Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Έξι υπουργικές αποφάσεις για να "τρέξει" ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Έξι υπουργικές αποφάσεις για να "τρέξει" ο εξωδικαστικός μηχανισμός

10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Έξι υπουργικές αποφάσεις για να "τρέξει" ο εξωδικαστικός μηχανισμός
της Αλεξάνδρας Γκίτση
 
Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή στις 3 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους πιστωτές, και θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών τους.
Μέχρι τότε όμως, θα πρέπει το υπουργείο Οικονομίας αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία, να προχωρήσουν στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπει ο νόμος, που θα εξειδικεύουν σειρά κρίσιμων θεμάτων.
Ειδικότερα απαιτείται δευτερογενές θεσμικό πλαίσιο για τα εξής:
1. Για τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων. (δηλ. πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα)
2. Πώς θα συμμετέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Δηλαδή πως θα κάνει τη διαγραφή και πως θα παρέχει τις δόσεις (20, 40,…, 120 δόσεις)
3. Αντίστοιχα πως θα συμμετέχει ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ (δηλ. πως θα κάνει διαγραφή, και πως παρέχει τις 20,40,…,120 δόσεις)
4. Ποια θα είναι η διαδικασία του εξωδικαστικού αν το συνολικό χρέος είναι από 20.000-50.000 ευρώ (δηλ. ποια θα είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία)
5. Τι γίνεται αν δεν τηρήσει ο οφειλέτης τη συμφωνία με το δημόσιο, μετά την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης και πως το δημόσιο θα ειδοποιεί τις τράπεζες
6. Ποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά χρειάζονται
Επιπλέον θα πρέπει να βγουν αποφάσεις από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ αλλά και ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
 
Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) οι οποίες θέλουν να διευθετήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα. Για να ενταχθούν όμως στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις:
1. να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 ευρώ
2. να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους:
            α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
            β) θετική καθαρή θέση (equity).
3. να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
- οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
- ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
- να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.
 
Πώς ρυθμίζονται τα χρέη
- Διαγραφή οφειλής. Προστίμων, προσαυξήσεων, κύριου φόρου, βασικής εισφοράς και αρχικού κεφαλαίου δανείου
- Αποπληρωμή των οφειλών σε έως 120 δόσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία 
- Εξαιρούνται οι παρακρατούμενες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ
- Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των δόσεων, για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: