Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Σε δημόσια διαβούλευση το «Μεταφορικό Ισοδύναμο»

Σε δημόσια διαβούλευση το «Μεταφορικό Ισοδύναμο»
O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, θέτει, από την Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:20, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Αναρτήθηκε
16 Απριλίου 2018, 17:20

Ανοικτή σε Σχόλια έως
23 Απριλίου 2018, 14:00


Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται επείγον και κρίσιμο θέμα νησιωτικότητας, καθόσον: α) το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν μιας μεθοδικής προσπάθειας, ώστε τα ελληνικά νησιά «να έρθουν πιο κοντά» στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ταχύτερο δυνατό, με αναμενόμενα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στην προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα και β) το θεσπιζόμενο, για πρώτη φορά, νομοθετικά μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά σε δύο (2) μήνες (από1/7/2018), η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 23/4/2018 και ώρα 14:00.

Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου από το αρχείο του κόμβου

Δείτε τη σελίδα της διαβούλευσης από εδώ:

Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Κουρουμπλής

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: