Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών
Παράταση στην υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων αναμένεται να δώσει η Α.Α.Δ.Ε. έως το τέλος Σεπτεμβρίου σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του κόμβου.
Η παράταση αυτή καθίσταται αναγκαία λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας της σύγκλησης των Γενικών συνελεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4403/2016 [ Δείτε και την σχετική απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων].
Θυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1124/18.6.2016 είναι η 31η Ιουλίου 2017.  Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την Α.Α.Δ.Ε.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: