Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ξέχασες να υποβάλεις δήλωση; Πλήρωσε το πρόστιμο.

Ξέχασες να υποβάλεις δήλωση; Πλήρωσε το πρόστιμο.

Η λήξη του παιχνιδιού πλησιάζει και κάποιοι θα βρεθούν εκτός νυμφώνος, μια και δεν θα έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα ή θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση για εισοδήματα που ξέχασαν αν δηλώσουν.

Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή για την υποβολή τροποποιητικής.

  Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η κατάθεση τροποιητικής επιφέρει στους «παραβάτες» πρόστιμο ή πρόστιμα, μιας και με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) από 1.1.2014, δεν ισχύει η αρχή  του παλαιού ποινολογίου (Ν.2523/1997), ότι δηλαδή για την ίδια πράξη δεν μπορείς να επιβάλλεις δύο ή παραπάνω τιμωρίες. Με το παλιό ποινολόγιο αν πλήρωνες προσαύξηση δεν πλήρωνες πρόστιμο και αν δεν πλήρωνες προσαύξηση , δηλαδή δεν έβγαινε φόρος, τότε πλήρωνες πρόστιμο.
Με τον νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας τα πληρώνεις και τα δυο, όσο αντισυνταγματικό και αν είναι αυτό, μιας και αρχή και του συντάγματος είναι ότι δεν μπορείς να τιμώρησε και δεύτερη φορά για το ίδιο παράπτωμα.
 Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητική δήλωσης φόρου εισοδήματος.
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ , ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογούμενου, αν είναι ιδιώτης, επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο (εταιρία), αν βγαίνει φόρος ή όχι κλπ.
Αναλυτικά, τα πρόστιμα είναι τα εξής:

1)      100 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
2)      250 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι μισθωτοί και έχουν εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα.
3)      500 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προσοχή:
 1) Παραμένει για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου επιβάλλονται προσαυξήσεις με επιτόκιο 0,73%.
2) Τα πρόστιμα έχουν και χαρτόσημο 2,4% .
 Σύμφωνα με τις διατάξεις, του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, ορίζεται ρητά, ότι κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση και για πληρωμή που ενεργείται για το Δημόσιο, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% ) εφόσον δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου μεγαλύτερο ή μικρότερο τέλος ή ατέλεια. (ΠΟΛ.1125/16.6.2015).

Όσο αφορά τα  πρόστιμα που επιβάλλονται όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι:

i)                    Εάν το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αρχικής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος είναι μηδενική ή πιστωτική και της εκπρόθεσμης χρεωστικής τότε το πρόστιμο είναι 100 για τα φυσικά πρόσωπα, 250 για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και στην περίπτωση που η εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστική ενώ το αποτέλεσμα της τροποποιητικής αυξάνει τον λογαριασμό για τον φορολογούμενο.
Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις που το χρεωστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

ii)                   Εάν η αρχική εκκαθάριση της δήλωσης είναι μηδενική και η εκκαθάριση της τροποποιητικής είναι πιστωτική τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως των βιβλίων που τηρούν. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και στην περίπτωση που τόσο η εκκαθάριση της αρχικής όσο και της τροποποιητικής είναι πιστωτική αλλά και στην περίπτωση που η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής είναι χρεωστική αλλά με μειωμένο ποσό καταβολής. Στην τελευταία περίπτωση όμως θα πρέπει το ποσό της αρχικής εκκαθάρισης να έχει καταβληθεί. (www. e-dimosio.gr).

Τι έγγραφα υποβάλλουμε όταν μας ζητούν την δήλωση για έλεγχο.

 Όταν υποβάλουμε ηλεκτρονικά την δήλωση και μας ζητείται για την εκκαθάριση να «περάσουμε από την Δ.Ο.Υ. δια υπόθεση μας» , πρέπει αν υποβάλουμε όλα τα έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για έσοδα ή δαπάνες που αναφέρονται στην δήλωση και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που η αρχική της έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον κωδικό που τροποποιείται, δηλαδή δικαιολογούν την τροποποιητική δήλωση, και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την δήλωση (όπως συχνά, έως πάντα, ζητούν οι υπάλληλοι των εφοριών).
Για παράδειγμα αν διαπιστώσουμε ότι ξεχάσαμε να δηλώσουμε την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση και να προσκομίσουμε στην Δ.Ο.Υ. μόνο το παραστατικό που αφορά την συγκεκριμένη πώληση και όχι όλα τα παραστατικά της δήλωσης (ιατρικά, βεβαιώσεις για μερίσματα κλπ).

Ποιες δηλώσεις κατατίθενται μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στην Δ.Ο.Υ χωρίς πρόστιμο.

Αν και έχουν αναφερθεί και σε άλλο σημείωμα να ξανααναφέρουμε ότι οι παρακάτω δηλώσεις κατατίθενται έως το τέλος του έτους, χωρίς πρόστιμο:
1)      Οι δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές συντάξεις. Προσοχή: Οι δηλώσεις μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 κατατίθενται στην Δ.Ο.Υ., ενώ η δήλωση του 2015 γίνεται ηλεκτρονικά.
2)      Δηλώσεις θανούντος, που κατατίθεται από τους κληρονόμους.
3)      Δηλώσεις   φορολογούμενών, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης(ΠΟΛ.1058/2015).


Απόστολος Αλωνιάτης  

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: