Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Ο οίκος Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο της Κύπρου

Ο οίκος Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο της Κύπρου

Ο οίκος Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο της Κύπρου

Σε αναβάθμιση τoυ αξιόχρεου της Κύπρου κατά μία βαθμίδα προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, λόγω βελτίωσης της αντοχής της οικονομίας της, της σταθερής δημοσιονομικής υπεραπόδοσής της και των συνεχιζόμενων ευνοϊκών δημοσιονομικών προοπτικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του κυπριακού κράτους, καθώς και όλες οι μη εξασφαλισμένες εγγυήσεις ομολόγων και προγραμμάτων αναβαθμίζονται σε Ba3 και (Ρ) Ba3 από Β1 και (Ρ) Β1, αντίστοιχα.
Οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις επιβεβαιώθηκαν στο Not Prime (NP) και στο (NP) NP.
Οι προοπτικές για το αξιόχρεο διατηρήθηκαν θετικές, αντανακλώντας την άποψη του οίκου ότι η βελτίωση στην αντοχή της οικονομίας και η δημοσιονομική υπεραπόδοση είναι πιθανόν να διατηρηθούν, με παράλληλη μείωση του δείκτη του χρέους της χώρας προς το ΑΕΠ καθώς και του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: