Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Αποκάλυψη: Πληρώνουμε εισφορές για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που δεν υπάρχει

Αποκάλυψη: Πληρώνουμε εισφορές για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που δεν υπάρχει

Αποκάλυψη: Πληρώνουμε εισφορές για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που δεν υπάρχει

Την αποκάλυψη ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έχει κλείσει από το 2012, έκανε μιλώντας στον Real fm 97,8 και στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ Βαγγέλης Θεοδωρίδης.
Ο κ.Θεοδωρίδης τόνισε ότι πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από αυτές τις εισφορές που κανείς δεν γνωρίζει που πηγαίνουν. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ της εκπομπής, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Νίκος Κιούτσούκης επισήμανε ότι πρόκειται για 330εκατ.ευρώ ετησίως που πηγαίνουν στην κάλυψη εξόδων των συνδικάτων και στις ανάγκες του κοινωνικού τουρισμού.
Ακούστε το ηχητικό:

Τα "αντικλείδια" για το σοκ των τεκμηρίων- Όλα τα μυστικά

Τα "αντικλείδια" για το σοκ των τεκμηρίων- Όλα τα μυστικά

Τα &quot?αντικλείδια&quot? για το σοκ των τεκμηρίων- Όλα τα μυστικά

Σε «βραχνά» για περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενους -κυρίως χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, περιστασιακά απασχολούμενους, υπερχρεωμένους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αγρότες- έχουν εξελιχθεί τα τεκμήρια της εφορίας (οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), καθώς προσδιορίζουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από το πραγματικό και τους υποχρεώνουν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Για να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους με βάση τα τεκμήρια, οι φορολογούμενοι πρέπει να βρουν τρόπους να καλύψουν την πρόσθετη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματός τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, τους οποίους παρουσιάζει δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου" αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή, φορολογείται για το πραγματικό εισόδημα που έχει δηλώσει κι όχι για το -υψηλότερο του πραγματικού- τεκμαρτό του εισόδημα, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις.
Τα «SOS»
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 9 διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Συγκεκριμένα:
1 Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2016 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση απόλυσης, τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.
Τα ποσά αυτά είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620, 617-618 και 335-336 του πίνακα 6 του Ε1, εφόσον οι φορείς που τα κατέβαλαν έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα αρχεία με τα σχετικά στοιχεία.
Εφόσον οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα σχετικά αρχεία και οι παραπάνω κωδικοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι, τότε ο ίδιος ο φορολογούμενος πρέπει να τα αναγράψει στους κωδικούς 659-660, 657-658 και 305-306 του πίνακα 6.
2 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2016. Τέτοια ποσά είναι το εφάπαξ, μια αποζημίωση από την ασφαλιστική κ.λπ. Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 6, στους κωδικούς 781-782.
3 Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος το 2016 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2016 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.
Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2016 περιουσιακού στοιχείου εθεωρείτο «τεκμήριο» τη χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2016 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.
Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2016 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2016 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2016 περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο "τεκμήριο" την χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2016 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους. Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου. 

5) Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2016, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος. Τα ποσά που προέρχονται από την εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και συναλλάγματος δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου. 

6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2016 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2016 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί. Τα ποσά των ληφθέντων δανείων δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου. 

7) Ποσά που εισέπραξε το 2016 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2016 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2016. Τα ποσά των δωρεών και των γονικών παροχών δηλώνονται κι αυτά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου. 

8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων. Τα ποσά των παραπάνω κερδών πρέπει να δηλωθούν κι αυτά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.


Παπανάτσιου: 120 δόσεις για υπερχρεωμένους επαγγελματίες- Παράθυρο για μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ευπαθείς ομάδες

Παπανάτσιου: 120 δόσεις για υπερχρεωμένους επαγγελματίες- Παράθυρο για μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ευπαθείς ομάδες

Παπανάτσιου: 120 δόσεις για υπερχρεωμένους επαγγελματίες- Παράθυρο για μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ευπαθείς ομάδες

"Ανάσα" για 400.000 υπερχρεωμένους επαγγελματίες θα αποτελέσουν οι ρυθμίσεις έως 120 δόσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως είπε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Μιλώντας στον Σκάι και στην εκπομπή του Γ. Αυτιά, η κα Παπανάτσιου τόνισε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα γίνουν βάσει των κανόνων του εξωδικαστικού και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στους επαγγελματίες.

Όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, η υφυπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι το 2018 θα είναι ο ίδιος, ωστόσο άφησε "ανοικτό παράθυρο" για σταδιακή μείωσή του για τις ευπαθείς ομάδες.

Σχετικά με το αφορολόγητο η κα Παπανάτσιου τόνισε ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί το ύψος του. "Η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει από το συγκεκριμένο μέτρο 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) και οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει από το οικονομικό επιτελείο μέχρι τώρα για όριο 5.900 για τους έγγαμους και 5.600 για τους άγαμους στηρίζονται στο σημερινό ΑΕΠ. Θα δούμε πού θα βρισκόμαστε το 2019 και τότε με βάση τα στοιχεία της οικονομίας θα καθοριστεί" είπε χαρακτηριστικά.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με την κα Παπανάτσιου και από εκεί και πέρα από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Τα φυσικά πρόσωπα- μέλη εταιριών μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ως τις 15 Ιουλίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Η κα Παπανάτσιου είπε ότι φέτος το 80% των αγροτών θα δουν ότι δεν θα πληρώσουν φόρο ή σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν ακόμη και επιστροφή φόρου καθώς για πρώτη φορά υπάρχει αφορολόγητο και για εκείνους, όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, κάτι που τους είχε στερήσεις η κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου.

"Ανάσα" για τους αγρότες αποτελούν σύμφωνα με την ίδια και οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν- του δεύτερου πυλώνα-, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα και με το νέο φορολογικό καθεστώς η μεγάλη πλειοψηφία θα έχει ελαφρύνσεις ώστε η ύπαιθρος να "ανασάνει" και για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μείνει η υπεραξία στην ύπαιθρο.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ
"Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία διασταυρώσεων καταθέσεων- εισοδημάτων" τόνισε η κα Παπανάτσιου. Όπως είπε οι διασταυρώσεις ξεκινούν από το 2002, ήδη ελέγχονται 1.280.000 ΑΦΜ και διευκρίνισε ότι αφορούν στις πρωτογενείς καταθέσεις οι έλεγχοι.
Σύμφωνα με την ίδια, γίνεται προτεραιοποίηση, ξεκινώντας από τα υψηλότερα ποσά οι έλεγχοι και πηγαίνοντας προς τα κάτω. Ξεκαθάρισε δε, πως σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει διαγραφή των λιστών και πως κανένα πολιτικό πρόσωπο ή πολίτης που υπάρχουν σε αυτές δεν θα γλιτώσει τον έλεγχο.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

"Καταφέραμε το πρωτογενές πλεόνασμα μαζί με τον ελληνικό λαό και τις θυσίες που έχει κάνει και θέλω να τονίσω ότι αυτό προήλθε και από μείωση των δαπανών. Και όλα αυτά την ώρα που η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε ως άχρηστους και ανίκανους" υποστήριξε η κα Παπανάτσιου, ενώ πρόσθεσε:
"Τα πλεονάσματα θα ήταν πολύ υψηλότερα αν δεν είχαμε δώσει τη "13η σύνταξη" ή την ενίσχυση στα νησιά μας, υλοποιώντας την υπόσχεση που είχαμε δώσει στον λαό.
Στόχος πρώτος είναι να βγούμε από την επιτροπεία και εν συνεχεία να ανεβάσουμε όσο μπορούμε την οικονομία. Βλέπω ανάκαμψη της οικονομίας στο τέλος του 2017" είπε ακόμη η υφυπουργός Οικονομικών.

Το πλεόνασμα απογειώθηκε, αλλά η οικονομία «στράγγιξε»

Το πλεόνασμα απογειώθηκε, αλλά η οικονομία «στράγγιξε»

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ξεπέρασε και τους πιο φιλόδοξους στόχους του... Βόλφγκανγκ Σόιμπλε η δημοσιονομική επίδοση της κυβέρνησης το 2016, αφού το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, έφθασε στο 4,19% του ΑΕΠ ή 7,369 δισ. ευρώ, έναντι στόχου μόλις 0,5% ή 879 εκατ. ευρώ, δηλαδή ήταν 8 φορές πάνω από τον στόχο, όπως σημείωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος είχε ανακοινώσει και το πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat, το οποίο έφθασε το 3,9% του ΑΕΠ ή 6,937 δισ. ευρώ. Οι δύο τρόποι υπολογισμού διαφέρουν ως προς τη μεθοδολογία, αλλά η εφαρμογή του μνημονίου ελέγχεται με βάση το κατά πρόγραμμα πλεόνασμα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά από το 1995 τουλάχιστον, που τηρεί αρχεία η Eurostat με βάση το σύστημα ESA, σημειώθηκε πλεόνασμα (0,7% του ΑΕΠ) και στο συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Τα υψηλά πλεονάσματα, όμως, είναι η άλλη όψη της υπερφορολόγησης του περασμένου χρόνου, σε συνδυασμό με το «πάγωμα» των δαπανών. Τα 6 - 6,5 δισ. πάνω από τα προϋπολογισθέντα πλεονάσματα «στράγγιξαν» την οικονομία, συμβάλλοντας ασφαλώς στη στασιμότητα, η οποία σημειώθηκε σε επίπεδο ΑΕΠ το 2016.

Βεβαίως, το αποτέλεσμα δεν παύει να είναι εντυπωσιακό και η κυβέρνηση μπορεί να το επικαλεσθεί στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για να υποστηρίξει ότι βαδίζει στον σωστό δρόμο προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και μπορεί να επιτύχει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί και με το παραπάνω.

Από την άλλη, η υπεραπόδοση μάλλον εξασθενίζει τα επιχειρήματα υπέρ της ανάγκης ελάφρυνσης του χρέους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, από την Ουάσιγκτον, προχθές, επεσήμανε πως τα τελευταία δύο χρόνια οι προβλέψεις της κυβέρνησης για το έλλειμμα είναι πιο ρεαλιστικές από αυτές του ΔΝΤ. Ο κ. Σόιμπλε υποδείκνυε με τον τρόπο αυτόν, εμμέσως, ότι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, την οποία ζητεί το Ταμείο, δεν είναι και τόσο απαραίτητη, αφού η Ελλάδα μπορεί να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις με τα πρωτογενή της πλεονάσματα. Κατά τον κ. Σόιμπλε, η Ελλάδα θα έπρεπε να θέσει ως στόχο πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ επί 10 χρόνια, μετά το 2018. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, η απαίτησή του αυτή έχει –κατά τις πληροφορίες– μετριασθεί στα 5 χρόνια. Αντίθετα, το Ταμείο θεωρεί ότι ο στόχος για 3,5% του ΑΕΠ δεν είναι ρεαλιστικός και ότι πρέπει να μειωθεί στο 1,5% του ΑΕΠ, σε συνδυασμό, βεβαίως, με μια γενναιόδωρη αναδιάρθρωση του χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εξάλλου, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 314,8 δισ. ευρώ ή στο 179% του ΑΕΠ το 2016, έναντι 177,4% του ΑΕΠ το 2015.

Το χθεσινό αποτέλεσμα, υποστήριξε ο κ. Τζανακόπουλος, διασφαλίζει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι και του 2017 και του 2018 και ότι τα αντίμετρα για το 2019 και 2020 θα εφαρμοστούν.

Η Eurostat θα ανακοινώσει, τη Δευτέρα, τα αντίστοιχα στοιχεία για έλλειμμα και χρέος όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως είπε χθες ο κ. Θανόπουλος, τα ελληνικά στοιχεία, για 14η φορά στη σειρά, από τον Νοέμβριο του 2010, θα γίνονται δεκτά χωρίς επιφυλάξεις (αστερίσκους).
Έντυπη

Υπερπλεόνασμα φόρων 2016: Αυξήσεις φόρων και μειώσεις συντάξεων εκτόξευσαν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα

Υπερπλεόνασμα φόρων

2016: Αυξήσεις φόρων και μειώσεις συντάξεων εκτόξευσαν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα
Σάββατο, 22 Απριλίου 2017 12:03
 
UPD:12:05
SHUTTERSTOCK
Από την έντυπη έκδοση 
Του Θάνου Τσίρου
 ttsiros@naftemporiki.gr
Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα που έχει καταγραφεί από το 1995 μέχρι σήμερα ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στηριζόμενο στις αυξήσεις φόρων και στις μειώσεις των συντάξεων, ενώ η καταγραφόμενη υπεραπόδοση καθιστά, εκ των υστέρων, αχρείαστα τα μέτρα που επιβλήθηκαν το προηγούμενο έτος.
Το 2016 έκλεισε με θετική διαφορά της τάξεως των 6,937 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,9% του ΑΕΠ. Η κατακόρυφη αύξηση των δημοσίων εσόδων -κυρίως των φορολογικών, απόρροια της υπερφορολόγησης- αλλά και η σημαντική πτώση των δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα να βελτιωθεί κατά 11,04 δισ. ευρώ το 2016 συγκριτικά με το 2015.
Το ποσοστό του 3,9% του ΑΕΠ προκύπτει με βάση τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ (ESA 2010) και έχει ήδη εγκριθεί από προχθές και από τη Eurostat, η οποία θα προχωρήσει και σε επίσημες ανακοινώσεις τη Δευτέρα. Με βάση τον ορισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος για τις ανάγκες του μνημονίου, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 4,19% σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Έτσι, η Ελλάδα πέτυχε να ξεπεράσει κατά τουλάχιστον 8 φορές τον μνημονιακό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 θα έπρεπε να διαμορφωθεί στο 0,5%.
Μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος -τόσο σε όρους ESA 2010 όσο και με βάση τον μνημονιακό ορισμό- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «πλέον είναι βέβαιο ότι θα πιαστούν οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για το 2017 και για το 2018, καθώς το αποτέλεσμα του 2016 είναι τέτοιο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων». Ο κύριος Τζανακόπουλος συμπλήρωσε ότι τα θετικά μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς για το 2019 και για το 2020, και τα οποία θα νομοθετηθούν σε λίγο καιρό, «δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι θα εφαρμοστούν».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ (σ.σ.: αποτελούν την πρώτη κοινοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, ενώ θα ακολουθήσει η 2η εκτίμηση τον Οκτώβριο):
1. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ήταν θετικό το 2016 κατά 1,288 δισ. ευρώ, όταν το 2015 είχε κλείσει με έλλειμμα 10,427 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει και τη δαπάνη για τους τόκους η οποία δεν περιλαμβάνεται στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Σε όρους ΑΕΠ, η περσινή χρονιά έκλεισε με πλεόνασμα 0,7% έναντι ελλείμματος 5,9% το 2015. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που η χρονιά κλείνει με θετικό πρόσημο σε επίπεδο ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης, ενώ με βάση τις χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει καταγραφεί τέτοια επίδοση μετά το 1995 οπότε και ξεκίνησε η μέτρηση με βάση τα πρωτόκολλα ESA (αρχικά το ESA 1995 και στη συνέχεια το ESA 2010). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ διόρθωσε προς τα πάνω το έλλειμμα του 2015. Τον Οκτώβριο του 2016 είχε εκτιμηθεί στο -7,5% του ΑΕΠ και από χθες έχει επανεκτιμηθεί στο -5,9% του ΑΕΠ.
2. Το πρωτογενές ισοζύγιο διαμορφώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, στα 6,937 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του ΑΕΠ, όταν το 2015 είχε κλείσει με έλλειμμα 2,3% του ΑΕΠ ή 4,105 δισ. ευρώ.
3. Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης παρουσίασαν μείωση στα 86,185 δισ. ευρώ έναντι 95,247 δισ. ευρώ το 2015. Αντιστοιχούσαν το 2016 στο 49% του ΑΕΠ έναντι 54,21% του ΑΕΠ το 2015.
4. Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 87,473 δισ. ευρώ ή στο 49,73% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με το 2015 οπότε είχαν διαμορφωθεί στα 84,82 δισ. ευρώ ή στο 48,28% του ΑΕΠ.
5. Το ΑΕΠ εμφανίζει έστω και οριακή αύξηση στα 175,888 δισ. ευρώ συγκριτικά με τα 175,697 δισ. ευρώ του 2015.
Μνημόνιο και κόφτες
Το «μνημονιακό πλεόνασμα» -αυτό που ενδιαφέρει καθώς από αυτό κρίνεται αν εκπληρώνονται οι βασικοί δημοσιονομικοί στόχοι ή αν πρέπει να ενεργοποιηθούν οι «κόφτες»- διαφέρει από το ποσοστό που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς έχει άλλο ορισμό. Η επίσημη ανακοίνωση για το επίπεδο στο οποίο κυμάνθηκε το 2016 ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο οποίος και το προσδιόρισε στο 4,19% του ΑΕΠ ή στα 7,37 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό είναι πολλαπλάσιο του στόχου που είχε καθοριστεί στο μνημόνιο για το 2016 και ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο 0,5% του ΑΕΠ. Η μεγάλη διαφορά -η οποία σε μεγάλο βαθμό είχε προεξοφληθεί καθώς και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για εκπλήρωση του στόχου του 3,5% του ΑΕΠ ήδη από το 2016- θα αποτελέσει οριστικά πλέον το ισχυρό χαρτί της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας τόσο κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται ήδη από σήμερα στην Ουάσιγκτον για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους όσο και κατά τις «τεχνικές διαπραγματεύσεις» που αναμένονται από την Τρίτη στην Αθήνα με το «κουαρτέτο» για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας με τους θεσμούς.
Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, υπολογίζεται με βάση το πρότυπο ESA 2010 και διαφέρει από τον ορισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (δηλαδή το μνημόνιο). Μια βασική διαφορά είναι ότι το «μνημονιακό» πρωτογενές πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει την κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει αρνητικό ή και θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του πλεονάσματος. Για παράδειγμα, το 2014 η επίπτωση ήταν θετική κατά 136 εκατ. ευρώ, ενώ και το 2016 ήταν θετική κατά 70 εκατ. ευρώ.
Η θετική επίπτωση προήλθε από το γεγονός ότι οι αμοιβές που προέκυψαν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος των ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερες από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντίθετα, το 2013 και το 2015 η επίπτωση ήταν έντονα αρνητική λόγω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Το 2013, το αρνητικό αποτέλεσμα έφτασε στα 19,446 δισ. ευρώ, ενώ το 2015 στα 4,842 δισ. ευρώ (σ.σ.: αρχικά η αρνητική επίδραση του 2015 είχε υπολογιστεί σε πάνω από 7 δισ. ευρώ, αλλά το ποσό διορθώθηκε στα 4,84 δισ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τη Eurostat).
Πού πηγαίνει το περίσσευμα του στόχου
Βάσει του αναθεωρημένου μνημονίου, σε περίπτωση υπέρβασης του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε λήψη έκτακτων θετικών μέτρων σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Βάσει αυτής της πρόβλεψης του μνημονίου έγινε και η καταβολή της «13ης σύνταξης» τον περασμένο Δεκέμβριο. Βέβαια, επειδή άλλαξε η χρονιά, η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στη διανομή νέας οικονομικής ενίσχυσης καθώς αυτή τη φορά η δαπάνη θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017. Η σχετική συζήτηση θα ανοίξει προς το τέλος του έτους αφού διασφαλιστεί ότι θα υπερκαλυφθεί και ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2017, ο οποίος και έχει οριστεί στο 1,75% του ΑΕΠ.
Αχρείαστα τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση
Η εντυπωσιακή βελτίωση στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αλλά και στο πρωτογενές πλεόνασμα οφείλεται κατά κύριο λόγο:
1. Στην κατακόρυφη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα έσοδα από φόρους του 2016 παρουσίασαν αύξηση άνω των 3,5 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2015. Συνέβαλε στην κατεύθυνση αυτή η επέκταση του πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές, αλλά και η αυτοματοποίηση των κατασχέσεων για χρέη προς το Δημόσιο, εις χείρας τρίτων και ειδικά τραπεζικών λογαριασμών. Εκ των υστέρων προκύπτει ότι ολόκληρο το πακέτο των φορολογικών μέτρων του 2016 (το οποίο ξεπέρασε το 1% του ΑΕΠ αν συνυπολογιστούν οι παρεμβάσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους) πρακτικά ήταν αχρείαστο καθώς ακόμη και αν δεν λαμβάνονταν τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα ο μνημονιακός στόχος για το 2016 θα είχε υπερκαλυφθεί. Επίσης, προκύπτει ότι υπήρξε τεράστια απόκλιση στην κοστολόγηση των μέτρων που ενεργοποιήθηκαν με ευθύνη και των θεσμών αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης.
2. Στο γεγονός ότι το 2016 δεν υπήρξε δαπάνη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ το 2015 η επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν αρνητική κατά 4,842 δισ. ευρώ, το 2016 ήταν θετική κατά 70 εκατ. ευρώ.
3. Στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω και της νέας περικοπής των συντάξεων που έγινε μέσα στο 2016, αλλά και της αύξησης των εισπράξεων από ασφαλιστικές εισφορές. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης εμφάνισαν το 2016 πλεόνασμα 2,042 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 608 εκατ. ευρώ το 2015.

Πότε θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης σε 187.187 δικαιούχους

Πότε θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης σε 187.187 δικαιούχους

Πότε θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης σε 187.187 δικαιούχους

Την Παρασκευή 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης των οποίων οι αιτήσει εγκρίθηκαν ως τις 31 Μαρτίου 2017. Το ποσό των 40.945.782,86 ευρώ θα καταβληθεί σε 187.187 δικαιούχους, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας.

Αφορά δε, συνολικά 432.402 άτομα. Για πρώτη φορά, η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. 

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. 

Το υπουργείο Εργασίας καλεί τους δικαιούχους του ΚΕΑ να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.


Ιδού ποιοι (και πόσοι) πλήρωσαν τις νέες ασφαλιστικές εισφορές -“Δεν πληρώνω” είπαν οι τέσσερις στους 10

Ιδού ποιοι (και πόσοι) πλήρωσαν τις νέες ασφαλιστικές εισφορές -“Δεν πληρώνω” είπαν οι τέσσερις στους 10

Στις 19 Απριλίου, είχε λήξει η προθεσμία και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου. Τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ανέβασε το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ακόμη και στο 38,1% για το… τίποτα. Μόνο οι 6 στους 10 πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ενώ και το ποσό που βεβαιώθηκε αντιστοιχεί τελικώς στο ελάχιστο δηλαδή κοντά στα 178 ευρώ τον μήνα.
Τα στατιστικά είναι αποκαλυπτικά:
  1. Εκδόθηκαν ειδοποιητήρια για 1.422.259 ασφαλισμένους και σε αυτούς βεβαιώθηκαν 507.853.636 για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μια απλή διαίρεση δείχνει ότι το μέσο μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 178 ευρώ, απόρροια φυσικά των πολύ χαμηλών εισοδημάτων που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις
  2. Από τα 507 εκατ. ευρώ, μέχρι τις 19 Απριλίου είχαν εισπραχθεί 306,6 εκατ. ευρώ δηλαδή το 60,37% των ασφαλιστικών εισφορών. Από το 1.422.259, πλήρωσαν ιοι 875.293 δηλαδή το 61,54% του συνόλου και όλοι οι υπόλοιποι προστέθηκαν στην μακριά λίστα των οφειλετών του ΕΦΚΑ χάνοντας ακόμη και το δικαίωμα στην περίθαλψη.
Ακόμη βέβαια είναι νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα. Πλήρης εικόνα θα υπάρξει τον Σεπτέμβριο όταν θα γίνει και η τελική εκκαθάριση των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2016. Είναι πολύ πιθανό ότι μέχρι τότε το βεβαιωθέν ποσό θα έχει πέσει σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα μπορεί να βγει από τώρα: όλη αυτή η αναταραχή στην αγορά έγινε για το … τίποτα. Τα έσοδα που εισπράττονται είναι ακόμη λιγότερα συγκριτικά με το προηγούμενο καθεστώς ενώ έχει ζημιά και στα φορολογικά έσοδα η οποία θα αρχίσει να φαίνεται όχι τόσο στις φορολογικές δηλώσεις του 2017 όσο σε αυτές του 2018.
Η μεγάλη μερίδα του ελλείμματος των 200 και πλέον εκατ. ευρώ η οποία και αντιστοιχεί σε ποσοστό 82,50% επί του συνολικού ποσού δηλαδή τα 166 εκατ. ευρώ αφορούν ουσιαστικά μόνο δύο ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον τ. ΟΑΕΕ και τον τ. ΟΓΑ. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα για το άλλο μεγάλο ταμείο των επιστημόνων το τ. ΕΤΑΑ και ειδικά για τους τομείς του ΤΣΑΥ (ταμείο υγειονομικών), το οποίο έχει το εντυπωσιακό ποσοστό συμμετοχής με το 87% των ασφαλισμένων να καταβάλλουν εισφορές, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (ταμείο νομικών) ανέρχεται στο 66,25%. Υπενθυμίζεται ότι από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016 του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι από τις συνολικές οφειλές ύψους 17.538.829.417 ευρώ, το 20,58% (ποσό 3.609.374.411 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 79,42% (ποσό 13.929.455.005 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή και παλαιότερα.
Πρώην ΟΑΕΕ: «Τρύπα» ύψους 113 εκατ. ευρώ Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα εκδοθέντα ειδοποιητήρια για τον ΟΑΕΕ αφορούσαν 602.885 ασφαλισμένους και οι εισφορές που αντιστοιχούσαν ανέρχονταν συνολικά σε 294 εκατ. ευρώ. Το πρώτο δίμηνο του έτους ανταποκρίθηκαν στην καταβολή εισφορών 405.518 ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνολικά κατέβαλαν εισφορές ύψους 181,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα 112,7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 67,26% των ασφαλισμένων του ταμείου ανταποκρίθηκε στις καταβολές των εισφορών του και η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 61,56%, ενώ 197.367 ασφαλισμένοι δεν κατέβαλαν εισφορές. Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 2009 και μετά, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων που συμμετείχε στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς τα τελευταία οκτώ χρόνια η αντίστοιχη συμμετοχή ποτέ δεν ξεπέρασε το 50% με 55% των ασφαλισμένων.
Στον ΟΓΑ, ο οποίος παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα τουλάχιστον τα τελευταία οκτώ χρόνια, η εισπραξιμότητα σε ασφάλιστρα ανήλθε περίπου στο 57%, όταν τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν γύρω στο 45% με 50%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου έξι στους δέκα ασφαλισμένους κατέβαλαν τις εισφορές του πρώτου διμήνου, δηλαδή από τους 485.735 αγρότες που παρέλαβαν ειδοποιητήρια, συνεπείς με τις πληρωμές εισφορών ήταν οι 301.262. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χαρακτηρίζουν ως «ιδιαίτερα θετική» την ανταπόκριση των αγροτών στην καταβολή εισφορών, καθώς η εισπραξιμότητα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ανήλθε στο 57,57%.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του τέως ταμείου των επιστημόνων του ΕΤΑΑ, καθώς από τα προσωρινά στοιχεία της είσπραξης των εισφορών προκύπτει ότι ο τομέας των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) είχε ρεκόρ εισπραξιμότητας που ανήλθε στο 84,44% των συνολικών εσόδων με βάση τα ειδοποιητήρια που απέστειλε ο ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα συνεπής με τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών ήταν η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων μελών ταμείων, καθώς το 87,17% των υγειονομικών κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκε η εισπραξιμότητα και του ταμείου των νομικών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εισπραξιμότητας παρουσίασε το ταμείο των μηχανικών. Συγκεκριμένα από τα στοιχεία προκύπτει ότι το ταμείο των νομικών είχε ποσοστά εισπραξιμότητας που ανήλθαν στο 69,68%, ενώ το 66,25% των ασφαλισμένων μελών του ταμείου νομικών κατέβαλαν τις εισφορές τους. Σε ό,τι αφορά το ταμείο των μηχανικών (τ. ΤΣΜΕΔΕ), η εισπραξιμότητα περιορίστηκε στο 56,60%, ενώ από το σύνολο των 56.924 ασφαλισμένων του κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές μόνο οι 35.214, δηλαδή ποσοστό 61,86%. Στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η προθεσμία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2017 των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών έληξε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη 13.4.2017. Στα προσωρινά στοιχεία των εισπράξεων των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων του υπουργείου Εργασίας δεν συνυπολογίζονται, για κανένα από τα προαναφερθέντα ταμεία, οι εισφορές του Δεκεμβρίου του 2016. Όλα τα στοιχεία αφορούν μόνο τις εισφορές Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του 2017, σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια που απέστειλε ο ΕΦΚΑ.
Πηγή: Ναυτεμπορική