Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

(Upd) Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε

(Upd) Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε
Όπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων τριών μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πλευράς φόρτου εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων είχαν δημοσιευθεί εκτός των άλλων και αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, επισημάνσεις, κ.λπ. τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν μελετήσει οι συνάδελφοι. Η ομάδα του κόμβου σταχυολόγησε τα σημαντικότερα εξ αυτών έτσι ώστε να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι εφόσον επιθυμούν.

► Εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών

 Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ποιές ασφαλιστικές οφειλές εντάσσονται - Οι προυποθέσεις που θέτει το ΚΕΑΟ για την ρύθμιση - Οι δόσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες► POS
 Η εγκατάσταση μηχανήματος POS δεν είναι μονόδρομος
 Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
 Πινακίδια POS
■ Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους
 Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών


► Οικονομικές καταστάσεις Γ.Ε.ΜΗ.
■ Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 - Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016

► Πρόστιμα παρακρατούμενων φόρων
■ Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων - Λύση για εκατοντάδες συναδέλφους

► Φ.Π.Α.
■  Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017
■  Φ.Π.Α. ανεξόφλητων τιμολογίων - Πρέπει οι επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν το κράτος στις περιπτώσεις που δεν εισπράττουν το Φ.Π.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο;

► Ε.Λ.Π.
■  Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες

► Εξόφληση μισθοδοσίας και δαπανών
■ Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
■ Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά
■ Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες

► Έκπτωση δαπανών
■ Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας - Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
■ Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση
■ Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα - Η στρέβλωση της μη έκπτωσης των ορισμένων εισφορών
■ Χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις ανάγκες του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε.

► Θέματα αγροτών

■ Απαντήσεις στα φλέγοντα θέματα των αγροτών. Τι θα γίνει τελικά με τους κωδικούς 037-038
■ Αποτελεί τεκμήριο η αγορά αγροτεμαχίου από αγρότη

■ Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα
■ Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
■ Αγρότες: Υποχρέωση ασφάλισης και τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016

► Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων
■ Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 - Εντελώς δωρεάν
■ Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
■ Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 - Αναλυτικές οδηγίες
■ Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.
■ Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
■ Αναλυτικός εύχρηστος πίνακας (αρχείο) λογιστικών-φορολογικών διαφορών από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου).
■ Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

■ Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
■ Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 - Τι γίνεται με τις δόσεις
■ Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
■  Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017

► Δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων
■ Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
■ Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
■ Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

► Ενδοομιλικές συναλλαγές
Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

► Εργατικά
■ Μερική απασχόληση - Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση  - Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών
 Άρειος Πάγος: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή...
  Η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως μπορεί να χορηγείται οποιαδήποτε ημέρα εντός κάθε περιόδου επτά ημερών

► Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά
■ Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας
■ Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

■ Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. εγκύκλιος 28)
■ Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

■ 
(Upd) Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων - αποφάσεων για το ασφαλιστικό
■ Αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016
■ Η απόφαση του Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. για την παράταση της καταβολής εισφορών 2016 των νομικών, μηχανικών και υγειονομικών
■ Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών β' εξαμήνου 2016

► Οι μεταβολές του πολυνομοσχεδίου (ν.4472/2017)
■ Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
■ Οι αλλαγές στον Κ.Φ.Δ., στα πρόστιμα για πλαστά εικονικά, και στους ελέγχους
■ Οι μεταβολές στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στην διαβίβαση λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ.
■ Οι αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και στον πτωχευτικό κώδικα με το νέο πολυνομοσχέδιο
■ Οι διατάξεις για, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή συντάξεων, ΣΣΕ, ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικές άδειες και ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές
■ Ποια αγαθά επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017
■ Παρελθόν η μείωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες
■ Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 - Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016
■ Οι φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (ν. 4472/2017) που ισχύουν από το 2017

► Οι αλλαγές με το νόμο 4474/2016
■ Νέα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και για τη μη ύπαρξη στοιχείων διακίνησης. Όλες οι τροποποιήσεις του ΚΦΔ
■ Χωρίς συμπληρωματικό φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου μέχρι το 2018
■ Απαλλαγή Α' κατοικίας λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και σε πολίτες κρατών-μελών των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
■ Κατάργηση χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων για ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994
■ Αλλαγές στην υποβολή της ειδικής δήλωσης εισφοράς από ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975

► Ανασφάλιστα οχήματα
■ Αναστέλλεται η διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων μέχρι 14.7.2017 - Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος
■ Περιφέρεια Αττικής: Οδηγίες για τα ανασφάλιστα οχήματα

► Λοιπά σημαντικά θέματα
■ Οι κατηγορίες υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, επιβάλλεται πρόστιμο
■ Η νέα ιστοσελίδα notifybusiness για το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας
■ Οι νέοι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (τροφίμων - ποτών - μαζικής εστίασης κλπ)

■ 
Φορολογικά ζητήματα κατά τη μεταφορά της έδρας επιχειρήσεων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή
■  Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
■ Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

► Πλειστηριασμοί
■ Πως θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

► Θέματα από αποφάσεις δικαστηρίων

■ Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου
■ ΔΕΕ: Έκπτωση Φ.Π.Α. δαπανών επένδυσης με σκοπό τη μεταγενέστερη πραγματοποίηση φορολογητέων συναλλαγών από τον υποκείμενο στον φόρο
■  ΔΕΕ- Φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες - Επιπλέον φόροι επί των κερδών και αποφυγή διπλής φορολογίας
■ ΣτΕ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία
■ (Upd) Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις τιμές ζωνών. Σε ποιες περιοχές και ποιες τιμές ζωνών ακυρώνονται. Προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων
■ ΔΕΕ - Δραστηριότητες «στενά συνδεόμενες» με την κύρια παροχή εκπαιδεύσεως και απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α.

■  ΣτΕ: Παραγωγικές οι δαπάνες για φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων, ψυχαγωγίας - Έννοια των εξόδων διαχείρισης
■ Παραγραφών... συνέχεια
■ ΣτΕ 1738/2017: Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Οι συνολικές παρατάσεις παραγραφής που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα
■ Μη απόρριψη των βιβλίων του φορολογουμένου σε περίπτωση που είναι δυνατή η αναπλήρωση των ελλείψεων με στοιχεία τα οποία παρέχονται από τον φορολογούμενο και αν ακόμη συντρέχει παράλειψη τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, εφόσον, είναι εφικτός ο λογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος
■  Καταχρηστικό το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας όταν η καθυστέρηση πληρωμής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότηhttps://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: