Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Χαλάρωση των capital controls για ιδώτες και επιχειρήσεις Αυξήθηκε το όριο της μηνιαίας ανάληψης

Χαλάρωση των capital controls για ιδώτες και επιχειρήσεις
Αυξήθηκε το όριο της μηνιαίας ανάληψης
04 Αυγ 2017 - 11:01
Picture 0 for Χαλάρωση των capital controls για ιδώτες και επιχειρήσεις
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η πολυαναμενόμενη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Με τα νέα δεδομένα, που τίθενται σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου επιτρέπεται πλέον στους καταθέτες να σηκώσουν ακόμα και εφάπαξ έως και 1.800 ευρώ το μήνα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενώ δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν λογαριασμούς.

Παράλληλα από την 1η Σεπτεμβρίου όποιος λαμβάνει έμβασμα από το εξωτερικό θα μπορεί να σηκώσει το 50% των χρημάτων χωρίς περιορισμούς.

Η κίνηση έρχεται μετά τη σημαντική βελτίωση του κλίματος που προκάλεσε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της αύξησης των καταθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η ΤτΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα σημαντική αποκλιμάκωση του ορίου χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA). Το όριο μειώθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ, στα 38,9 δισ. ευρώ γεγονός που «αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα».

Η απόφαση ορίζει:

-Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα.

-Επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

-Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.
- Επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

-Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

-Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών.

Παράλληλα:

-Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») το ανωτέρω ποσό των μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

-Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: