Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέθηκε σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4469/2016 (καθότι παρήλθε η προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία) η  Ηλεκτρονική  Πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης των Οφειλών  των  Επιχειρήσεων.
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα  και να υποβάλλεται αίτηση μπορείτε να εισέρχεστε ( μέσω της σύνδεσης που διαθέτει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης  Ιδιωτικού Χρέους ) στην Διεύθυνση    http://www.keyd.gov.gr/


Καλώς ήρθατε στο πληροφοριακό σύστημα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (εφεξής «πλατφόρμα», έκδοση 1.0, 3/8/2017).
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να υποβάλει αίτηση κάθε φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) με πτωχευτική ικανότητα, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο (ΝΠ), το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής και επιλεξιμότητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/03.05.2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια: