντονιστών του εξωδικαστικού μηχανισμού

Με...κλήρωση στο μητρώο συντονιστών του εξωδικαστικού μηχανισμού

Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Η δημόσια κλήρωση θα γίνει μεταξύ όσων έχουν κάνει αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συντονιστών, καθώς οι αιτήσεις έχουν υπερβεί σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις.

Πιο αναλυτικά, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει τα εξής:

«Kατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 4469/2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 62 Α'), και δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι αιτήσεις που ελήφθησαν έχουν υπερβεί σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συντονιστών του νόμου αυτού. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, μεταξύ των μη κληρωθέντων θα διενεργηθεί νέα δημόσια κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια περιφέρεια.
H δημόσια κλήρωση για τις θέσεις των συντονιστών στο σύνολο των περιφερειών (πλην της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) θα διενεργηθεί στις 7.7.2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, ΤΚ. 101 80 Αθήνα, 3ος όροφος (αιθ. 305Α και 305Β). Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ.
Η κλήρωση για την εγγραφή στο μητρώο, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με χρήση εφαρμογής Η/Υ και διεξάγεται από τον προϊστάμενο τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματα της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους. Στην κλήρωση δύνανται να προσκληθούν και να παρευρεθούν θεσμικοί φορείς».Δεν υπάρχουν σχόλια: