Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Μισθός 397,67 ευρώ για μερική απασχόληση και 1.196,30 για πλήρη

Μισθός 397,67 ευρώ για μερική απασχόληση και 1.196,30 για πλήρη

Μισθός 397,67 ευρώ για μερική απασχόληση και 1.196,30 για πλήρη
Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα με όρους μερικής απασχόλησης και αμείβονται με μισθό που κατά μέσο όρο φτάνει στα 397,67 ευρώ. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που αφορούν τον περασμένο Νοέμβριο, δείχνουν ότι συνολικά υπάρχουν 585.572 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στη χώρα (259.393 άνδρες και 326.179 γυναίκες).
Από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που κατατέθηκαν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 235.129 κοινές επιχειρήσεις και 12.083 από οικοδομοτεχνικά έργα. Οι ασφαλισμένοι ανήλθαν σε  1.871.040, εκ των οποίων 1.834.633 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.407 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,54 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.196,30 ευρώ.
Κάνοντας σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2015, ο ΕΦΚΑ διαπιστώνει ότι ένα χρόνο μετά αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων κατά 4,15%, αλλά μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% ο μέσος μισθός. Πιο αναλυτικά η σύγκριση σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα δείχνει τα εξής:  
 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,59%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 14,27% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15%.
 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,75%.
 • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,61%.
 • Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,01% σε 45,86%.
 • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,37%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,08%.
 • To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,83% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,62%.
 • Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,27%.
 • Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,34%.
Αν όμως η σύγκριση γίνει σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα φαίνεται ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 5,28% και στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,92% ο μέσος μισθός.
Πιο αναλυτικά σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2016 διαπιστώνονται τα εξής:
 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,45%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 5,28%.
 • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 15,26%.
 • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,51% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,20%.
 • To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,07%.
 • Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,92% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,44%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: