Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Αποχωρεί από πρόεδρος του ΤΧΣ ο Γιώργος Μιχελής

Αποχωρεί από πρόεδρος του ΤΧΣ ο Γιώργος Μιχελής

Αποχωρεί από πρόεδρος του ΤΧΣ ο Γιώργος Μιχελής

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Μιχελής, πρόεδρος του ΤΧΣ, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του υπουργού Οικονομικών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, ο κ. Μιχελής παραμένει στη θέση του προέδρου έως την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο πρόεδρο, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010, άρθρο 4Α), η Επιτροπή Επιλογής είναι αρμόδια να επιλέξει και να προτείνει στον υπουργό Οικονομικών λίστα με υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του ΤΧΣ. Από την λίστα αυτή ο υπουργός Οικονομικών διορίζει τον υποψήφιο της επιλογής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: