Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό Δείτε αναλυτικά τον οδηγό για τη χρήση της πλατφόρμας

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
Δείτε αναλυτικά τον οδηγό για τη χρήση της πλατφόρμας
03 Αυγ 2017 - 10:26
Picture 0 for Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
Ενεργοποιήθηκε από τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων μετά την έκδοση τόσο της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης όσο και της εγκυκλίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω του ιστότοπου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό.

Σύμφωνα με την KYA για τις συγκεκριμένες οφειλές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα διαγράφονται:

- Το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια.
- Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
- Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 ευρώ στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

Από τη στιγμή που γίνει αίτηση και ελεγχθεί εντός δεκαημέρου η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που έχει υποβληθεί σταματούν οι διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή θα διακανονίζονται μέχρι 120 δόσεις για τις τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία. Για του υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.

Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Το υπουργείο Οικονομίας έδωσε στη δημοσιότητα εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό για τη χρήση της πλατφόρμας, ΕΔΩ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: