Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 109/01.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών
Άρθρο 1
Επωνυμία σχολείων
Άρθρο 2
Σχολικό έτος και διδακτικό έτος
Άρθρο 3
Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις
Άρθρο 4
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών
Άρθρο 5
Σχολική Περιφέρεια
Άρθρο 6
Εγγραφές σε νηπιαγωγεία
Άρθρο 7
Εγγραφές σε Δημοτικά Σχολεία
Άρθρο 8
Μετεγγραφές μαθητών
Άρθρο 9
Κατατακτήριες, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα δημοτικά σχολεία
Άρθρο 10
Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 11
A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου
Άρθρο 12
Εφημερία
1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.
Άρθρο 13
Παρακολούθηση φοίτησης μαθητών
Άρθρο 14
Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 15
Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικού Συμβουλίου
Άρθρο 16
Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής
Άρθρο 17
Επιμορφωτικές δράσεις με τον Σχολικό Σύμβουλο
Άρθρο 18
Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση – Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών
Άρθρο 19
Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
Άρθρο 20
Βιβλία, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Αρχεία
Άρθρο 21
Τελικές διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύουν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α/1998)  και 201/1998(ΦΕΚ 161 Α/1998)
2. Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: