Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν POS και μέχρι πότε

Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν POS και μέχρι πότε

Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν POS και μέχρι πότε
Μέσα στη ζάλη των φορολογικών δηλώσεων, χάσαμε ή ξεχάσαμε την υποχρέωση για την υποχρεωτική απόκτηση συστήματος POS, για τις συναλλαγές με το κοινό. Πολλές ερωτήσεις υπάρχουν από επιχειρηματίες και εταιρίες για το αν είναι υπόχρεοι να πραγματοποιούν συναλλαγές με POS ή όχι, μέχρι πότε μπορούν να τα προμηθευτούν και άλλες παρόμοιες. 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 45231/20.4.2017 (ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017), οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ είναι υποχρεωμένες μέχρι 27 Ιουλίου 2017, να εγκαταστήσουν POS.
Οι υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ήμερων προ της παρέλευσης της προθεσμίας (δηλαδή από 27.06.2017 έως και 26.07.2017), οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή της.
Οι υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας (δηλαδή μετά την 27.07.2017), οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.
Σημείωση: Η υποχρέωση αφορά τις επιχειρήσεις-εταιρίες που έχουν ως κύριο ΚΑΔ, έναν από αυτούς που αναφέρονται στην ΚΥΑ. Αν ο ΚΑΔ αφορά δευτερεύουσα δραστηριότητα, δεν υπάρχει υποχρέωση για την προμήθεια POS.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση:
«Άρθρο 1
Καθορισμός υπόχρεων δικαιούχων πληρωμής και προθεσμία συμμόρφωσης
1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του Ν.4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του Ν.4446/2016, (Α’ 240).
2. Για την εύρεση αν η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη στη χρήση POS, πρέπει να γίνει έλεγχος αν τα δύο πρώτα στοιχεία του ΚΑΔ που αναφέρονται στην ΚΥΑ 45231/20.4.2017, αποτελούν και τα δύο πρώτα στοιχεία του ΚΑΔ της επιχείρησης».
Για παράδειγμα στον παρακάτω ΚΑΔ περιλαμβάνονται όσοι έχουν ως κύριο ΚΑΔ.
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου• παροχή φορολογικών συμβουλών
«69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10.01 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
69.20.10.02 Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
69.20.2 Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λπ.
69.20.23 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κ.λπ.
69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
69.20.40 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης».
Όσες επιχειρήσεις-εταιρίες έχουν ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ένα από τους παραπάνω ΚΑΔ, σε οποιοδήποτε βαθμό, είναι υπόχρεος για την τοποθέτηση συστήματος POS.
Προβλήματα, αντιδράσεις
Αρκετές κατηγορίες επιτηδευματιών έχουν αντιδράσει στην επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης μηχανημάτων POS στις επιχειρήσεις τους.
Ξεχωρίζουμε δυο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Η πρώτη είναι αυτή των δικηγόρων, που αντιδρούν στην υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS στα δικηγορικά γραφεία, για λόγους καταπάτησης των προσωπικών δεδομένων.
Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ) έχει προσφύγει στο ΣτΕ, με το αιτιολογικό της οικονομικής επιβάρυνσης, που θα έχουν οι επιχειρήσεις, που είναι στη δύναμή της, τόσο με την προμήθεια των POS, όσο και με τις προμήθειες που θα πληρώνουν στις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά συστήματα.
Πέρα όμως από τις αντιδράσεις, υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα. Αφορά όλους εκείνους τους επιστήμονες, που δουλεύουν με «μπλοκάκια».
Μιλάμε για λογιστές φοροτεχνικούς, με έδρα το σπίτι τους, που έχουν συναλλαγές μόνο με επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, για μηχανικούς, που δουλεύουν μόνο σε τεχνικές εταιρίες ως «μπλοκάκηδες» ή που προσφέρουν μόνο υπηρεσίες σε άλλους μηχανικούς, για δικηγόρους, που ασχολούνται σε δικηγορικές εταιρίες ή έχουν συμβάσεις και ασχολούνται αποκλειστικά με μεγάλες εταιρίες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.).
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, παρ’ όλο που έχει ερωτηθεί το υπουργείο, δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση.
Υποχρεωτικότητα
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε και τη δική μας άποψη. Παρόλο που θεωρούμε ότι το πλαστικό χρήμα προστατεύει από ένα μέρος της φοροδιαφυγής, νομίζουμε ότι η υποχρεωτική εφαρμογή του, στις σημερινές συνθήκες, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από κέρδη.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος και το τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με την ασυδοσία των τραπεζών, όσο αφορά τις χρεώσεις, τόσο στην προμήθεια του μηχανήματος POS όσο και στις άλλες προμήθειες, δίνουν ένα καλό άλλοθι για τη μη προμήθεια και χρήση του πλαστικού χρήματος.
Από την άλλη μεριά, η απειλή του κουρέματος των τραπεζικών καταθέσεων για τη σωτηρία του τραπεζικού συστήματος, σωτηρία που τόσο ακριβά την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά αποτελέσματα δεν έχει δει, κάνει την υποχρεωτική χρήση του πλαστικού χρήματος, σε συνδυασμό μάλιστα με την υποχρεωτική κατάθεση της μισθοδοσίας στην τράπεζα, να φαίνεται ως προσπάθεια εγκλωβισμού στις τράπεζες, του λίγου χρήματος που κυκλοφορεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: