Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ... Πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψεις για να πάρεις σύνταξη 1.000 ευρώ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ...

Πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψεις για να πάρεις σύνταξη 1.000 ευρώ

Πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψεις για να πάρεις σύνταξη 1.000 ευρώ
«Πόσα χρόνια είπες ότι πρέπει να ασφαλιστώ για να πάρω μια καθαρή σύνταξη των 1000 ευρώ; Πόσαααα;».
Μπορεί η Ηλεκτρονική Αθηνών να μην υπάρχει πλέον όμως οι διαφημίσεις με τον κυρ Αλέκο δεν ξεχνιούνται. Και αν ο κυρ Αλέκος καλούνταν να αναρωτηθεί ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να πάρει μια σύνταξη (καθαρή) άνω των 1000 ευρώ μετά την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, την επιβολή του φόρου, της εισφοράς αλληλεγγύης και της αυξημένης εισφοράς υγείας που ισχύει από το 2015, σίγουρα την ίδια λέξη θα χρησιμοποιούσε: «πόσααα;».
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνδυασμοί που πρέπει να πιάσει κάποιος προκειμένου να εξασφαλίσει το τετραψήφιο ποσό από την κύρια σύνταξη ξεπερνώντας τους χαμηλούς συντελεστές αναπλήρωσης, την υψηλή φορολογία, την εισφορά υπέρ υγείας αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης, είναι αδιανόητοι τουλάχιστον για τα σημερινά δεδομένα στην αγορά εργασίας. Από τη μια οι χαμηλοί μισθοί στην αγορά και η απροθυμία των εργοδοτών να εμφανίσουν υψηλές αποδοχές ακόμη και για τα στελέχη τους –υπό το βάρος φυσικά των πολύ υψηλών εισφορών- και από την άλλη η ανεργία που εμποδίζει τη συγκέντρωση πολλών ενσήμων, καθιστά πολύ δύσκολους αν όχι αδύνατους τους ακόλουθους συνδυασμούς που οδηγούν στο πολυπόθητο «1000άρικο».
Αυτό που θα καταγράφει για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα το σύστημα ΗΛΙΟΣ του υπουργείου Εργασίας (το οποίο ενεργοποιήθηκε και πάλι υποχρεωτικά κατόπιν απαίτησης των δανειστών θα είναι η συνεχιζόμενη μείωση της μέσης σύνταξης. Εκτός από τη βίαιη περικοπή που θα γίνει από την 1/1/2019 λόγω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές, θα ενεργοποιηθεί και στην πράξη ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
Οι όποιες υψηλές συντάξεις που έχουν μείνει στο σύστημα θα χάνονται λόγω της φυσιολογικής πορείας της ζωής (θάνατοι και αντικατάσταση των συντάξεων από πολύ χαμηλότερες συντάξεις χηρείας ή θα εξαφανίζονται εντελώς) και στη θέση τους θα μπαίνουν μικρότερες συντάξεις που θα προκύπτουν από τη νέα μέθοδο υπολογισμού. 1000άρικο, δεν θα δικαιούται κανείς όπως προκύπτει και από τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Με 15 χρόνια προϋπηρεσία, δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη 1000 ευρώ ακόμη και αν ο μέσος όρος αποδοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου είναι 4000 ευρώ. Στα 15 χρόνια, η σύνταξη θα ξεκινάει από τα 420 ευρώ για μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών της τάξεως των 800 ευρώ και θα φτάνει στα 589 ευρώ μόνο για όσους έχουν μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών και στα 15 χρόνια του εργασιακού βίου της τάξεως των 2500 ευρώ.
 2. Με 20 χρόνια προϋπηρεσία και πάλι δεν υπάρχει περίπτωση για σύνταξη των 1000 ευρώ. Ακόμη και με …4000 ευρώ μέσο εισόδημα σε αυτή την 20ετία, η σύνταξη δεν θα ξεπεράσει τα 896 ευρώ καθαρά.
 3. Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας, σύνταξη άνω των 1000 ευρώ δικαιούται όποιος ξεπεράσει μέσες αποδοχές των 3500 ευρώ. Αντίθετα, με 30 χρόνια προϋπηρεσίας αρκούν 3000 ευρώ, με 35 χρόνια προϋπηρεσίας 2500 ευρώ και με 40 χρόνια προϋπηρεσίας ακόμη και 2000 ευρω

Πηγή: fpress

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1084768 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1084768 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1084768 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 2103311291
Fax: 2103230829
E-Mail: ypoik.d6.epitropes@1988.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΘEMA: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, και των παραγράφων 23 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

γ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

ε) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Το αριθ. 842/18-5-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., το συνημμένο σε αυτό αριθ. ΕΜΠ 453/28-4-2017 Εισηγητικό Σημείωμα του ίδιου προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και την από 5/5/2017 επισημειωματική πράξη του Διοικητή επ'αυτού.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ομάδα Εργασίας, για τη σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

1) Εμμανουήλ Χαρβαλιά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Α2 - Ερευνών της Α' Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, ως Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

2) Νικόλαο Θεοτόκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλέβα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού- Διασταυρώσεων-Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων της ίδιας Διεύθυνσης.

3) Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Δημοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

4) Αικατερίνη Κομπολίτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε'- Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Μεραμβελιωτάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

5) Χρυσούλα Τσαμπίρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ρούντο, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής
αυτής.

Δ. 'Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), το οποίο θα καλύψει τους πέντε (5) συνηθέστερους τύπους Φ.Η.Μ..

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και θα ολοκληρώσει το έργο της σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα «Διαύγεια».


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

https://www.taxheaven.gr

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT Θλιβερή πρωτιά: Πρωταθλητές στην ανεργία οι Ελληνες

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT

Θλιβερή πρωτιά: Πρωταθλητές στην ανεργία οι Ελληνες

Στο 23,2% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2017 σε σχέση με τον Ιανουάριο (23,3%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 8:59, 1/6
Θλιβερή πρωτιά: Πρωταθλητές στην ανεργία οι Ελληνες
Στην Ευρωζώνη η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,3% τον Απρίλιο (έναντι 9,4% τον Μάρτιο) και στην «ΕΕ των 28» στο 7,8% (έναντι 7,9% τον Μάρτιο). Εναν χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2016, η ανεργία στην Ευρωζώνη και την «ΕΕ των 28» ήταν 10,2% και 8,7% αντιστοίχως.
Συνολικά, τον Απρίλιο καταγράφονται 19,121 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,04 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη.
Αν και πολλά κράτη της Ευρωζώνης έχουν δυσκολευτεί να τονώσουν την απασχόληση από το 2013, όταν η ανεργία στη νομισματική ένωση ξεπέρασε το 12%, τα στοιχεία του τελευταίου εξαμήνου υποδεικνύουν μια σταθερή επούλωση της αγοράς εργασίας.
«Μπροστάρης» στην καλύτερη εικόνα που παρουσιάζει η αγορά είναι η Γερμανία, όπου η ανεργία πέφτει σχεδόν κάθε τρίμηνο σε νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ αξιόλογες μειώσεις έχουν παρατηρηθεί σε βάθος 12μήνου τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία.
Τα δύο υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα και την Ισπανία, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο αυτές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ακολουθούν διαφορετικές πορείες.
Αποκλιμάκωση
Στην μεν Ισπανία η ανεργία τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 17,8%, έχοντας όμως μειωθεί κατά 3,6 μονάδες σε διάστημα ενός έτους.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ανεργία μετρήθηκε στο 23,2% (στοιχεία Φεβρουαρίου) και έχει μειωθεί μόλις κατά 0,7 μονάδες σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (3,2%), τη Γερμανία (3,9%) και τη Μάλτα (4,1%). Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο, στο 47,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (47,9%), την Ισπανία (39,3%) και την Ιταλία (34%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,8%). Τον Απρίλιο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 18,7% και στην ΕΕ στο 16,7%. Σε επίπεδο φύλου, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 19,7% και στις γυναίκες στο 27,5%.
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων στην πρώτη θέση σε ποσοστά ανεργίας είναι η Ηπειρος-Δυτική Μακεδονία. Ακολουθεί Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων στην πρώτη θέση σε ποσοστά ανεργίας είναι η Ηπειρος-Δυτική Μακεδονία. Ακολουθεί Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Πιο αναλυτικά για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ανεργία στη χώρα διαμορφώθηκε στο 23,2% τον περασμένο Φεβρουάριο, από 23,9% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και από ποσοστό 23,3% τον Ιανουάριο του 2017.
Απασχολούμενοι
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.656.783 άτομα, των ανέργων σε 1.104.604 και των οικονομικά μη ενεργών σε 3.263.180 άτομα.
Οσον αφορά τους απασχολούμενους, αυτοί αυξήθηκαν κατά 7.589 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (+0,2%) και κατά 7.032 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (+0,2%). Αντίθετα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε ετήσια βάση (-3,8%) και κατά 6.915 άτομα σε μηνιαία (-0,6%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα εκείνα τα οποία ούτε εργάζονται, αλλά ούτε και αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 804 άτομα σε ετήσια βάση και κατά 2.953 άτομα σε μηνιαία (-0,1%).
Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στις ομάδες 15-24 ετών (47,9% τον Φεβρουάριο 2017 από 50,6% τον Φεβρουάριο 2016) και 25-34 ετών (30,4% από 30,5%).
Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (20,3% από 20,6%), 55-64 ετών (19,7% από 20,2%), 45-54 ετών (18,2% από 19,8%) και 65-74 ετών (14,8% από 11,2%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις ανεργίας βρίσκονται η Ηπειρος - Δυτική Μακεδονία (27,6% τον Φεβρουάριο 2017 από 28,4% τον Φεβρουάριο 2016), η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (24% από 26,5%) και η Πελοπόννησος - Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (23,8% από 23,1%). Ακολουθούν η περιφέρεια Μακεδονία - Θράκη (23,3% από 24,6%), η Αττική (22,8% από 23,3%), η Κρήτη (21,3% από 25,6%) και το Αιγαίο (17,7% από 15,5%).
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
47,9% το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται στην Ελλάδα
7.589 παραπάνω απασχολούμενοι τον Φεβρουάριο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα
9,3% η ανεργία στην Ευρωζώνη
19,12 εκατομμύρια άνεργοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
3,9% το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία. Στην πρώτη θέση η Τσεχία με 3,2%
Μάκης Αποστόλου

Το Plan B των Ευρωπαίων για Ελλάδα από φθινόπωρο

Το Plan B των Ευρωπαίων για Ελλάδα από φθινόπωρο

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Στο περιθώριο του τελευταίου Eurogroup συζητήθηκε για πρώτη φορά ένα Plan B για την Ελλάδα.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Μετά το ναυάγιο του τελευταίου Eurogroup και με τους βασικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού προγράμματος να μην αναμένουν κάποια αλλαγή στις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να συζητούν ένα Plan B που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από το φθινόπωρο. Σε αυτό το σχέδιο:
α) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δεν θα βρίσκεται πλέον στο «μπροστινό κάθισμα» του ελληνικού προγράμματος.
β) Η ελάφρυνση του χρέους θα καταλήξει να είναι μικρότερη.
γ) Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για μετά τη λήξη του προγράμματος, στο οποίο επέμενε το ΔΝΤ.
Το σχέδιο αυτό συζητήθηκε, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, για πρώτη φορά στο περιθώριο του τελευταίου Eurogroup και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Το φθινόπωρο και πριν ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, μπορεί να αποφασιστεί πως το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, καθώς η ελάφρυνση του χρέους που απαιτεί για την ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προτίθενται να δώσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι. Με αυτόν τον τρόπο, η Γερμανία, από τη μία, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μία επώδυνη για αυτήν πολιτικά ελάφρυνση του χρέους και το ΔΝΤ, από την άλλη, θα κρατήσει την αξιοπιστία του –στους τεχνοκράτες του, στο διοικητικό του συμβούλιο, αλλά και στις αγορές– καθώς θα αποδείξει πως δεν λυγίζει σε πολιτικές πιέσεις όταν τα νούμερα «δεν βγαίνουν».
Αλλωστε με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τα στελέχη του Ταμείου νιώθουν ότι βρίσκονται κάτω από ένα πιο αναλυτικό μικροσκόπιο. Μία συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα που δεν τηρεί ακριβώς τα αυστηρά κριτήρια του ΔΝΤ θα δεχόταν ακόμα και την κριτική της αμερικανικής κυβέρνησης, γεγονός που θα συνιστούσε πλήγμα για τη διοίκηση του Ταμείου.
Η ρητορική του κ. Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «δεν θα πληρώνουν ευρωπαϊκούς λογαριασμούς» αυξάνει την πίεση σε έναν οργανισμό που τους τελευταίους μήνες είναι έτσι και αλλιώς μοιρασμένος στα δύο, με τους τεχνοκράτες του ΔΝΤ να υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα νέο ελληνικό πρόγραμμα και τη διοίκηση να έχει αντίθετη άποψη. Ηδη το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει, είναι μόνο ενός έτους και όχι τριών, όπως συνηθίζει το ΔΝΤ, αποτελεί υποχώρηση, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη του Ταμείου.
Από την άλλη, η Γερμανία, τη στιγμή που θα έχει εγκρίνει η Βουλή της την εκταμίευση δόσης που έχει ανάγκη η Ελλάδα με τη σφραγίδα του ΔΝΤ και θα έχουν τελειώσει οι εθνικές της εκλογές, θα μπορεί να επανεξετάσει το θέμα του ελληνικού προγράμματος χωρίς πιέσεις, πολιτικές ή χρονικές. Οι σχέσεις μεταξύ του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκαγκ Σόιμπλε και του επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν παραδοσιακά ήταν πολύ καλές και δεν είναι μυστικό ότι οι δύο άνδρες ήταν αυτοί που είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων την πρόταση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι – δηλαδή της συμμετοχής του ΔΝΤ, αλλά όχι με χρηματοδότηση, με τις συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους να μετατίθενται για το φθινόπωρο. Ομως, στο τελευταίο Εurogroup, οι σχέσεις μεταξύ τους κλονίστηκαν.
Προδομένος
Ο Γερμανός πολιτικός ένιωσε σχεδόν προδομένος όταν ο ίδιος μετακινήθηκε ιδιαίτερα από τη θέση του, καθώς δέχθηκε την επέκταση των ωριμάνσεων των δανείων του EFSF από 0-15 χρόνια και πλεονάσματα κοντά στο 2% αντί για 2,6% που ήταν η αρχική του θέση, τη στιγμή που ο Π. Τόμσεν δεν μετακινήθηκε ούτε ελάχιστα από την αρχική του θέση.
«Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι το Ταμείο δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευθεί περαιτέρω και πρέπει πλέον να σκεφτούμε την εναλλακτική που δεν θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα», λέει αξιωματούχος στην «Κ». Αν όντως αποχωρήσει το Ταμείο, τότε θα πρέπει να καταρτιστεί ένα καινούργιο πρόγραμμα αντικαθιστώντας το υφιστάμενο. Στο νέο πρόγραμμα που δεν αναμένεται να έχει νέα μέτρα είναι ξεκάθαρο ότι η επίβλεψη της εφαρμογής του θα πέσει σε γερμανικά χέρια, κάνοντας το νέο πρόγραμμα εξίσου δύσκολο, αν όχι δυσκολότερο από το αν συμμετείχε το Ταμείο.
Τέλος, για την Ελλάδα, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε βραχυπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα για την κυβέρνηση, καθώς θα μπορούσε να παρουσιάσει την αποχώρηση του «σκληρού ΔΝΤ» από τη χώρα ως νίκη, ενώ μερικά από τα επιπλέον επώδυνα μέτρα που απαίτησε το ΔΝΤ για εφαρμογή μετά τη λήξη του προγράμματος και ψήφισε η ελληνική Βουλή δεν θα εφαρμοστούν. Αν το σχέδιο αυτό γίνει πραγματικότητα, τότε αναμένεται οι Ευρωπαίοι να δεχθούν να μη γίνουν οι περικοπές συντάξεων ύψους 1% του ΑΕΠ το 2019, αλλά να διατηρήσουν τη μείωση του φορολογικού ορίου που απαίτησε το ΔΝΤ και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2020.
Το βασικό μειονέκτημα για την Ελλάδα είναι πως με την αποχώρηση του ΔΝΤ από το πρόγραμμα η συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα είναι πολύ μικρότερη από αυτή που θα εξασφάλιζε η συμμετοχή του Ταμείου. Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα κληθούν να δώσουν πολύ συγκεκριμένες εξασφαλίσεις ότι θα τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας και δεν θα μεταφέρουν τις αποφάσεις για το χρέος πάλι για το μέλλον. Συγχρόνως έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, χωρίς να έχει τη σφραγίδα του ΔΝΤ, θα αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη, ενώ οι ξένοι επενδυτές θα σκεφτούν δύο φορές πριν επενδύσουν σε μία χώρα που οι μόνοι εγγυητές είναι Ευρωπαίοι.
Δόση «ναι», χρέος «όχι» στο Eurogroup
Τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω, ούτε στο επόμενο Eurogroup, σύμφωνα με σειρά αξιωματούχων που μίλησαν στην «Κ». Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα φύγει από την επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών μόνο με μια μεγάλη δόση, κοντά στα 9 δισ. (η πληρωμή που λήγει τον Ιούλιο προς την ΕΚΤ είναι κάτι παραπάνω από 7 δισ., οπότε θα περισσέψουν και κάποια χρήματα για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών) και τίποτε παραπάνω, καθώς οι αποφάσεις για το χρέος θα μεταφερθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων για το φθινόπωρο.
Το ΔΝΤ αναμένεται να βγάλει τη δική του ανάλυση ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο τις επόμενες εβδομάδες και οι σημαντικές αποφάσεις πλέον μεταφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα κρίνει αν η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, QE. Το πρόγραμμα αυτό, παρόλο που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τη σημασία του, για την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί κομβικό σημείο του αφηγήματος για επιστροφή στην ανάπτυξη.
Σύμφωνα με πηγές από τη Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ πάρα πολύ δύσκολα θα αποφασίσει θετικά για την είσοδο της Ελλάδας στο QE, καθώς χωρίς περαιτέρω μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους είναι σχεδόν απίθανο να το κρίνει βιώσιμο.
Έντυπη

ΓΓΠΣ : Ενημέρωση εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων 2016 Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ώστε γρήγορα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φετινής τους φορολογικής δήλωσης. 01 Ιουν 2017 - 13:33

ΓΓΠΣ : Ενημέρωση εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων 2016
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ώστε γρήγορα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φετινής τους φορολογικής δήλωσης.
01 Ιουν 2017 - 13:33
Picture 0 for ΓΓΠΣ : Ενημέρωση εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων 2016
Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία ενημέρωσης για την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.


Η υπηρεσία αυτή αφορά στις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών για το φορολογικό έτος 2016 (εισοδήματα 2016)


Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ώστε γρήγορα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φετινής τους φορολογικής δήλωσης. 

 

Έρχεται επέκταση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα

Έρχεται επέκταση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα

Έρχεται επέκταση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα

Την επέκταση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε 125.000 παιδιά προανήγγειλε σε πρόσφατη ομιλία της η Θεανώ Φωτίου.
Όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το πρόγραμμα θα επεκταθεί δίνοντας 25 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι το 2019 να επεκταθεί σε 500.000 παιδιά, δηλ. στον μισό πληθυσμό του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
Η κα Φωτίου υπενθύμισε ότι «η κρίση στη χώρα μας έφερε την παιδική φτώχεια σε σημεία δραματικά. «Όταν αναλάβαμε, η υλική αποστέρηση, δηλαδή η στέρηση των παιδιών από υλικά αγαθά, άγγιζε το 45% και ο κίνδυνος φτώχειας το 34,6%. Είναι τα στοιχεία που πρόσφατα είδαν το φώς της δημοσιότητας από τη Unicef και αφορούν δεδομένα του 2014» είπε χαρακτηριστικά.
Σήμερα, τα σχολικά γεύματα δίνονται σε 15.000 παιδιά. Μέρος τους μαγειρεύεται από Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) στους οποίους το 30% των εργαζομένων είναι παιδιά με νοητική στέρηση, πρώην τοξικοεξαρτημένοι κλπ.
Τα σχολικά γεύματα εισάγουν παράλληλα μια νέα κουλτούρα στο δημοτικό: την κουλτούρα της συνεργασίας, της συντροφικότητας, της υπευθυνότητας και της σωστής διατροφής. Τα παιδιά στρώνουν τα τραπέζια και τρώνε όλα μαζί, όπως είπε η κα Φωτίου.
Η έρευνα που διενήργησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαπιστώσει τον αντίκτυπο του προγράμματος στα παιδιά, έφερε στην επιφάνεια συγκλονιστικά ευρήματα: Το 20% των παιδιών είχε καλύτερη απόδοση στα μαθήματα και το 40% καλύτερη συμπεριφορά.

ΑΘΑΝΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Χαράτσι 5% σε όσους πληρώνουν τα χρέη τους σε άτοκες δόσεις

ΑΘΑΝΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Χαράτσι 5% σε όσους πληρώνουν τα χρέη τους σε άτοκες δόσεις

Χαράτσι 5% σε όσους πληρώνουν τα χρέη τους σε άτοκες δόσεις
Αντιμέτωποι με μια... ακριβή παγίδα βρίσκονται χιλιάδες οφειλέτες που έχουν δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε 12 ή ακόμη και σε 24 δόσεις. Το κράτος επί της ουσίας δεν παρέχει διευκόλυνση. Με τις 12 δόσεις που δίνει στους πολίτες ουσιαστικά εξασφαλίζει την πληρωμή των φόρων ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα έσοδά του βάζοντας φόρο 5%.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο αρχικό ποσό του φόρου θα πρέπει να υπολογίσουν και το ποσό του 5% το οποίο θα πληρωθεί τμηματικά με τις δόσεις.
Το κράτος ακολουθεί αυτή την τακτική την ώρα που οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε 12 άτοκες δόσεις σε όσους διαθέτουν κάρτα. Για όσους δεν διαθέτουν κάρτα ή δεν θέλουν να τη χρεώσουν το κράτος δεν κάνει... ευκολίες.

Και επίσημα από το ΥπΑΑΤ η προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη

Και επίσημα από το ΥπΑΑΤ η προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη

Και επίσημα από το ΥπΑΑΤ η προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη
Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr, η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης (που πρώτη δημοσίευση η «ΥΧ» φύλλο 80) που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ.
 Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων είναι τα εξής:
 • Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 • Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
 • Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
 • Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:
α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%. Αναλυτικότερα περιγράφονται στην παράγραφο 9 της Προδημοσίευσης.
 • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.
 • Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα προσδιορίζονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και στην απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της οικείας Περιφέρειας.

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Ερχεται διπλός «σεισμός» στα ακίνητα - Φόβοι για νέο «κραχ»

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Ερχεται διπλός «σεισμός» στα ακίνητα - Φόβοι για νέο «κραχ»

Ερχεται διπλός «σεισμός» στα ακίνητα - Φόβοι για νέο «κραχ»
Του Βασίλη Σ. Κανέλλη
«Σεισμικές δονήσεις» έρχονται το επόμενο διάστημα στην αγορά ακινήτων, η οποία βρίσκεται για σχεδόν μια δεκαετία σε κατάσταση σοκ. Από την περίοδο 2007-2008, όταν και ξεκίνησε η μεγάλη κατάρρευση των συναλλαγών και των τιμών, η κτηματαγορά έχει δεχθεί απανωτά χτυπήματα και ανατροπές.
Ομως, φαίνεται ότι θα πρέπει να αντέξει κι άλλους κραδασμούς οι οποίοι δημιουργούνται από τη συνέχιση της κρίσης και την παντελή αδιαφορία για επενδύσεις, εξαιτίας βεβαίως της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα.
Οι «δονήσεις» θα είναι δύο, ένας αρνητικός κι ένας πιθανότατα θετικός:
1. Η έκρηξη των πλειστηριασμών που θα σημειωθεί τους επόμενους μήνες, όταν τεθεί σε λειτουργία και η πλατφόρμα για ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αναμένεται να ξεμπλοκάρει τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και να δώσει «ενέσεις» ρευστότητας, αφετέρου, όμως, εκφράζονται φόβοι ότι η κτηματαγορά θα «πλημμυρίσει» από φθηνά ακίνητα.
Ερχεται διπλός «σεισμός» στα ακίνητα - Φόβοι για νέο «κραχ»
Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούν ειδικοί της κτηματαγοράς, θα απαξιωθούν όσα ακίνητα είναι προς πώληση εδώ και χρόνια. Εργολάβοι αλλά και όσοι πωλούν σήμερα σπίτια θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές, ακόμη και κάτω του κόστους, αφού όσα ακίνητα βγαίνουν σε πλειστηριασμό, θα δίνονται σίγουρα σε τιμές πολύ χαμηλότερες απ’ αυτές που ισχύουν στην αγορά.
Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά, «αν ένα σπίτι αξίας 10 ετών βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πιάσει πάνω από 40-50 χιλιάδες ευρώ. Αντίστοιχο σπίτι που πωλείται στην αγορά αντί 80 χιλιάδων ευρώ θα απαξιωθεί, θα χάσει έως και το 50%. Και μάλιστα ενώ τα ακίνητα έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα από 30% έως και 60% τα τελευταία οκτώ χρόνια».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, στα χαρτοφυλάκιά τους υπάρχουν ακίνητα όλων των ειδών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ. Χιλιάδες από αυτά αναμένεται να βγουν στο σφυρί τα επόμενα χρόνια με κάποιες εκτιμήσεις να λένε ότι μπορεί εντός του έτους να εκπλειστηριαστούν 3 - 5 χιλιάδες, εφόσον τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που αναμένεται από τον Σεπτέμβριο.
Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιοι που εκτιμούν ότι από τον Ιούνιο θα μπορούν να πουληθούν με e-δημοπρασίες πολλά ακίνητα ώστε να εισπράξουν οι τράπεζες ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που θα χρειαστούν ενόψει των stress tests το 2018.
Εκτός από τα χαρτοφυλάκια ακινήτων που είναι έτοιμα και απολύτως ελεγμένα και «ξεκάθαρα» για να πουληθούν, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό εκτιμάται ότι θα έρθουν στις τράπεζες κι άλλα περιουσιακά στοιχεία που και αυτά θα μπουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Οι φόβοι, λοιπόν, που εκφράζονται είναι ότι η υπερπροσφορά ακινήτων θα «βουλιάξει» την κτηματαγορά ή στην καλύτερη περίπτωση δεν θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των τιμών, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν επενδυτές και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα για να αγοράσουν ακίνητα. «Δεν είναι ακριβώς συναλλαγή η απόκτηση ακινήτων από πλειστηριασμό. Μπορεί να γίνεται τζίρος για τις τράπεζες, όμως, δεν κινείται το σύνολο της κτηματαγοράς», τονίζει ειδικός του κλάδου, ο οποίος υπογραμμίζει επίσης ότι το απόθεμα των απούλητων κατοικιών που ζητούν αγοραστή τα τελευταία χρόνια είναι γύρω στις 150-180 χιλιάδες. Μαζί με τα ξενοίκιαστα που χάνουν καθημερινά την αξία τους και είναι απρόσοδα, το σύνολο των ακινήτων μπορεί να φτάνει τα 500 χιλιάδες.
Η αντίθεση άποψη, βεβαίως, λέει ότι θα σπάσει οριστικά η «φούσκα» της κτηματαγοράς και θα εξορθολογιστεί πλήρως ο κλάδος. Όμως, το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με την απαξίωση της ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που αγόρασαν σπίτια σε συγκεκριμένες, υψηλές τιμές και σε λίγα χρόνια η αξία τους θα είναι ελάχιστη.
Χαρακτηριστικά μεσίτης αναφέρει την περίπτωση κατοικίας στα ανατολικά προάστια που κόστιζε προ κρίσης 300 χιλ. ευρώ. Μετά την πτώση των τιμών το ίδιο ακίνητο σε μια επταετία έχασε το 40% της αξίας του, ενώ αν βγουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες φθηνά ακίνητα τότε εκτιμά ότι θα χαθεί άλλο ένα 20%-30%.
Σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι αφενός απαίτηση των δανειστών και αφετέρου θα βοηθήσει τις τράπεζες να γεμίσουν τα ταμεία τους... ανώδυνα, αφού θα γλιτώσουν από τη συντήρηση ενός τόσο μεγάλου και ακριβού χαρτοφυλακίου με μηδενικό κόστος.
Ο δεύτερος «σεισμός»
2. Η άλλη... σεισμική δόνηση που αναμένεται να ταράξει την αγορά, ίσως θετικά αυτή τη φορά, έχει να κάνει με τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες εξετάζουν -και θεωρείται δεδομένο ότι θα εφαρμόσουν- την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αξίας όσων ακινήτων είναι υποθηκευμένα για χορηγήσεις των τελευταίων ετών. Οι τράπεζες θα προσαρμόζουν το υπόλοιπο της οφειλής ενός δανειολήπτη με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου κι όχι με την αντικειμενική η οποία είναι πολύ υψηλότερη, ακόμη και πάνω από 50% σε ορισμένες περιοχές. Το χρέος θα υποχωρεί δηλαδή στα πραγματικά επίπεδα που ισχύουν σήμερα. Το δάνειο δηλαδή θα «παρακολουθεί» την αξία του ακινήτου και θα προσαρμόζεται αυτόματα.
Οπως λέει τραπεζικό στέλεχος «δεν μπορούμε να ζητάμε από δανειολήπτη να πληρώνει δόσεις για υπόλοιπο δανείου 100 χιλ. ευρώ, όταν το ακίνητό του έχει απομειωθεί 30% και 40%». Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να μειωθεί η μηνιαία δόση, ώστε να μπορεί να πληρώσει ο δανειολήπτης αλλά και να υπάρξει έμμεσο «κούρεμα» του χρέους.
Οπως διευκρινίζεται, πάντως, η ρύθμιση αυτή δεν θα αφορά όλους τους δανειολήπτες, θα μπει ένα όριο για υπόλοιπα οφειλών από 120-100 χιλιάδες ευρώ και κάτω. Βεβαίως, θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στο προφίλ του δανειολήπτη, αν πράγματι δεν μπορεί να πληρώσει ή αν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν τον αριθμό των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων χωρίς να χάσουν οι δανειολήπτες τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 30 από τα 61,2 δισ. ευρώ στεγαστικών δανείων έχει «κοκκινήσει» και προβληματίζει το ποσοστό του 48% το οποίο μόλις πέρυσι ήταν στο 32%, είναι δηλαδή ραγδαία η άνοδός τους η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πλήγμα που έχουν δεχθεί τα εισοδήματα των μεσαίων νοικοκυριών.

Στις λύσεις που προκρίνουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης που θα αναλάβουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, είναι και η στήριξη των δανειοληπτών για να πουλήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το υποθηκευμένο ακίνητο μακριά από πλειστηριασμούς.

Γιατί είναι προτιμότερο να δωρίζεις χρήματα σε βουλευτή παρά στο… παιδί σου

Γιατί είναι προτιμότερο να δωρίζεις χρήματα σε βουλευτή παρά στο… παιδί σου

Θέλεις να χαρίσεις 10.000 ευρώ στο παιδί σου για να αγοράσει αυτοκίνητο; Θα πληρώσεις και 1000 ευρώ φόρο γιατί η δωρεά σε χρήμα ακόμη και προς το παιδί σου φορολογείται. Μήπως προτιμάς να αφήσεις το παιδί χωρίς αυτοκίνητο και να δώσεις τα χρήματα στο πολιτικό κόμμα της επιλογής σου; Σε αυτή την περίπτωση, η εφορία θα σου επιστρέψει και 1000 ευρώ. Απίστευτο; Και όμως αληθινό και άκρως ελληνικό. 
Ποια είναι η μοναδική έκπτωση φόρου που παρέμεινε «ζωντανή» μετά τις νέες καταργήσεις φορολογικών απαλλαγών στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση; Η έκπτωση φόρου για δωρεές χρημάτων σε βουλευτές και πολιτικά κόμματα. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, όσοι δαπανήσουν χρήματα το 2017 για μια σοβαρή εγχείρηση ή για μια θεραπεία μπορεί να μην γλιτώσουν από την εφορία ούτε ένα ευρώ. Όσοι όμως εμβάσουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του βουλευτή της περιφέρειάς τους, θα έχουν έκπτωση φόρου ίση με το 10% του ποσού της δαπάνης. Τουλάχιστον, η κυβέρνηση είχε την… ευγένεια, από τη στιγμή που έκανε μέσω του τελευταίου μνημονιακού νόμου παρέμβαση και στον νόμο χρηματοδότησης των κομμάτων να σταματήσει να επιφυλάσσει για τους δωρητές των κομμάτων καλύτερη μεταχείριση από τους υπόλοιπους δωρητές.

Με τον τελευταίο μνημονιακό νόμο, η έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, καταργήθηκε αναδρομικά που σημαίνει ότι οι αποδείξεις από γιατρούς που εκδόθηκαν από τις αρχές του χρόνου δεν εξασφαλίζουν καμία απολύτως έκπτωση. Από την άλλη, η έκπτωση φόρου για τις δωρεές σε βουλευτές και κόμματα παραμένει ενεργή. Η διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο είναι σαφής: «Το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης (σ.σ πολιτικά κόμματα, βουλευτές κλπ) εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του ν. 4172/2013». Το τι σημαίνει αυτό είναι προφανές: αν κάνεις εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ξοδεύοντας τα πάντα για να επιβιώσεις, δεν δικαιούσαι έκπτωση φόρου. Αν όμως δωρίσεις ένα σεβαστό ποσό στον πολιτευτή της επιλογής σου, όλο και κάτι θα μείνει. Η έκπτωση φόρου, θεσπίστηκε με τον νόμο του 2014 για τη χρηματοδότηση των κομμάτων που ψηφίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Και η σημερινή κυβέρνηση όμως δεν φαίνεται να τολμά να καταργήσει την προκλητική διάταξη. Τουλάχιστον, από τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η διάταξη, φαίνεται να αποκαθίσταται ένας άλλος παραλογισμός: το γεγονός ότι η δωρεά προς τον βουλευτή είχε τώρα πολύ καλύτερη μεταχείριση από τη δωρεά σε νοσοκομεία, ιδρύματα κλπ. Τι έλεγε μέχρι τώρα ο νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων; «Το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη». Αυτό σήμαινε ότι η έκπτωση φόρου μπορούσε να φτάσει μέχρι και στο 45% του συνολικού ποσού της δωρεάς. Με τη νέα διατύπωση της διάταξης, από τη στιγμή που η δωρεά προς τους βουλευτές συνδέεται με τη φορολογική νομοθεσία, θα ισχύει και για τις συγκεκριμένες δωρεές ότι και για τις υπόλοιπες: Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 10% επί των ποσών δωρεών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
Το απίστευτο και όμως αληθινό φορολογικό δίκαιο ενσωματώνει πλέον και μια ακόμη απίστευτη αδικία: όποιος γονιός δωρίσει χρήματα στο παιδί του για να το βοηθήσει (π΄χ για να αγοράσει ένα σπίτι) πληρώνει φόρο 10% επί του ποσού της δωρεάς. Όποιος δωρίσει χρήματα σε έναν βουλευτή, όχι μόνο δεν θα πληρώσει, αλλά θα γλιτώσει κιόλας.