Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Παροδικό το πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσης στη Δ.Ε.Η. των εισπραττόμενων από τα ΕΛΤΑ λογαριασμών

Παροδικό το πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσης στη Δ.Ε.Η. των εισπραττόμενων από τα ΕΛΤΑ λογαριασμώνΈγγραφη απάντηση στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης βουλευτή απέστειλε η ΔΕΗ μέσω του αρμόδιου υπουργείου στη Βουλή, σχετικά με το θέμα της καθυστέρησης απόδοσης στη επιχείρηση των εισπραττόμενων από τα ΕΛΤΑ λογαριασμών, το οποίο σύμφωνα με την ερώτηση του Βουλευτή έχει σαν συνέπεια την απώλεια της έκπτωσης για ορισμένους καταναλωτές.
Από το ανωτέρω έγγραφο προκύπτει ότι το πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσης στη ΔΕΗ των εισπραττόμενων από τα ΕΛΤΑ λογαριασμών, το οποίο είναι παροδικό, αντιμετωπίζεται από την Επιχείρηση σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ. Αναφορικά με την έκπτωση συνέπειας, η ΔΕΗ έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χορηγείται κανονικά στους πελάτες της που εξόφλησαν εμπρόθεσμα το λογαριασμό τους στα ΕΛΤΑ.
Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής: 
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Γ. Μανιάτης, και Γ. Κουτσούκος, με θέμα «Δυσμενείς επιπτώσεις εις βάρος συνεπών καταναλωτών της ΔΕΗ οι οποίοι εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους μέσω των ΕΛΤΑ», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Η διαδικασία είσπραξης των λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ, όπως και για τους λοιπούς συνεργάτες, καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν όλοι οι πάροχοι πληρωμών. Η ακολουθούμενη διαδικασία προβλέπει ότι η οικονομική μερίδα του εκάστοτε πελάτη ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού αρχείου με την πληρωμή που πραγματοποίησε σε σημείο τρίτου, εν προκειμένου στα ΕΛΤΑ και τα χρήματα του πελάτη αποδίδονται στη ΔΕΗ το αργότερο στο τέλος της επόμενης ημέρας.

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν από πλευράς ΕΛΤΑ κάποια προβλήματα καθυστερήσεων απόδοσης στη ΔΕΗ εισπραττομένων λογαριασμών πελατών μας. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία όπως μας διαβεβαίωσε η Διοίκηση των ΕΛΤΑ, είναι παροδικά, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με συνεννόηση και συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των πελατών τους επί δεκαετίες πράγμα το οποίο πρέπει να διαφυλαχτεί.

Σε ότι αφορά στην έκπτωση συνέπειας 15%, η ΔΕΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτή να γίνεται κανονικά, με μόνο πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις η πίστωση της εν λόγω έκπτωσης να γίνεται με καθυστέρηση ενός λογαριασμού.

Αντίστοιχα, τα καταστήματα της ΔΕΗ έχουν ενημερωθεί κατάλληλα, ώστε να διευκολύνουν όσο χρειάζεται πελάτες που έχουν οποιοδήποτε θέμα που οφείλεται στα ανωτέρω προβλήματα.

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: