Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Προσοχή : Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις λήγουν σήμερα Τι ισχύει

Προσοχή : Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις λήγουν σήμερα
Τι ισχύει
31 Ιουλ 2017 - 11:02
Picture 0 for Προσοχή : Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις λήγουν σήμερα
31 ΔΕΥΤΕΡΑ
 
α) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το ελληνικό δημόσιο για το μήνα Ιούνιο 2017 μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.7.2017. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 31.7.2017 ή το 50% μέχρι 31.7.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2017 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταινστην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 & ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).
 
β) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά) ή δεν είναι υποχρεωμένοι στην τήρηση βιβλίων για το 2ο τρίμηνο του 2017 μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.7.2017. Εάν το υπόλοιπγια καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 31.7.2017 ή το 50% μέχρι 31.7.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2017 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ.1267/30.12.2011 & ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).
 
γ) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Ιούνιο 2017 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.7.2017. Εάν το
υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 31.7.2017 ή το 50% μέχρι 31.7.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2017 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).
 
δ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30.6.2017 για το μήνα Μάιο 2017 χωρίς προσαύξηση.
 
ε) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αφίξεων και αποστολών) για το μήνα Ιούνιο 2017. (ΠΟΛ. 1253/1993 και ΠΟΛ. 1017/2017).
 
στ) Υποβολή δήλωσης ΦΠA από τους υπόχρεους που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017. (ΠΟΛ. 1010/2015).
 
ε) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Μάιο 2017 από κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλήλους (άρθρα 59§1α’, 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).
 
στ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Μάιο 2017 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’,γ’,
60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).
 
ζ) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Μάιο 2017 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 & 60§2, 6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1048, 1072 και 1084/2015).
 
η) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάιο 2017 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσους δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:
 
– 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,
 
– 15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,
 
– 20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,
 
– 20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,
 
– 20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.
 
θ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάιο 2017 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. (Άρθρα 62 και 64 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1049/2014).
 
ι) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάιο 2017 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.
 
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή:
 
- 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)
 
- 4% για τα λοιπά αγαθά
 
- 8% για την παροχή υπηρεσιών.
 
Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ν. 4172/2013 άρθρο 64§2, 61, 62§2 και ΠΟΛ. 1028/2014).
 
ια) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Μάιο 2017 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (ν.4172/2013 άρθρο 64 παραγρ. 1 περ. δ και ΠΟΛ. 1027/2014).
 
ιβ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Μάιο 2017 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι (ν.4172/2013 άρθρο 69 παραγρ. 5 και ΠΟΛ. 1031/2014)
 
ιγ) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίησης αυτής για τον μήνα Ιούνιο 2017 (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/2014).
 
ιδ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και Δήλωσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάιο 2017 (ν. 2579/1998 άρθρο 12).
 
ιε) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάιο 2017 (ν 4389/2016 άρθρο 55 και ΠΟΛ. 1085 και 1184/2016).
 
ιστ) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάιο 2017 (ν 4389/2016 άρθρα 54, 55 και ΠΟΛ. 1085 και 1086/2016).
 
ιζ) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Ιούνιο 2017 (ν.4308/2014 άρθρο 6 § 1α).
 
ιη) Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 2017 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 παρ. 1β).
 
ιθ) Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 
κ) Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.
 
 
ΠΟΕ - ΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: