Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Έκδοση τιμολογίων από excelΣΛΟΤ 626/2017

Έκδοση τιμολογίων από excel

Αθήνα, 06.04.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 626 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 
ΣΛΟΤ 626/2017
ΘΕΜΑ : Έκδοση τιμολογίων από excel
ΕΡΩΤΗΜΑ
Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς να τηρεί χειρόγραφο μπλοκάκι.
Ρωτάει εάν κάτι τέτοιο είναι νόμιμο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε έγγραφο, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης (βάσει των άρθρων 9 και 12 του ν.4308/2014), θεωρείται νόμιμο παραστατικό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο εκδίδεται.
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: