Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με φυσικό αέριο - Ποιες επιδοτήσεις «τρέχουν»

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με φυσικό αέριο - Ποιες επιδοτήσεις «τρέχουν»

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με φυσικό αέριο - Ποιες επιδοτήσεις «τρέχουν»

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να τοποθετήσουν φυσικό αέριο στην κατοικία τους, καθώς τους παρέχει ένα συνδυασμό εξοικονόμησης χρημάτων και ενέργειας.
Η βασική του χρήση είναι η θέρμανση του σπιτιού (δηλαδή η κεντρική θέρμανση σε πολυκατοικία, η θέρμανση σε μονοκατοικία, η θέρμανση μόνο σε ένα διαμέρισμα). Ταυτόχρονα όμως προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση και στο μαγείρεμα (οικονομία έως και 50% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα), στο ζεστό νερό χρήσης (δηλαδή ζεστό νερό τη στιγμή που ανοίγετε τη βρύση), αλλά και στον κλιματισμό (οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης καλύπτονται με την ίδια συσκευή).
Ποια είναι όμως η διαδικασία για να γίνει η σύνδεση με το φυσικό αέριο;
1. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να ενημερωθείτε εάν το δίκτυο φυσικού αερίου είναι ενεργοποιημένο στο δρόμο της κατοικίας σας ή εάν πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των επόμενων μηνών. Τη συγκεκριμένη ενημέρωση μπορείτε να έχετε καλώντας στην ΕΠΑ που καλύπτει την περιοχή σας (μέχρις στιγμής υπάρχουν 3 ΕΠΑ: Αττικής, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης).
2. Εάν πράγματι το δίκτυο αερίου «περνάει» από το δρόμο σας, τότε το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση αίτησης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου. Η συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης γίνεται στα πλησιέστερα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΠΑ που καλύπτει την περιοχή σας. Σημειώνεται ότι εάν πρόκειται για πολυκατοικία, τότε η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο απαιτεί τη συναίνεση του 50% συν 1 των ψήφων συνιδιοκτησίας.
3. Αφού εγκριθεί η αίτηση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου που υποβάλετε, θα πρέπει να επιλέξετε εγκαταστάτη της αρεσκείας σας, ο οποίος θα αναλάβει την εσωτερική σας εγκατάσταση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε είτε σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες υδραυλικούς καυσίμου αερίου είτε σε καταστήματα που ανήκουν στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ που σας καλύπτει.
4. Επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της σύμβασης και η τοποθέτηση του μετρητή. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να πληρώσετε τα τέλη σύνδεσης και την εγγύηση και αφού προσκομίσετε τα αποδεικτικά πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υπογράφετε τη σύμβαση με την ΕΠΑ. Κατόπιν τοποθετείται ο μετρητής σε συμφωνημένη θέση με τον πελάτη.
5. Μετά την τοποθέτηση του μετρητή, πραγματοποιείται η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης που επιλέξατε καταθέτει προς έγκριση στην ΕΠΑ τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης. Μετά την έγκριση της μελέτης ο εγκαταστάτης κατασκευάζει την εσωτερική εγκατάσταση από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης και εγκαθιστά τις απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου. Ο εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΠΑ τα σχετικά έγγραφα.
6. Τελευταίο βήμα, με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία, είναι ο τελικός έλεγχος της εγκατάστασης και η ενεργοποίησή της. Αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική εγκατάσταση, η ΕΠΑ πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει έλεγχο τήρησης της μελέτης και των προδιαγραφών των χρησιμοποιούμενων υλικών και έλεγχο αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων και εξαρτημάτων φυσικού αερίου, με την ολοκλήρωση του οποίου ξεκινάει η παροχή φυσικού αερίου στην κατοικία σας.
Επιδοτήσεις που τρέχουν… για λίγο ακόμα

Το πρόγραμμα που εξασφαλίζει επιδότηση έως 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες από την ΕΠΑ Αττικής και απομένει μόλις ένα μικρό μέρος του συνολικού διαθέσιμου ποσού των 4,7 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 8.500 νέες συνδέσεις σε νοικοκυριά ενώ απομένει ένα ποσοστό 20-25% για να λάβει τέλος η χρηματική διαθεσιμότητα της επιδότησης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιδοτείται η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου κατά το ποσό των 3.000 ευρώ για μια πολυκατοικία και κατά 750 ευρώ για κάθε διαμέρισμα.
Να υπενθυμίσουμε πως η επιδότηση ισχύει για όλες τις κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται, και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται ακόμα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θα επιλέξουν αυτόνομη σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στήλης (riser) και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος για τη σύνδεσή τους.
Το ύψος επιδότησης είναι κλιμακωτό και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και την ισχύ του λέβητα.
Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΠΑ Αττικής.
Παράλληλα, σημειώνεται πως το φύλλο καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και τις 30/11/17. Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτίρια υπό ανέγερση ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ).
Να τονίσουμε πως η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 01/01/17 και μετά.
Τέλος, η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.
Κατηγορία σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h) Επιδοτούμενο ποσό (ευρώ) (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία* >200.000 3.000 ευρώ
Κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία* 170.001-200.000 2.250 ευρώ
Κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία* 120.001-170.000 1.500 ευρώ
Κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία* 35.001-120.000 1.100 ευρώ
Αυτόνομη θέρμανση ή κεντρική θέρμανση <=35.000 750 ευρώ
Αυτόνομη θέρμανση με ανυψωτική στήλη <=35.000 360 ευρώ

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: