Παρόλο που η Παρασκευή 21 Ιουλίου, ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των νομικών (εταιρειών), η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται…
Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες φορολογούμενων, φυσικών προσώπων , που εμπρόθεσμα θα καταθέτουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου,κατά περίπτωση.
Ας δούμε λοιπόν τις περιπτώσεις αυτές:
Φυσικά πρόσωπα μέλη νομικών προσώπων (προσωπικών εταιρειών, Ο.Ε, ΕΕ) που τηρούν Απλογραφικά (Β’ κατ.) Βιβλία – Ημερομηνία υποβολής:  Μέχρι  τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017
Φυσικά πρόσωπα που υπέβαλλαν αίτηση αλλαγής της φορολογικής κατοικίας τους, για το φορολογικό έτος 2016, εντός του 2017 και αναμένουν την αποδοχή της αίτησης τους.
Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι  31η Δεκεμβρίου 2017 
Φυσικά πρόσωπά που κατά την υποβολή της φετινής φορολογικής τους δήλωσης, διαπίστωσαν ότι έλαβαν αναδρομικά ποσά συντάξεων (κυρίως) για προηγούμενα φορολογικά έτη. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση (για το φορ. έτος 2015 τουλάχιστον) ηλεκτρονικά, μόλις το σύστημα το επιτρέψει.
Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι  31η Δεκεμβρίου 2017 
Οι κληρονόμοι των φυσικών προσώπων που απεβίωσαν εντός του 2016, με χειρόγραφη δήλωση (του αποβιώσαντα)στη Δ.Ο.Υ – Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι  31η Δεκεμβρίου 2017 
Φυσικά το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών & νομικών προσώπων, θα παραμείνει ανοικτό για τις εκπρόθεσμες υποβολές , με την επιβολή των σχετικών προστίμων και προσαυξήσεων.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες και προφανώς δεν τίθεται κανένα θέμα επιβολής οποιασδήποτε πρόσθετης επιβάρυνσης.
Υπενθυμίζουμε ότι για τα φυσικά πρόσωπα (που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής είναι 100,00€, ανεξαρτήτου αποτελέσματος και η προσαύξηση του φόρου, αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό(πληρωμή), είναι 0,73% τον μήνα.
Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής είναι 100,00€ αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό(επιστροφή) ή μηδενικό, ενώ αν είναι χρεωστικό(πληρωμή) το πρόστιμο εξαρτάται από τα βιβλία που τηρούν, δλδ για Απλογραφικά(Β’) είναι 250,00€ και για Διπλογραφικά(Γ’) είναι 500,00€ και η προσαύξηση του φόρου, στη περίπτωση αυτή, είναι 0,73% τον μήνα.