Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για την εξαγορά πλασματικών ετών σε μη μισθωτούς

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για την εξαγορά πλασματικών ετών σε μη μισθωτούς

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, θα καθορίζονται τα ποσά των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ οι μη μισθωτοί, εφόσον θέλουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης. Αναλυτικά η εγκύκλιος του ταμείου.
ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για την εξαγορά πλασματικών ετών σε μη μισθωτούς
Οδηγίες για τη διαδικασία της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων παρέχει με ειδική εγκύκλιο η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Όπως τονίζεται σε αυτήν, η διάκριση που υπάρχει στην κατηγορία των μη μισθωτών σχετίζεται με τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης καθώς και με το αν κατά την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι ήταν ενεργοί ή μη. Βάσει αυτής της διάκρισης, άλλωστε, καθορίζεται και το ύψος της εισφοράς για την εξαγορά. Με δεδομένο ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος τέθηκε εν ισχύ στις 13 Μαΐου 2016, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες
Η πρώτη αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13 Μαΐου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση αυτή, η εισφορά για την εξαγορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).
Εάν πρόκειται για ασφαλισμένους σε διακοπή, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο των ασφαλισμένων για περισσότερα από 5 χρόνια, κατά περίπτωση.
Δηλαδή, τα 586,08 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοαπασχολούμενους ή τα 410,26 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016, η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/1/2017και όσες θα υποβάλλονται στο μέλλον.
Για τους ενεργούς ασφαλισμένους, η εγκύκλιος επισημαίνει ότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. 
Στην περίπτωση ασφαλισμένων σε διακοπή, προβλέπονται τα εξής:
• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014, λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26 ευρώ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).


• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016, η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.


• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017, εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: