Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΣτΕ - Αντισυνταγματική και η περαίωση του ν.3016/2002

ΣτΕ - Αντισυνταγματική και η περαίωση του ν.3016/2002Επιμέλεια:
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Αντισυνταγματική θεωρείται και η περαίωση του νόμου 3016/2002, για τους ίδιους λόγους που κρίθηκε αντισυνταγματική και η  περαίωση του ν. 2198/1994.

Το συμβούλιο της επικρατείας με την απόφασή του ΣτΕ 1226/2017 αποφάσισε ότι η διάταξη του άρθρου 28 του νόμου 3016/2002 είναι ταυτόσημη με την διάταξη του άρθρου  14 του ν.2198/1194 η οποία είχε ήδη κριθεί αντισυνταγματική με την απόφαση ΣτΕ 1262/2005 (βλ. και ΣτΕ 487/2014). Συνεπώς  δεν συντρέχει λόγος παραπομπής από Τμήμα στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου του ζητήματος της συνταγματικότητας της διάταξης του ν.3016/2002 αφού η Ολομέλεια ή το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει για την συνταγματικότητα, άλλης μεν διάταξης τυπικού νόμου, πλην ταυτόσημης κατά περιεχόμενο με την εφαρμοστέα, ώστε στην περίπτωση αυτή να πρόκειται αναμφιβόλως για το αυτό κατ' ουσίαν νομικό ζήτημα.

Το αναλυτικό σκεπτικό της απόφαση του ΣτΕ :
Επειδή, η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος, η οποία προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζει τα εξής: «Όταν Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου αυτού. ...».

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, δεν επιβάλλεται η παραπομπή από Τμήμα στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου του ζητήματος της συνταγματικότητας διάταξης τυπικού νόμου όταν η Ολομέλεια ή το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει για την συνταγματικότητα άλλης μεν διάταξης τυπικού νόμου, πλην ταυτόσημης κατά περιεχόμενο με την εφαρμοστέα, ώστε στην περίπτωση αυτή να πρόκειται αναμφιβόλως για το αυτό κατ' ουσίαν νομικό ζήτημα (βλ. ΣτΕ 1476/2004 και  ΣτΕ 3536/2008).

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ήδη εκτέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, με την ΣτΕ 1262/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, καθόσον με αυτήν χορηγείται ανεπιτρέπτως εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών vα καθορίσει με απόφασή του τους ληπτέους υπόψη φορολογικούς συντελεστές.
Η κριθείσα ως αντισυνταγματική αυτή διάταξη είναι ταυτόσημη κατά περιεχόμενο, ως προς τα στοιχεία της που ασκούν επιρροή στην ταυτότητα του συνταγματικού ζητήματος που τίθεται  (βλ. ΣτΕ 1731/2011 και ΣτΕ 3536/2009), με την εν προκειμένω εφαρμοσθείσα διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3016/2002, η οποία επίσης κρίνεται, με την παρούσα απόφαση, ως αντικείμενη στο αυτό ως άνω άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται στην προαναφερθείσα ΣτΕ 1262/2005 απόφαση της Ολομέλειας. Επομένως, εφόσον πρόκειται για το αυτό κατ' ουσίαν νομικό ζήτημα, το οποίο επιλύθηκε με την εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας, δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεωτικής παραπομπής σε αυτήν του ζητήματος της συμφωνίας ή μη προς το Σύνταγμα, του άρθρου 28 του ν. 3016/2002 και η κρινόμενη αίτηση πρέπει, κατόπιν των ανωτέρω, να απορριφθεί, στο σύνολο της, ως αβάσιμη.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr

ΑΑΔΕ: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 ενόψει έκδοσης του ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 ενόψει έκδοσης του ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 ενόψει έκδοσης του ΕΝΦΙΑ
Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2017 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 18 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017.
Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Αυγούστου.
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2018, δεν θα είναι διαθέσιμη στις 18/8, μεταξύ 11:00 και 15:00. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2016), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Δ. Μπούρλος - Οι εισφορές στους τίτλους κτήσης - Ποιους αφορά η αναδρομική καταβολή επικουρικών εισφορών

Δ. Μπούρλος - Οι εισφορές στους τίτλους κτήσης - Ποιους αφορά η αναδρομική καταβολή επικουρικών εισφορών
Ο γνωστός δικηγόρος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα κος Δημήτρης Μπούρλος, εξηγεί ποιους αφορούν και πως ακριβώς θα καταβληθούν τον Οκτώβριο, οι επικουρικές εισφορές από περίπου 100.000 επαγγελματίες, που οφείλονται από 1.1.2017 και μετά. Αναλύει επίσης τι ακριβώς ισχύει με τις εισφορές για τους τίτλους κτήσης και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

https://www.taxheaven.gr

100 ευρώ το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

100 ευρώ το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικώνΕπιμέλεια: 
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)  σε συνδυασμό με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.

Στις πληροφοριακές δηλώσεις συμπεριλαμβάνεται επίσης και η κατάσταση συμφωνητικών
,  η οποία εφόσον υποβληθεί εκπρόθεσμα επισύρει το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Σχετική είναι και η πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ (Ιούνιος 2017) η οποία επικυρώνει πρόστιμο που επιβλήθηκε από Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικών. 

Τα σκεπτικά της απόφασης της ΔΕΔ :

Επειδή στη ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β' 246/17-02-2015) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β'(ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'/23.3.1990)» ορίζεται : «... 2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
Κατά τα λοιπά η αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β731.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.»


Επειδή στην ΠΟΛ.1270/16.11.2000 «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.» ορίζεται : « ... 5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κάθε κατάσταση, που θα υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία θα συμπεριλαμβάνει ΜΟΝΟ τα συμφωνητικά του αντίστοιχου τριμήνου και θα θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Συνεπώς, αν σε κάποια κατάσταση περιλαμβάνεται συμφωνητικό που ανήκει σε άλλο προηγούμενο και όχι στο αντίστοιχο τρίμηνο, τότε, το συμφωνητικό αυτό θα διαγράφεται από την κατάσταση αυτή (από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.) και θα συμπεριλαμβάνεται (από τον υπόχρεο επιτηδευματία) σε συμπληρωματική κατάσταση του τριμήνου στο οποίο ανάγεται το συμφωνητικό αυτό, η εκπρόθεσμη υποβολή της οποίας (συμπληρωματικής κατάστασης), συνεπάγεται τις κυρώσεις και την επιβολή προστίμων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Συμφωνητικά, με τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις συμπληρώσεις, μεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συμφωνητικών, συμπεριλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση και στην στήλη "Λοιπές παρατηρήσεις" γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευματία, σχετική μνεία του αρχικού συμφωνητικού και της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ.».


Επειδή
, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 ν. 4174/2013, «Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,...» και στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου : «Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της παραγράφου 1,...».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά εκπρόθεσμα στις 17/10/2016 την συμπληρωματική «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/1990» του δευτέρου τριμήνου του έτους 2016, ενώ, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η δήλωση αυτή έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 20/7/2016 και εν προκειμένω στοιχειοθετείται η διαδικαστική παράβαση τουάρθρου 54 παρ. 1 και 2 ν. 4174/2013

Επειδή η διοίκηση, κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων, δεσμεύεται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο, ενώ κρίσιμο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων είναι το ισχύον κατά τον χρόνο εκδόσεως τους, όπως δέχεται το ΣτΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εφαρμοζόμενες φορολογικές διατάξεις επιβάλλουν δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης, οι δε προϋποθέσεις επιβολής των προσβαλλόμενων μέτρων καθορίζονται κατά τρόπο γενικό, αλλά σαφή, συγκεκριμένο και αντικειμενικό από τον ίδιο το νόμο, έτσι ώστε το αρμόδιο διοικητικό όργανο, κατά την έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων να περιορίζεται στην απλή διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, και όχι στη δυνατότητα παραβίασης των τυπικών αυτών και στην εφαρμογή τους κατά διακριτική ευχέρεια.
Επειδή γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι τα πρόστιμα είναι διοικητικές κυρώσεις και για την επιβολή τους δεν απαιτείται, ούτε εξετάζεται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της υποκειμενικής υπαιτιότητας εκ μέρους του υπόχρεου (ΣτΕ 2074/1982).

Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής της............
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :
Εκπρόθεσμη υποβολή της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/1990» του δευτέρου τριμήνου του έτους 2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 της παρ. 1 περ. α' του Ν.4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 2 περ. α' του ν. 4174/2013  (100,00 ευρώ).

https://www.taxheaven.gr

Ο απολογισμός της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορ. έτους 2016 από τον Γ.Κορομηλά

Ο απολογισμός της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορ. έτους 2016 από τον Γ.Κορομηλά
Τον απολογισμό της εκκαθάρισης των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016 καθώς και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το φορολογικό έτος 2015 παρουσίασε και ανέλυσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών κ. Γιώργος Κορομηλάς σε μεσημεριανή εκπομπή του ΣΚΑΙ στις 16.8.2017

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:https://www.taxheaven.gr

Προσοχή - Στις 20.8 η απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προσοχή - Στις 20.8 η απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Για τον υπολογισμό της 20ήμερης προθεσμίας  δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης (ή τοιχοκόλλησης) της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., υπολογίζονται δε και οι εξαιρετέες ημέρες, και αν η ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα η προθεσμία δεν παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συνεπώς, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. πραγματοποιηθεί το αργότερο που ορίζεται βάσει των νέων διατάξεων —μετά και την ισχύ του ν. 4403/2016 (παρ. 4 άρθρο 8)—, δηλαδή στις 10.9.2017, η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. έως τις 20.8.2017, ασχέτως εάν η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία (Κυριακή).

Η αποδοχή της πρόκλησης από το Γ.Ε.ΜΗ. και η μη επιβολή διοικητικού προστίμου από την υπηρεσία αυτή σε μεταγενέστερη ημερομηνία , δεν καλύπτουν τις ενδεχόμενες νομικές επιπτώσεις της μη τήρησης των διατυπώσεων της δημοσιότητας ή της κατάθεσης της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ. Γιατί, η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης ή/και της προθεσμίας δημοσίευσης αυτής, συνιστούν λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης και όχι λόγο ακυρωσίας αυτής (βλ. Κουλορίδας, εις ΔικΑΕ 2010, άρθρο 26, αριθμ. 87, Γιοβαννόπουλος, εις ΔικΑΕ 2010, άρθρο 35β, αριθμ. 10).

Οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.2190/1920  ως προς τον χρόνο και το μέσο της δημοσίευσης δεν είναι τυπικές διαδικαστικές προϋποθέσεις της σύγκλησης, αλλά αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι έχουν πραγματική δυνατότητα και εύλογη πιθανότητα να πληροφορηθούν εγκαίρως την πραγματοποίηση της συνέλευσης, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή ή να ασκήσουν εμπρόθεσμα τα ένδικα βοηθήματα κατά της απόφασης (βλ. Γιοβαννόπουλος σε ΔικΑΕ 2010, 35β, αριθμ. 2-10 και Γιοβαννόπουλος, Ελαττωματικές αποφάσεις γ.σ. Α.Ε., έκδ. 2011, τόμος I, σελ. 256 - 258, επίσης βλ. Απόφ. 633/2009 Εφ. Πατρών).

Η δε τυχόν ακυρότητα της απόφασης δεν θεραπεύεται με τη διοικητική έγκριση (βλ. Απόφ.16468/2014 Πολ.Πρωτ.Θεσ. και  Άρειος Πάγος 1426/2013). Περαιτέρω, αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας απόφασης Γ.Σ. των μετόχων Α.Ε. είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Α.Ε. (βλ. Γιοβαννόπουλος σε ΔικΑΕ 2010, 35β, αριθμ. 23, Αντωνόπουλος Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ σελ. 482).

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4403/2016  τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και καθίσταται σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2017). Επιπροσθέτως με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του Κ.Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7ατου Κ.Ν.2190/1920  δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση. [Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο του κόμβου : Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 - Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 ]

Συνεπώς, εφόσον η ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης, έχει αποφασιστεί για την 10η Σεπτεμβρίου 2017, τότε η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί στο ΓΕΜΗ έως την 20η Αυγούστου 2017.
Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2190/1920  "Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων."

 ΑΕΕΠΕΙΚΕ

ΟΕ/ΕΕ περίπτωσης β' παρ. 2 άρθ. 1 ν.4308/2014 (*)

Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ20.08.2017---
Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων10.09.201710.09.201710.09.201710.09.2017
Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης.30.09.201730.09.201730.09.201730.09.2017


(*) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 251 του ν. 4072/2012 ισχύουν τα εξής:  "4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης". 

Στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 αναφέρεται: "α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας"

Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 αναφέρεται: "β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής."


Σχετική απόφαση :
Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων.https://www.taxheaven.gr