Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Μείωση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Ιούνιο

Μείωση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Ιούνιοwww.tiresias.gr

Τρέχον Έτος


ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017


ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ78822.411.16278822.411.162
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ75820.125.6221.54642.536.784
ΜΑΡΤΙΟΣ81613.140.7572.36255.677.541
ΑΠΡΙΛΙΟΣ67712.024.2353.03967.701.776
ΜΑΙΟΣ91317.986.1113.95285.687.887
ΙΟΥΝΙΟΣ73910.360.7254.69196.048.612Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ27,71%50,57%-40,62%51,76%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-3,81%-10,20%-35,32%-7,46%
ΜΑΡΤΙΟΣ7,65%-34,71%-18,15%-25,61%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-17,03%-8,50%-9,73%37,13%
ΜΑΙΟΣ34,86%49,58%13,56%-63,00%
ΙΟΥΝΙΟΣ-19,06%-42,40%-35,51%-78,36%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2.5294.291.3042.5294.291.304
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2.4036.264.6554.93210.555.959
ΜΑΡΤΙΟΣ2.3974.013.6327.32914.569.591
ΑΠΡΙΛΙΟΣ2.0282.925.5949.35717.495.185
ΜΑΙΟΣ2.2363.476.69211.59320.971.877
ΙΟΥΝΙΟΣ1.9532.388.03113.54623.359.908Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2017/2016
ΠΟΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ7,12%13,49%-32,00%-25,14%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-4,98%45,98%-35,59%-36,55%
ΜΑΡΤΙΟΣ-0,25%-35,93%-22,50%-27,72%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-15,39%-27,11%-29,66%-24,79%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-15,39%-27,11%-29,66%-24,79%
ΜΑΙΟΣ10,26%18,84%-20,46%-1,13%
ΙΟΥΝΙΟΣ-12,66%-31,31%-29,14%-39,13%

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: